Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011

Αλλαγές στις παροχές υγείας (τοκετοί, χρόνιες παθήσεις, νοσήλεια, αποκλειστικές νοσοκόμες κ.ά) / Ηλεκτρονικό πόθεν έσχες για όλα τα έξοδα...

Πρίν από μερικούς μήνες είχαμε αναφέρει τα πρώτα κρούσματα μείωσης των παροχών από τα ασφαλιστικά ταμεία (διαβάστε αναλυτικά εδώ), έχοντας κάνει παράλληλα διεξοδική αναφορά στην κατάρρευση του κράτους Πρόνοιας στην χώρα μας (η σχετική ανάρτηση βρίσκεται εδώ). Σήμερα θα παρουσιάσουμε την καινούργια κατάσταση που θα ισχύει σε σειρά ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ), συγκρίνοντας την με την παλιά, όπως αυτή παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα προσθέσαμε σειρά σχολίων, με μια ελαφρώς χιουμοριστική διάθεση, όπου αυτό ήταν δυνατόν...

1. Παρούσα κατάσταση: Κανονισμοί Παροχών Υγείας με διαφορετικές παροχές, ως προς το είδος, την έκταση, το ύψος, τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγησης καθώς και διαφορετικό ποσό συμμετοχής των ασφαλισμένων στις δαπάνες, όπου αυτό προβλέπεται, μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Τι θα ισχύει: Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας για όλους τους φορείς που διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, ως προς το είδος, την έκταση, το ύψος, τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγησης καθώς και το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στις δαπάνες. Το ύψος όλων των χορηγούμενων παροχών καθορίζεται με βάση το ισχύον κρατικό τιμολόγιο και το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπουν οι συνομολογούμενες κάθε φορά συμβάσεις.

Σχόλιο: Το δίκαιο είναι αυτός που πλήρωνε επί 30 χρόνια τα διπλάσια (π.χ. ΟΠΑΔ) από κάποιον άλλο (π.χ. ΙΚΑ), να έχει καλύτερες παροχές από το ελάχιστο ιατρικά επιτρεπτό και αποδεκτό. Δίκαιο δεν είναι να υποβαθμίζουμε όλους προς το χειρότερο, στα πλαίσια μιας "δήθεν" ισονομίας. Αν θέλει το κράτος να γίνει "δίκαιο" έχει τρεις επιλογές: α) να μειώσει ανάλογα τις εισφορές στους κλάδους υγείας, β) να παράσχει αναλογικά υπηρεσίες ή γ) (αν είναι μεγαλόψυχοι) να βελτιώσουν τις παροχές ανάλογα σε όλους.

2 Παρούσα κατάσταση: Oι ασφαλιστικοί οργανισμοί εξασφαλίζουν ιατρική περίθαλψη στους ασφαλισμένους τους (άμεσα και έμμεσα), ως εξής:
- από γιατρούς που είναι υπάλληλοι του οργανισμού και αμείβονται με μισθό (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ),
-από τα πολυιατρεία των φορέων στα οποία υπηρετούν γιατροί με μισθό ή με σύμβαση έργου (IKA-ETAM), από το ΕΣΥ με αγροτικούς γιατρούς, γιατρούς νοσοκομείων και κέντρων υγείας (IKA-ETAM, OAEE, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ),
- από συμβεβλημένους με τους οργανισμούς γιατρούς με τους οποίους συνάπτεται σύμβαση έργου και αμείβονται ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλισμένων (ΟΑΕΕ),
- από συμβεβλημένους με τους φορείς γιατρούς, οι οποίοι αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση (ΟΠΑΔ),
- από ιδιώτες γιατρούς ελεύθερης επιλογής των ασφαλισμένων (εκτός ΟΓΑ) για έκτακτες περιπτώσεις, και γίνεται απόδοση της δαπάνης στον ασφαλισμένο σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο.

Τι θα ισχύει: Παρέχεται ιατρική περίθαλψη σε όλους τους ασφαλισμένους από όλες τις κατά τόπους δομές: νοσοκομεία των σχηματισμών του ΕΣΥ, στρατιωτικά νοσοκομεία, πανεπιστημιακά νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία, πολυιατρεία, ιατρεία ασφαλιστικών οργανισμών, εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικών κλινικών, οικογενειακούς γιατρούς, ιατρούς συμβεβλημένους με το φορές, κέντρα αποκατάστασης – αποθεραπείας, κλινικές και ιδρύματα χρονίων παθήσεων.

Σχόλιο: Μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων θα χάσει την άμεση πρόσβαση σε "δύσκολες" ειδικότητες, θ' αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για τα ιατρικά τους ραντεβού ενώ τα νοσοκομεία και οι (λίγοι) συμβεβλημένοι γιατροί θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο ν' ανταπεξέλθουν στο φόρτο εργασίας που συμπερασματικά θ' αυξηθεί. Για να μην χαρακτηριστούμε υπερβολικοί να θυμήσουμε τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων (που έγιναν μετά από εκτεταμένη παραποίηση στοιχείων), την έλλειψη υλικών στα νοσοκομεία, την μείωση του αριθμού των γιατρών.

3 Παρούσα κατάσταση: Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στους ασφαλισμένους μέσω ημερήσιου κλειστού νοσηλίου κρατικών νοσοκομείων (από 58,69€-192,22€ ανάλογα με τη θέση και τον τομέα νοσηλείας) ή συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών (34,63€ – 65,20€ ανάλογα με τη θέση και τον τομέα νοσηλείας). Πέραν αυτού οι ασφαλιστικοί φορείς καταβάλουν δαπάνες για τα εξαιρούμενα του νοσηλίου φάρμακα, ειδικές εξετάσεις και υγειονομικά υλικά.

Τι θα ισχύει: Καθιερώνεται κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο (ΚΕΝ) για νοσοκομεία του ΕΣΥ στο οποίο περιλαμβάνονται τα πάντα, για όλη τη διάρκεια νοσηλείας. (Y4α/οικ.85649/27-7-2011, B/1702). Καθιερώνεται κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο (ΚΕΝ) για τις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, που είναι αυτό της Y4α/οικ.85649/27-7-2011 (B/1702) προσαυξημένο κατά 20%. Τα ανωτέρω ισχύουν στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων.

4 Παρούσα κατάσταση: Η νοσηλεία στην μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και στην μονάδα αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) γίνεται με ημερήσια χρέωση (ΜΕΘ 187,82€ και ΜΑΦ 93,92€), με εξαιρούμενα, για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Τι θα ισχύει: Καθιέρωση τιμής πακέτου (κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο) για νοσηλεία στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε ΜΕΘ (400€ έως 800€ ημερησίως, κλιμακούμενα ανάλογα με τον αριθμό ημερών νοσηλείας) και σε ΜΑΦ (250€ ημερησίως) χωρίς εξαιρούμενα, όπου περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες περίθαλψης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας με αποτέλεσμα τον έλεγχο του κόστους και την αποφυγή της παρατεταμένης νοσηλείας.

5 Παρούσα κατάσταση: Παρακλινικές εξετάσεις (μικροβιολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές, παθολογοανατομικές, ακτινολογικές & ηλεκτρονικές εξετάσεις κ.λ.π.) ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα. Συμμετοχή των ασφαλισμένων προβλέπεται 25% (άμεσα και έμμεσα μέλη) στον ΟΑΕΕ και στον ΟΠΑΔ 25% μόνο για τα έμμεσα μέλη.

Τι θα ισχύει: Οι παρακλινικές εξετάσεις πραγματοποιούνται εντός των δομών του Οργανισμού, στους σχηματισμούς του ΕΣΥ καθώς και σε συμβεβλημένα ιδιωτικά εργαστήρια. Όταν πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα ιδιωτικά εργαστήρια συμμετέχουν οι ασφαλισμένοι σε ποσοστό 15% επί της δαπάνης και απαιτείται θεώρηση για εξετάσεις κόστους πάνω από 50 €.

Σχόλιο: Χωρίς ενίσχυση των δομών του ΕΣΥ (πράγμα που θα θυμίσουμε όχι μόνο δε συμβαίνει αλλά υπάρχει και αντίστροφη ενέργεια) και της πρόσβασης του κοινού σε αυτές, το μέτρο αυτό είναι ιδιαίτερα αρνητικό αφού α) ενισχύει την γραφειοκρατία (δεδομένου ότι όλες οι εξετάσεις θα χρειάζονται θεώρηση αφού ούτε η γενική αίματος δεν κάνει λιγότερο από 50 ευρώ) και β) δημιουργεί καινούργια εστία αφαίμαξης για τον μέσο Έλληνα. Σε άλλες εποχές δε θα πείραζε (ίσως) τόσο αλλά με δεδομένη την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και τις συνεχείς φοροεπιδρομές καταντούν απαράδεκτες.

6 Παρούσα κατάσταση: Τα προϊόντα ειδικής διατροφής χορηγούνται σε διαφορετικές ποσότητες, χωρίς πλαφόν και χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τους επιμέρους κανονισμούς παροχών.

Τι θα ισχύει: Προσδιορίζονται οι παθήσεις στις οποίες θα χορηγούνται τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Καθιερώνεται ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου 10% επί της δαπάνης. Προβλέπεται με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα να καθορίζονται ανώτατες τιμές για τα είδη αυτά.

Σχόλιο: Δυστυχώς η εμπειρία λέει ότι τα Δ.Σ. των φορέων δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα και τα τιμολόγια τους δεν απειχούν τις τιμές της αγοράς. Παράλληλα δε τα "προϊόντα ειδικής διατροφής" ονομάζονται έτσι γιατί την χρήση τους την επιβάλλουν ιατρικές συνθήκες και όχι γιατί κάποιος μια μέρα αποφάσισε να τα χρησιμοποιήσει. Επομένως η συμμετοχή με "10%" θα δημιουργήσει προβλήματα σε όσους έχουν την ανάγκη τους.

7 Παρούσα κατάσταση: Η περίθαλψη στα κέντρα αποθεραπείας – αποκατάστασης είτε κλειστής είτε ημερήσιας νοσηλείας παρέχεται σύμφωνα με το Π.Δ. 383/2002 (ημερήσιο νοσήλιο 150 € κλειστής νοσηλείας και 70 € ημερήσιας νοσηλείας). Παρατηρείται το φαινόμενο να νοσηλεύονται στα κέντρα αυτά ασθενείς με εγκεφαλικά επεισόδια, και η νοσηλεία τους να παρατείνεται για μεγάλο διάστημα, πράγμα το οποίο ανεβάζει το κόστος για τον Φορέα.

Τι θα ισχύει: Η περίθαλψη στα κέντρα αποθεραπείας – αποκατάστασης είτε κλειστής είτε ημερήσιας νοσηλείας παρέχεται με βάση το ημερήσιο νοσήλιο του Π.Δ. 383/2002 στο οποίο περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά, επιθέματα, καθετήρες, εξετάσεις και υγειονομικό υλικό. Για νοσηλεία σε ΜΑΦ του Κ.Α.Α. αποδίδεται το ποσό των 200 € ανά ημέρα χωρίς εξαιρούμενα. Ορίζεται ανώτατο όριο 16 ωρών ανά ημέρα για υπηρεσίες φροντίδας σε Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας

Σχόλιο: Διαβάζουμε τις αιτιολογήσεις και συμπεραίνουμε ότι αυτοί που τις έγραψαν δεν έχουν σχέση με τον χώρο της υγείας και πολύ περισσότερο με την καθημερινότητα. Στα Κ.Α.Α. είναι απόλυτα φυσιολογικό να πηγαίνουν και να διαμένουν άτομα με εγκεφαλικά - γι' αυτό υπάρχουν καθώς επίσης και για τους σοβαρούς τραυματισμούς. Επιβάλλεται η μακρά παραμονή τους, αλλίως πως θα υπάρξει βελτίωση; - Eίναι λυπηρό βέβαια που οι ασφαλιστικοί οργανισμοί ξοδεύουν πολλά χρήματα, αλλά τι να κάνουμε; Όταν εισπράτει κανείς από 3-4 εκατ. ασφαλισμένους, κάποιοι απ' αυτούς θα κοστίζουν παραπάνω. Η άλλη λύση είναι η θανάτωση...

8 Παρούσα κατάσταση: Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί παρέχουν αναλώσιμο υγειονομικό υλικό[1] διαβήτη σε διαφορετικές ποσότητες (ταινίες μέτρησης, βελόνες, σκαριφηστήρες). Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό: συσκευές έκχυσης φαρμάκων και σκιαγραφικές ουσίες παρέχονται χωρίς συμμετοχή.
Επιθέματα: 15-50 επιθέματα ανά κατηγορία ελκών. Δεν υπάρχει περιορισμός στην τιμή ως εκ τούτου προτιμώνται τα ακριβά επιθέματα. Οι κατάκοιτοι ασθενείς παρουσιάζουν περισσότερα έλκη του ενός με αποτέλεσμα το κόστος να είναι ανεξέλεγκτο.

Τι θα ισχύει: Προσδιορισμός ανώτατης ποσότητας χορήγησης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
- ταινίες μέτρησης σακχάρου έως 200/μήνα
- βελόνες έως 100/μήνα
- σκαριφηστήρες έως 150/μήνα
Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό: συσκευές έκχυσης φαρμάκων και σκιαγραφικές ουσίες παρέχονται με 10% συμμετοχή.
Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ποσού:
- επιθέματα (300€ το μήνα)
- οστομικά υλικά (από 150€ το μήνα έως 340€ το μήνα)
ανάλογα με το είδος.
Πρόβλεψη συμμετοχής των ασφαλισμένων 25% όταν προμηθεύονται τα ανωτέρω από το εμπόριο.
Δεν καταβάλλεται συμμετοχή στις περιπτώσεις;
α) προμήθειας από τις αποθήκες, τα φαρμακεία και ιατρεία του φορέα
β) παραπληγικών, τετραπληγικών, νεφροπαθών (με συνεχή θεραπεία υποκατάστασης ή είναι μεταμοσχευθέντες), πασχόντων από σκλήρυνση κατά πλάκας, μεταμοσχευθέντων συμπαγών ή ρευστών οργάνων, και επί HIV ασθενών.
γ) επί χρονίως πασχόντων για την προμήθεια συγκεκριμένων ειδών (π.χ. καθετήρες, σύριγγες ινσουλίνης, τραχειοσωλήνες κ.λ.π)

Σχόλιο: Πόσοι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση σε "αποθήκες" και "φαρμακεία" των ασφαλιστικών φορέων; Ελάχιστοι εώς κανένας. Επομένως η πρόβλεψη είναι αστεία, εάν δεν υπάρξει ανάλογη δημιουργία. Από την άλλη, κανείς δεν επιλέγει ούτε να πάθει διαβήτη, ούτε να μείνει κατάκοιτος και ν' αποκτήσει έλκη, ούτε πολύ περισσότερο ν' αποκτήσει κάποια πάθηση που θα χρειάζεται συνέχεια αναλώσιμα. Η συμμετοχή των ασθενών σε τέτοια έξοδα, δεδομένης της αδυναμίας των περισσότερων για κανονική εργασία, είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ κίνηση που δείχνει αναλγησία και μόνο.

9 Παρούσα κατάσταση: Αποζημιώνεται η χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές, ανάλογα με το φορέα όπου το κόστος
κυμαίνεται
- ΙΚΑ για 8 νύχτες στο ποσό 32€ τις καθημερινές και 40,45€ Κυριακές και αργίες
- ΟΠΑΔ για 25 νύχτες στο ποσό 54,22 € τις καθημερινές και 86,87€ Κυριακές και αργίες

Τι θα ισχύει: Αποζημίωση για αποκλειστική νοσοκόμα, μόνο στα δημόσια νοσοκομεία: - 32€ τη νύχτα τις καθημερινές - 40€ την νύχτα τα σαββατοκύριακα και τις αργίες

Σχόλιο: Και όταν το Δημόσιο νοσοκομείο δεν έχει κρεβάτια (συχνό φαινόμενο που θα γίνει ακόμα συχνότερο σύντομα) και η πάθηση είναι βαριά; Θα πρέπει να μετακομίσει όλη η οικογένεια αλλού ώστε να δικαιολογείται η αποκλειστική νοσοκόμα; Και επίσης, έχει ψάξει κανείς από τους φωστήρες που έβγαλαν το τιμολόγιο να βρουν αποκλειστική; Και αν ναι συμφωνήσανε στα 32 ευρώ; Αν ναι να μας πουν και εμάς που τη βρήκαν...

10 Παρούσα κατάσταση: Νοσηλεία στο εξωτερικό τόσο σε χώρες της Ε.Ε. όσο και σε χώρες εκτός Ε.Ε. παρέχεται όταν είναι αδύνατη η θεραπεία στην Ελλάδα και η αποζημίωση φθάνει έως και το 100% της δαπάνης, ανάλογα με τον φορέα.

Τι θα ισχύει: Νοσηλεία στο εξωτερικό σε χώρες της Ε.Ε. όσο κα σε χώρες εκτός Ε.Ε. παρέχεται όταν είναι αδύνατη η θεραπεία στην Ελλάδα και αποζημιώνεται το κόστος νοσηλείας (χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου), επιπλέον καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής της οικονομικότερης θέσης και ποσό 90 € την ημέρα έξοδα διαμονής και διατροφής. Για νοσηλεία στο εξωτερικό σε χώρες εκτός Ε..Ε. κατόπιν επιθυμίας του ασφαλισμένου θεσπίζεται συμμετοχή των ασφαλισμένων κατά 70% της δαπάνης νοσηλείας, εξόδων ταξιδίου και διαμονής.

11 Παρούσα κατάσταση: Μεταφορά ασθενούς: περιπτώσεις νεφροπαθών, μετάγγισης αίματος καθώς και για εξαιρετικές περιπτώσεις που η αντιμετώπιση τους δεν είναι δυνατή στον τόπο κατοικία. Τα καταβαλλόμενα ποσά διαφέρουν από φορέα σε φορέα από 115 έως 650 ευρώ μηνιαίως.

Τι θα ισχύει: Προσδιορισμός του καταβαλλόμενου ποσού για έξοδα μετακίνησης των νεφροπαθών για αιμοκάθαρση καθώς και των μεταγγιζόμενων πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, ανά περιοχή της χώρας με κλιμακούμενα ποσά ανάλογα με το μεταφορικό μέσο από 115 € μέχρι 400 € το μήνα.

Σχόλιο: Αλήθεια, μήπως η λύση θα ήταν η δημιουργία ανάλογων μονάδων παντού ώστε να μην χρειάζονται οι μετακινήσεις; Επίσης με την βενζίνη στο 1,8 αρκούν τα 115 ευρώ τον μήνα;

12 Παρούσα κατάσταση: Ορισμένοι φορείς παρέχουν βοήθημα τοκετού αντί μαιευτικής περίθαλψης, το οποίο μπορεί να φθάσει τα 1.765 € ανά τοκετό. Οι λοιποί φορείς αποζημιώνουν τον τοκετό όπως και τις λοιπές ασθένειες και το κόστος μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Τι θα ισχύει: Καθιερώνεται ενιαίο χρηματικό ποσό για βοήθημα τοκετού αντί μαιευτικής περίθαλψης (από 900€ έως 1.600€) ανάλογα με τον αριθμό νεογνών.

Σχόλιο: Αν κάποιος από τους φωστήρες καταφέρει να κάνει τοκετό και να ολοκληρώσει ολόκληρη την μαιευτική κάλυψη με 900 Ευρώ θα του βγάλουμε το καπέλο και θα του πούμε και μπράβο.

13 Παρούσα κατάσταση: - Οι φυσιοθεραπείες παρέχονται και αποζημιώνονται κατά πράξη. Πολλές πράξεις μπορούν να αποτελέσουν μία συνεδρία. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αποζημιώνουν με διαφορετικό τρόπο τις φυσιοθεραπείες. Μέσο ετήσιο κόστος ανά ασθενή 1.000€. - Οι λογοθεραπείες, σήμερα, αποζημιώνονται 30€ η πρώτη επίσκεψη, και 15€ η κάθε επόμενη χωρίς περιορισμό.

Τι θα ισχύει: Καθιέρωση αποζημίωσης φυσικοθεραπειών ανά συνεδρία (επίσκεψη) μέχρι 12 συνεδρίες το 6μηνο και απόδοση 20€/συνεδρία, με εξαίρεση τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (10 συνεδρίες/μήνα και για 6 μήνες), σε σοβαρά κινητικά προβλήματα (10 συνεδρίες/μήνα και για 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης) και σε σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα (12 συνεδρίες/μήνα και μέχρι 6 μήνες). Για τις λογοθεραπείες καθορίζονται 8 συνεδρίες το μήνα με αποζημίωση 10€/συνεδρία.

Σχόλιο: Καταντάμε κουραστικοί αλλά δε φταίμε εμείς: Καμία λογοθεραπεία δε κοστίζει 10 ευρώ. Όπως και καμία φυσικοθεραπεία δεν κοστίζει 20 ευρώ. Επίσης θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φωστήρες του νομοσχεδίου ότι υπάρχουν και άλλες παθήσεις που θέλουν τακτικές εβδομαδιαίες φυσικοθεραπείες όπως τα οιδήματα λόγω καρκίνου, οι αποκαταστάσεις ατυχημάτων κ.ο.κ. Καλύτερα να μην τους τύχουν για να τα μάθουν και να τα πληροφορηθούν από εμάς.

14 Παρούσα κατάσταση: Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί παρέχουν στους ασφαλισμένους τους (άμεσα και έμμεσα) κάθε είδους προθέσεις και βοηθητικά θεραπευτικά μέσα, ορθοπεδικά είδη, υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό καθώς και αναπνευστικές συσκευές, χωρίς συμμετοχή στη δαπάνη αγοράς. Ηδη εφαρμόζονται οι μειωμένες τιμές, που καθιερώθηκαν με τη βάση δεδομένων του παρατηρητηρίου τιμών είτε με απόφαση του Δ.Σ. των φορέων.

Τι θα ισχύει: Πρόσθετη περίθαλψη: καθιερώνεται συμμετοχή του ασφαλισμένου 25%. ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του ασθενούς. Τα χορηγούμενα είδη και οι ανώτατες αποδιδόμενες τιμές προκύπτουν από επισυναπτόμενο στον Κανονισμό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, οι οποίες προσδιορίζονται είτε σύμφωνα με τις τιμές της βάσης δεδομένων του παρατηρητηρίου τιμών είτε με απόφαση του Δ.Σ. του οργανισμού, όταν είναι μικρότερη.

Σχόλιο: Οποιαδήποτε επιβάρυνση, έστω και κατά 25%, είναι απαράδεκτη αφού συνήθως το κόστος είναι τεράστιο (ακόμα και μετά την μείωση τιμών που υποτίθεται ότι επιβλήθηκε - πράγμα που δυστυχώς δεν ισχύει απόλυτα). Βέβαια, αυτού του τύπου οι ασφαλισμένοι δεν έχουν "δυνατή φωνή" και επομένως είναι χαμηλής επικινδυνότητας για την κυβέρνηση και το υπουργείο, οπότε ποιος θα ασχοληθεί μαζί τους; Ας πληρώσουν.

15 Παρούσα κατάσταση: Επίδομα λουτροθεραπείας παρέχεται από ορισμένους φορείς και το κόστος κυμαίνεται στα 400-1600 € για κάθε ασθενή ετησίως, ανάλογα με τον κανονισμό παροχών.

Τι θα ισχύει: Το επίδομα λουτροθεραπείας δεν θα ξεπερνά τα 250€ για κάθε ασθενή ετησίως.

16 Παρούσα κατάσταση: Επίδομα αεροθεραπείας έως 500€, ανά ασθενή ετησίων, ανάλογα με τον κανονισμό παροχών.

Τι θα ισχύει: Το επίδομα αεροθεραπείας καθορίζεται στα 200€ για κάθε ασθενή ετησίως.

Ενιαίο Σχόλιο για 15-16: Σου λένε τώρα τα τζιμάνια του υπουργείου "Εμ, ζούνε οι γέροι, εμ θέλουν και αεροθεραπείες/λουτροθεραπείες. Να τα κόψουμε". Όπερ και εγέννετο λοιπόν - και αν (λέμε ρε παιδί μου αν) οι μέρες μειώνονται σε βαθμό που η θεραπεία να μην έχει αποτέλεσμα, δε θα έχει αντίκτυπο στη γενικότερη κατανάλωση φαρμάκων από τους ηλικιωμένους; Δε θα επιβαρυνθεί διαφορετικά το ασφαλιστικό σύστημα; Λέμε βέβαια εμείς, αλλά σιγά μην το σκεφτούν αυτοί...

17 Παρούσα κατάσταση: Παρέχεται ειδική αγωγή για παιδιά, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό παροχών.

Τι θα ισχύει: Ειδική αγωγή για παιδιά (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, ομαδική και ατομική ψυχοθεραπεία, θεραπεία συμπεριφοράς, εκμάθηση δυσκολιών, λογοπαιδικές ασκήσεις, συμβουλευτική γονέων, ψυχολογική υποστήριξη) σε συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών και μέχρι συγκεκριμένου συνολικού ποσού με κάλυψη του 100% του ημερήσιου τροφείου σε ειδικά εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία και άσυλα π.χ. α) σε περιστατικά κινητικών προβλημάτων, φυσικοθεραπείες 10 συνεδρίες/μήνα, με 20€ ανά συνεδρία, β) σε σοβαρά νοητικά ή ψυχιατρικά προβλήματα, 20 συνεδρίες /μήνα, ανά είδος θεραπείας με απόδοση μέχρι 900€ το μήνα και γ) επί διαταραχής ελλειμματικής προσοχής ανώτατο ποσό 300€/μήνα.

Σχόλιο: Όποιος έχει παιδί σε αυτή την κατηγορία, γνωρίζει ότι ούτε τα τιμολόγια, ούτε ο αριθμός συνεδριών ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με δεδομένη την σημερινή οικονομική κατάσταση του μέσου ελληνικού νοικοκυριού, αυτοί που "θα πληρώσουν τη νύφη" θα είναι αυτοί που χρήζουν στήριξης δηλ. τα παιδιά.

18 Παρούσα κατάσταση: Δεν έχουν συνάψει συμβάσεις με τους παρόχους υγείας όλοι οι φορείς. Πολλές φορές αποζημιώνουν δαπάνες σε ιδιώτες χωρίς υπογραφή σύμβασης, όπου καταβάλλουν και το Φ.Π.Α.

Τι θα ισχύει: Πρόβλεψη για υπογραφή συμβάσεων με όλους τους παρόχους υγείας, βάση ενιαίων όρων, μέσω ΣΥΣΠΥ.

Σχόλιο: Αυτό μάλλον το ανακοίνωσαν για να τους πούμε μπράβο, οπότε - τι να κάνουμε; - το λέμε. Μπράβο ρε παιδιά...

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Γράψαμε πρόσφατα για το ηλεκτρονικό πόθεν έσχες που οι φωστήρες θέλουν να επιβάλουν για μετοχές και ακίνητα. Απ' ότι φαίνεται όμως η κυβέρνηση θέλει τελικά να πάει τα πράγματα ακόμα πιο πέρα, αφού σύμφωνα με τον σχεδιασμό ο φορολογούμενος πρέπει να γνωστοποιήσει στην εφορία τι έκανε τα υπόλοιπα χρήματα που του απέμειναν από το καθαρό εισόδημα (σ.σ. αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου εισοδήματος). Δηλαδή, θα δηλώνει τις καταθέσεις, τις επενδύσεις σε έντοκα, ομόλογα, ακίνητα, χρυσό κ.λπ.

Η άποψη που υπερισχύει είναι «το σύνολο του εισοδήματος που καταναλώνεται να τεκμηριώνεται με παραστατικά που θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του εκδότη ή του αποδέκτη τους» σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος τονίζει ότι: «Η γενικευμένη χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος θα αποκαταστήσει την πιο άγρια αδικία που υπάρχει στη χώρα σε βάρος μισθωτών και συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα».

Τα νέα δεδομένα, αν κι εφόσον δεν αλλάξουν πάλι, οδηγούν στα εξής συμπεράσματα:

α Ο συνυπολογισμός στις αποδείξεις και των δαπανών, που σήμερα εκπίπτουν από το φόρο, ανοίγει το δρόμο για την πλήρη κατάργησή τους. Οι εκπιπτόμενες δαπάνες από τόκους στεγαστικών δανείων, ενοίκια, δίδακτρα, φυσικό αέριο, ιατρικές και νομικές υπηρεσίες κ.λπ. αναμένεται να καταργηθούν στο σύνολό τους για τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογούμενων και πάνω από κάποιο ύψος εισοδήματος, αν όχι για όλους ανεξαιρέτως (γράψαμε σχετικά εδώ). Σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών η πλήρης κατάργηση των φοροαπαλλαγών ισοδυναμεί με όφελος 5 δισ. ευρώ για τον προϋπολογισμό.

β Θα συνοδευτεί από εφαρμογή του ηλεκτρονικού πόθεν έσχες. Ο φορολογούμενος θα κληθεί να «αποκαλύψει» τι έκανε το εισόδημά του. Ουσιαστικά πού το δαπάνησε και τι έκανε όσα του απέμειναν.

γ Το πόθεν έσχες συνεπικουρείται από τη γενικευμένη χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος. Σκοπός των επιτελών του υπουργείου είναι το σύνολο των συναλλαγών να γίνεται ηλεκτρονικά, ώστε να καταγράφονται και να διασταυρώνονται, με κύριο σκοπό επίσης τον εντοπισμό όσων διακινούν μαύρο χρήμα.

Τα προβλήματα που συνεπάγονται αυτών των κινήσεων; Καταρχήν υπάρχει μια μεγάλη μερίδα των πολιτών που δε θέλουν ή δεν μπορούν ν' αποκτήσουν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Το κράτος δεν μπορεί να τους υποχρεώσει να το κάνουν, ούτε να τους δώσει πρόσβαση σ' αυτές (για σειρά λόγων που δεν άπτονται της ανάρτησης αυτής). Δεύτερον, είναι τουλάχιστον γελοίο να ζητούνται παραστατικά για όλα τα έξοδα. Δηλαδή π.χ. οι γονείς που δίνουν χαρτζιλίκι στα παιδιά τους θα τα υποχρεώνουν να τους κόβουν απόδειξη ή εκείνοι που δανείζουν τον αδερφό τους 30 - 40 ευρώ θα παίρνουν αποδεικτικό; Εκείνοι που ρίχνουν ένα 5ευρω (όσοι έχουν) στο παγκάρι της εκκλησίας θα ζητάνε παραστατικό; Τι θα γίνει με όσους θεωρούν τις τράπεζες ως μη ασφαλείς μεθόδους "φύλαξης χρημάτων" και προτιμούν να τα έχουν κάτω από το στρώμα; Δεκάδες παραδείγματα υπάρχουν στην καθημερινότητά μας που δείχνουν ότι το μέτρο θα κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή όχι μόνο στους φοροφυγάδες αλλά σε όλους. Και βέβαια το σύστημα φτίαχνεται έτσι ώστε ή να καταθέτεις (στις τράπεζες) είτε να ξοδεύεις (μέσω τραπεζών). Κανείς όμως δε βρέθηκε να ρωτήσει ΤΙ θα μπορεί κανείς να καταθέσει ή να ξοδέψει. Δε βλέπουμε να μένουν και πολλά... Στην ουσία η κυβέρνηση προσπαθεί να καταστήσει υποχρεωτική την φοροκάρτα (λεπτομέρειες για την οποία θα βρείτε εδώ) ή να υποχρεώσει κάθε οικογένεια να κρατάει βιβλίο εσόδων-εξόδων.... Τα αποτελέσματα θα τα δούμε σύντομα (καθώς επίσης και το αν θα προλάβει να τα εφαρμόσει στην πράξη).

Δεν υπάρχουν σχόλια: