Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

(ανανεωμένο) Πλήρης κατάργηση φοροαπαλλαγών / Πρώτα αυξήσεις στην ΔΕΗ και μετά πώληση της

Είδηση 1η: Νέα «φοροκαταιγίδα» χτύπησε χθες αιφνιδιαστικά, για μια ακόμη φορά, τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αφού μετά τη μείωση του αφορολογήτου ορίου και την αλλαγή της κλίμακας παρακράτησης, κόβονται κατά 50% όλες οι φοροαπαλλαγές ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο από την αλλαγή της κλίμακας παρακράτησης η επιβάρυνση φθάνει μέχρι και 820 ευρώ, ενώ το γεγονός ότι η έκπτωση φόρου από τις φοροαπαλλαγές μειώνεται από το 20% στο 10% για όλα τα εισοδήματα, και όχι για αυτά που ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ όπως είχε ψηφιστεί το καλοκαίρι, μειώνει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις φοροαπαλλαγές, με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου για το ενιαίο μισθολόγιο που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή, προβλέπεται μείωση του φόρου της κλίμακας κατά ποσοστό 10% των ακόλουθων δαπανών:

α) των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης,

β) των μισθωμάτων που καταβάλλονται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογούμενου και της οικογένειάς του,

γ) της δαπάνης για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα,

δ) των δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται για αγορά α΄ κατοικίας,

ε) των δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων,

στ) των ασφαλίστρων ζωής, ασθένειας, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας,

ζ) της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο,

η) των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο δημόσιο, ΟΤΑ κ.λπ.

θ) της αξίας των δωριζόμενων ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων,

ι) των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες κ.λπ. καθώς και των ποσών που καταβάλλονται λόγω χορηγίας προς τα προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς,

ιβ) των ποσών που καταβάλλονται για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου,

ιγ) των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%. Ειδικώς, ο συντελεστής αυτός αυξάνεται σε 3% εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας ή πρόκειται για επαγγελματική ή εμπορική μίσθωση, ενώ ο φόρος που προκύπτει δεν περιορίζεται στο ύψος του κυρίου φόρου.

Σημαντική μείωση στα μηνιαία εισοδήματα φέρνει η νέα κλίμακα παρακράτησης, με βάση το νέο αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ, που ωστόσο δεν ισχύει για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ειδικά για τους συνταξιούχους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από 9.000 ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.

«Χαμένοι» πάντως βγαίνουν για μια ακόμη φορά οι πολύτεκνοι, αφού με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του φορολογούμενου που τον βαρύνουν και κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο που τον βαρύνουν.

Πάντως το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις δαπάνες δεν περιλαμβάνονται αυτές για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, όπως και οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

Να θυμήσουμε ότι με τον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου αυτές έχουν υποστεί περικοπή της τάξεως των 2,2 δισ. ευρώ, καθώς θεσμοθετήθηκε να εκπίπτουν οι σχετικές δαπάνες μόνο από τον φόρο και όχι από το εισόδημα, 20% για εισοδήματα έως 40.000 ευρώ και 10% για υψηλότερα εισοδήματα. Έτσι, συνολικά, από το 2010 έως το 2011 θα περικοπούν φοροαπαλλαγές 3,5 δισ. ευρώ.

Για παράδειγμα, μισθωτός με εισόδημα 40.000 ευρώ και δαπάνες 8.000 ευρώ εξοικονομούσε φόρο βάσει των δαπανών του (με έκπτωση 100% από το εισόδημα) 2.880 ευρώ. Με το νέο καθεστώς που καθιέρωσε ο εφαρμοστικός του Μεσοπρόθεσμου, (αλλά δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί), η εξοικονόμηση περιορίζεται στα 1.600 ευρώ (το 20% της δαπάνης εκπίπτει από τον φόρο).

Είδηση 2η: Με αφορμή το τέλος ακινήτων και τις χθεσινές ανακοινώσεις Παπακωνσταντίνου για τα σχέδια σαλαμοποίησης και πώλησης της ΔΕΗ, η ΓΕΝΟΠ υποστηρίζει ότι ήδη βρίσκονται στα σκαριά αυξήσεις στα τιμολόγια που θα προέλθουν από πολλές πηγές. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι ασκούνται ισχυρές πιέσεις για:

* Αμεση αύξηση των τιμολογίων λιανικής σε ποσοστά 10%-15% προκειμένου να απορροφηθεί η πρόσφατη αύξηση του κόστους παραγωγής σε επίπεδο χονδρικής αγοράς, λόγω της επιβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για χρήση φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρενέργειας. Για τη χρήση 2012 μόνο για τη ΔΕΗ το σχετικό κόστος υπολογίζεται κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικές θα είναι οι αυξήσεις και στα κόστη των λοιπών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

* Νέα αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ από το 2012 στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Μεσοπρόθεσμου, ώστε να αντανακλούν το κόστος παραγωγής. Με βάση αυτή την υποχρέωση θα πρέπει να γίνουν, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια κυρίως των οικιακών καταναλωτών χαμηλών εισοδημάτων με μικρές καταναλώσεις και αυξήσεις στις χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας τουλάχιστον κατά 90 εκατ. ευρώ, λόγω της επιβάρυνσης της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στα μη διασυνδεδεμένα νησιά από τη σημαντική αύξηση της φορολογίας στο ντίζελ μέσα στο 2010.

* Αναπροσαρμογή των τελών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τουλάχιστον κατά 200 εκατ. ευρώ, που θα υποχρεωθούν να πληρώσουν όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως εάν είναι πελάτες της ΔΕΗ ή άλλων ιδιωτικών εταιρειών. Ηδη στο υπουργείο Ενέργειας έχει ξεκινήσει διαβούλευση για το θέμα της αύξησης του τέλους ΑΠΕ, ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα του ΔΕΣΜΗΕ από τις υψηλές εγγυημένες τιμές με τις οποίες αποζημιώνονται οι παραγωγοί ΑΠΕ.

* Πρόσθετη επιβάρυνση όλων των καταναλωτών ρεύματος κατά 50 εκατ. ετησίως μέσω των τελών ΑΠΕ, ώστε να καλυφθεί σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ η «χαριστική πράξη» υπέρ της Αλουμίνιον Α.Ε.

* Αύξηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας μέχρι και 80 εκατ. ευρώ για τις δαπάνες κάλυψης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου για τη χρήση 2011.

* Μετακύλιση του κόστους που θα προκύψει για τη ΔΕΗ από την υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και το οποίο υπολογίζεται σε 600 εκατ. έως 1,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση από το 2013.

Σχόλιο: Δύο ειδήσεις φαινομενικά ξεχωριστές αλλά που έχουν ένα κοινό - την οικονομική αφαίμαξη του μέσου νοικοκυριού. Τα πράγματα ξεκινούν βέβαια από διαφορετικές αφετηρίες.

Όσο αφορά τις φοροαπαλλαγές (διαβάστε εδώ τι ακριβώς ισχύει στην παρούσα χρονική στιγμή), η κυβέρνηση έχει πλέον πετάξει λευκή πετσέτα όσο αφορά την φοροδιαφυγή. Γι΄ αυτό και προσπαθεί να εισπράξει ότι μπορεί, συμπεριφερόμενη σα να κυβερνάει υποζύγια και όχι ανθρώπους που ζουν σε μια από τις πιο ακριβές χώρες της Ε.Ε., λόγω των εκατοντάδων έμμεσων φόρων που η ίδια έχει επιβάλλει. Το αν αυτές είναι οι δίκαιες ή άδικες το έχουμε εξετάσει ήδη - όλες εξ αυτών έχουν μια λογική και υπάρχουν σε όλες τις καλές και κακές οικονομίες του ανεπτυγμένου κόσμου συμπεριλαμβανομένων και των μνημονιακών Ιρλανδίας και Πορτογαλίας. Θα μπορούσε κάποιος να κατανοήσει τον περιορισμό τους, αν δεν υπήρχαν οι παράλληλες πιέσεις στο εισόδημα και το κοινωνικό κράτος. Με την κατάσταση όμως που επικρατεί, το μόνο αντίκτυπο που θα έχει είναι η περιτέρω συρρίκνωση της οικονομίας. Η δε "έκτακτη εισφορά" σ' αυτούς που έχουν εισόδημα πάνω από 5000 ευρώ είναι πραγματικά αστεία. Αυτοί που βγάζουν 5000 ευρώ δεν έχουν να βάλουν ένα πιάτο στο τραπέζι τους, όχι να δώσουν "εκτάκτως" χρήματα για να μπορέσει η BNP Paribas να πάρει το ομόλογο στην ώρα της...Αν συμπεριλάβουμε και την αναδρομική μείωση του αφορολόγητου (το οποίο είναι πλέον χαμηλότερο από το όριο της φτώχειας στην ΕΕ) και την αύξηση του αριθμού των αποδείξεων που θα χρειάζεται πλέον (όπως μάθαμε σήμερα και ενώ βρισκόμαστε κοντά στον 10ο μήνα του έτους), καταλαβαίνει κανείς ότι η κυβέρνηση εκτελεί αποστολή εξολόθρευσης και δεν κυβερνά.

H υπόθεση της ΔΕΗ (πέρα από τις καινούργιες πιέσεις που θα δημιουργήσει στα εισοδήματα) έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Από την μια το κράτος πουλάει χρυσοφόρες μονάδες (μειώνοντας την αξία της) και από την άλλη ετοιμάζει το έδαφος ώστε ο επόμενος ιδιοκτήτης να μην χρειαστεί να δείξει το "σκληρό του πρόσωπο" από την πρώτη μέρα, αυξάνοντας τώρα τις τιμές. Παράλληλα οι υψηλότερες τιμές αυξάνουν την κερδοφορία της, κάνοντας την ελκυστικότερη σε πιθανούς "επενδυτές" (τους οποίους βέβαια γνωρίζουμε ήδη). Οι επερχόμενες αυξήσεις παράλληλα βάζουν στην άκρη τον όποιο κοινωνικό ρόλο της εταιρείας, ο οποίος αποκτάει άλλη διάσταση με την τεράστια αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, αφού η θέρμανση από ηλεκτρικά σώματα (air conditioners, ηλεκτρικές θερμάστρες) αναμένεται να σημειώσει αύξηση το φετεινό χειμώνα. Τα οφέλη από την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι ένας μύθος (για τον οποίο έχουμε γράψει στο παρελθόν), που δυστυχώς με την παρούσα κατάσταση γρήγορα θα πάρει σάρκα και οστά...

Πηγές ειδήσεων: "Τα Νέα", "Ναυτεμπορική"

Δεν υπάρχουν σχόλια: