Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Αλλαγές-καταργήσεις στις φοροαπαλλαγές και τα επιδόματα / Δύο βόμβες για τις συντάξεις

Είδηση: Στο απόσπασμα στήνει για άλλη μια φορά το υπουργείο Οικονομικών τις φοροαπαλλαγές. Αν και κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι όλες οι φοροαπαλλαγές θα εξεταστούν από μηδενική βάση, εκτιμάται ότι οι πιο σοβαρές παρεμβάσεις θα γίνουν σε εκείνες που αφορούν τη φορολογία νομικών προσώπων, ακινήτων, ΦΠΑ και τελών. Πολλές από τις φοροαπαλλαγές των νοικοκυριών έχον ήδη ψαλιδιστεί κατά τις προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου Οικονομικών. Μεταξύ άλλων και οι δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα, οι οποίες εκπίπτουν πλέον σε ποσοστό 20% από τον φόρο, όταν μέχρι πέρυσι εξέπιπταν κατά 100% από το εισόδημα.Σήμερα οι 980 φοροαπαλλαγές, αφορούν 901 κατηγορίες φορολογουμένων και κοστίζουν στον προϋπολογισμό γύρω στα 5 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά για τα νοικοκυριά ισχύουν:
20% από τον φόρο της δαπάνης που καταβάλλεται για ασφάλιστρα ζωής, θανάτου, υγείας, για τον φορολογούμενο, τη σύζυγο του ή τα παιδιά του Τόκοι για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας 20% της δαπάνης που καταβάλλεται για αμοιβές δικηγόρων καθώς και έκπτωση 20% του ποσού που καταβάλλεται για νοσήλια Απαλλαγή από το συνολικό ετήσιο ποσό για αμοιβές σε γιατρούς 20% της δαπάνης και μέχρι 3.000 ευρώ για αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως και για αμοιβαία συνδεδεμένα με ασφάλιστρα Δωρεές σε Δημόσιο, δήμους, ιερούς ναούς, κοινωφελή ιδρύματα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία, κ.λπ. Μέχρι 700 ευρώ, το 20% της δαπάνης για εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (φυσικό αέριο, θερμομόνωση, ΑΠΕ, κ.λπ.). Απαλλαγή για ποσά ενοικίων για κύρια κατοικία και δαπάνες για φροντιστήρια και για ιδιαίτερα μαθήματα Εκπτωση 2.400 ευρώ για τον φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που ζουν μαζί του, σε περίπτωση αναπηρίας.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
Ποσά ώς το 15% του συνολικού καθαρού εισοδήματος μιας εταιρείας που καταβάλλονται για δωρεές σε Δημόσιο, ΟΤΑ, αθλητικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία, ιερούς ναούς, κ.λπ. Ασφάλιστρα ώς 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο για ομαδική ασφάλιση ζωής του προσωπικού (συντάξεις, εφάπαξ, καλύψεις θανάτου, κ.λπ.)

Εκπτωση 1%-2% επί των ακαθάριστων εσόδων τους για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων πελατών τους Δαπάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, που παρέχονται στους υπαλλήλους της επιχείρησης για τηλεεργασία Ποσά που καταβάλλονται σε άγαμα παιδιά του προσωπικού, ηλικίας ώς 25 ετών, μέχρι 3.000 ευρώ ανά παιδί Ποσά προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Εξοδα επιμόρφωσης του προσωπικού Εξοδα ταξιδιών στελεχών στο εξωτερικό Κάλυψη ενοικίου κατοικίας των εργαζομένων σε αυτή Εξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων, κ.λπ.

Εξοδα κινητής τηλεφωνίας σε ποσοστό 50% Ενοίκια για διαμονή εργαζομένων σε ξενοδοχεία, λόγω εκτός έδρας Δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού Ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς υπαλλήλων της Παροχές σε χρήμα ή σε είδος προς το προσωπικό ως πριμ αποδοτικότητας Εξοδα αγοράς ειδικής ενδυμασίας του προσωπικού για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, κ.λπ. Δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων για προσωπικό ή πελάτες Αντικατάσταση μηχανικών αντλιών πετρελαίου πρατηρίων υγρών καυσίμων με ψηφιακές.

Για τις απαλλαγές απ' ακίνητα:
Τεκμαρτό εισόδημα από την παραχώρηση χρήσης ακινήτων προς τον Δημόσιο ή φορέα που ελέγχεται από αυτό Ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, ανεξαρτήτως εμβαδού Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας από τον γονέα που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία Τεκμαρτό εισόδημα από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας, εφόσον χρησιμοποιείται ως κύρια και είναι εμβαδού ώς 200 τ.μ.

Εξοδα μέχρι 40% για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες, για αμοιβή δικηγόρου για δίκες, για δαπάνες επισκευής και συντήρησης για όλες γενικά τοις οικοδομές.Το εισόδημα που προκύπτει από οικοδομήματα που ιδιοχρησιμοποιούνται και τα οποία βρίσκονται μέσα ή έξω από αγροτικά κτήματα.

Απαλλαγές από μισθωτές υπηρεσίες:
Ποσά από τις κάθε είδους αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, και συντάξεις, που καταβάλλονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους αναδρομικά σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ενωση στους δικαιούχους για υπηρεσίες ερευνητή, συμβούλου ή γραμματέα για την υποστήριξη του έργου των Ελλήνων που έχουν εκλεγεί ως μέλη του Ευρωκοινοβουλίου Δεν υπόκειται σε κρατήσεις η αποζημίωση φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα Το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στους δικαιούχους ανέργους, αν έχουν επιπλέον εισοδήματα κάτω των 30.000 ευρώ.

Απαλλαγές από κινητές αξίες:
Εξαιρούνται από τον φόρο 10% τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, όταν το ποσό αυτό είναι σε ξένο νόμισμα και ο δικαιούχος κάτοικος αλλοδαπής Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων του Δημοσίου με διάρκεια 2 ετών ή μεγαλύτερη Οι τόκοι που αποφέρουν οι μετοχοποιήσιμοι τίτλοι μέχρι το χρόνο ανταλλαγής τους με μετοχές.

Φορολογικές οριομειώσεις στα νοικοκυριά:
Οταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου, παρέχεται έκπτωση 1,5% και μέχρι του ποσού των 118 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων Μειώνεται κατά 20% το ποσό του φόρου επί της διατροφής που καταβάλλει ο ένας σύζυγος στον άλλο. Το ποσό επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ.

Απαλλαγές/μειώσεις για τεκμήρια:
Μειώνονται κατά 30% τα τεκμήρια (για Ι.Χ., ακίνητα, κ.λπ.) για φορολογουμένους ηλικίας άνω των 65 ετών Εξαιρείται από το τεκμήριο η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως α΄ κατοικίας, αν η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. και η αξία της τα 200.000 ευρώ Εξαιρείται από το τεκμήριο το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου για την αγορά γεωργικού εξοπλισμού

Απαλλαγές από φόρους μεταβιβάσεων:
Απαλλαγή για αγορά πρώτης κατοικίας αξίας ώς 200.000 ευρώ για τον άγαμο και ώς 250.000 ευρώ για τον έγγαμο. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για το 1ο και για το 2ο παιδί και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και για κάθε επόμενο Η μεταβίβαση ακινήτου από την εκμισθώτρια εταιρεία στον μισθωτή κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής του μίσθωσης Κατά τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων σε ανώνυμη εταιρεία Κατά τη μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων στην Ελλάδα, κατά τη συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών, τη διάσπαση ανωνύμων εταιρειών Μειώνεται κατά 50% ο συντελεστής του φόρου για την αγορά αγροτικών εκτάσεων από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες Για εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εφόσον συγχωνευθούν ή έπειτα από απόσχιση εταιρείας που εισφέρει ακίνητο σε νέο νομικό πρόσωπο Μειώνονται κατά 40% οι φορολογικοί συντελεστές για αγορά ακινήτων σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, εφόσον αγοραστούν από κατοίκους των νησιών αυτών Πρόσωπα που αγοράζουν ακίνητο στην Περιφέρεια Θράκης, εφόσον θα ιδιοκατοικήσουν σε αυτήν για 5 χρόνιο

Άλλαγες απαλλαγές σχετικές με ακίνητα:
Απαλλαγή από τον ΦΑΠ για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα ΟΤΑ, Ταμείων, κ.λπ. Απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς ποσού 400.000 ευρώ ανά δικαιούχο, εφόσον είναι σύζυγος και ανήλικα παιδιά Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή δεν υπόκειται σε φόρο αξία ώς 200.000 ευρώ για άγαμο και αξία ώς 250.000 ευρώ για έγγαμο. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 25.000 για το 1ο και το 2ο παιδί, και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και για κάθε επόμενο Απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς, και δωρεάς για τα ακίνητα του Δημοσίου Απαλλάσσεται από τον φόρο αυτόματου υπερτιμήματος η μεταβίβαση ακινήτου από οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, για την οποία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος

Απαλλαγές/μειώσεις ΦΠΑ:
Μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ για την παράδοση αγαθών στα νησιά Δωδεκανήσου, Β. Αιγαίου, Κυκλάδων, Θάσου, Σαμοθράκης, Β. Σποράδες, Σκύρο Υπερμειωμένος συντελεστής 4,50%, για την παράδοση βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, καθώς και για τα θέατρα Διανομή κρατικών λαχείων, δελτίων ΠΡΟΠΟ, κ.λπ.

Παροχή νερού μη εμφιαλωμένου και αποχέτευση απευθείας από ΟΤΑ Παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής φύσης Παροχή υπηρεσιών από τα ΕΛΤΑ Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης από δημόσια εκπαιδευτήρια Εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων ιατρικής χρήσης Εισαγωγές αγαθών αξίας μέχρι 22 ευρώ (εξαιρούνται αρώματα, οινοπνευματώδη, καλλυντικά, καπνός)

Απαλλαγές από φόρους χαρτοσήμου:
Οι κάθε φύσεως παρεχόμενες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ Ασφάλιστρα που καταβάλλονται σε ασφαλιστικές εταιρείες για τους κλάδους ζωής και ζημιών, και για εξαγορές ασφαλιστηρίων συμβολαίων Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ προς τις επιχειρήσεις που προσφέρονται για πρακτική άσκηση μαθητών Συμβάσεις τραπεζικών δανείων, συμβάσεις δανείων που χορηγεί ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, συμβάσεις δανείων που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών Οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων που απαλλοτριώνονται για δημόσια ωφέλεια Αποδείξεις αντασφαλίστρων και αντασφαλιστικών αποζημιώσεων καταβαλλόμενες σε ασφαλιστές

Απαλλαγές από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης:
Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για ναυσιπλοΐα (συμπεριλαμβανόμενων και αυτά για την αλιεία), καθώς και τα καύσιμα για τις αεροπορικές μεταφορές Μειωμένος φόρος, στα 120 ευρώ/ τόνο, στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού Επιστροφή 125 ευρώ για κάθε τόνο πετρελαίου κίνησης που χρησιμοποιείται στα ξενοδοχεία Μειωμένος συντελεστής 21 ευρώ/ τόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, κατά τη χειμερινή περίοδο. Εφαρμόζεται ο εξομοιωμένος συντελεστής με το πετρέλαιο κίνησης και επιστρέφεται η διαφορά μεταξύ του κανονικού συντελεστή και των 21 ευρώ Απαλλαγή από τον ΕΦΚ για τον λιθάνθρακα και τον λιγνίτη που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροπαραγωγή Μειωμένος φόρος κατά 50% έναντι του κανονικού για την μπίρα που παράγεται στη χώρα μας, εφόσον δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα τον χρόνο

Απαλλαγές από τέλη ταξινόμησης:
Αυτοκίνητα μέχρι και 2.000 κ. εκ. για πολύτεκνους γονείς. Για αυτοκίνητα άνω των 2000 κ. εκ. η αλλαγή ανέρχεται στο 50% του τέλους ταξινόμησης Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα αυτοκίνητα ώς 2.000 κ. εκ. που αγοράζουν γονείς με 3 ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά Τα Ι.Χ. ώς 1.650 κ. εκ. για αναπήρους πολέμου Ι.Χ., μοτοσυκλέτες που εισάγουν από χώρες της Ε.Ε. πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα Απαλλαγή για ηλεκτροκίνητα και υβριδικά οχήματα και για ηλεκτροκίνητα φορτηγά Τα αναπηρικά οχήματα.

Άλλες φοροαπαλαγές:
Μειώνεται κατά 50% ο ειδικός φόρος επί των εισιτηρίων κινηματογράφου, όταν πρόκειται για υπαίθριους Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος πλην τελών χαρτοσήμου, και εισφορά υπέρ Δημοσίου, τα ΑΕΙ και τα δημόσια νοσοκομεία Οι επιδοτήσεις επιτοκίων απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου.

Σε πρώτη φάση το Μεσοπρόθεσμο αλλάζει τον τρόπο έκπτωσης των ιατρικών εξόδων, τόκων από στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας που καταβάλλονται από την 1.1.2011 και μετά όπως και των ασφαλιστικών εισφορών και αντί για έκπτωση ολόκληρου του ποσού από το εισόδημα, θα εκπίπτει το 20% των δαπανών αυτών από το φόρο που συνεπάγεται φορολογική επιβάρυνση. Επίσης αν το εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ, τότε για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει το ποσό αυτό, η έκπτωση μειώνεται στο 10%. Από τη μείωση του 10% εξαιρούνται οι δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων. Η διάταξη αυτή ισχύει για εισοδήματα και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1/1/2011 και μετά.

Επίσης τα νέα τεκμήρια διαβίωσης είναι τα ακόλουθα:

Το τεκμήριο διαβίωσης με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται ως εξής:

για τα 80 πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κατοικίας, το τεκμήριο ισούται με 140 το τετραγωνικό μέτρο,
για τα επόμενα 81 μέχρι και 120 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων, ισούται με 65 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
για τα επόμενα 121 μέχρι και 200 τετραγωνικά μέτρα, ισούται με 110 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο
για τα 201 έως 300 τετραγωνικά μέτρα με 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο
και για τα πλέον των 301 τετραγωνικών μέτρων με 400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Για τον υπολογισμό του τεκμηρίου διαβίωσης των βοηθητικών χώρων θα υπολογίζεται ποσό 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Το τεκμήριο διαβίωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής:
για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά σε 4.000 ευρώ.
για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κυβικών εκατοστών προστίθενται 600 ευρώ ανά εκατό κυβικά εκατοστά μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά.
για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κυβικών εκατοστών προστίθενται 900 ευρώ ανά εκατό κυβικά εκατοστά και μέχρι 3.000 κυβικά εκατοστά.
για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 κυβικά εκατοστά προστίθενται 1.200 ευρώ ανά εκατό κυβικά εκατοστά.
Για τον υπολογισμό των τεκμηρίων των σκαφών αναψυχής ισχύουν τα εξής:

Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι πέντε μέτρα, το τεκμήριο θα είναι 4.000 ευρώ, ενώ για σκάφη πάνω από πέντε μέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο.

Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, το τεκμαρτό εισόδημα είναι 12.000 ευρώ
πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα προστίθενται 3.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα προστίθενται 15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα προστίθενται 22.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα 30.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους
πάνω από 22 μέτρα προστίθενται 50.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους».

Σε ότι αφορά το τεκμήριο διαβίωσης για τις πισίνες προβλέπονται 160 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι τα 60 τετραγωνικά μέτρα και 320 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για επιφάνεια άνω των 60 τετραγωνικών μέτρων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται έκτακτη εισφορα 5% σε επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 1929 κυβικών εκατοστών (με εξαίρεση όσων έχουν παλαιότητα άνω των 10 ετών και των αναπήρων) σε σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 6 μέτρων καθώς και σε πισίνες, και αεροσκάφη, ανεμόπτερα, ελικόπτερα. Ο συντελεστής 5% θα επιβάλλεται επί της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει σε κάθε περίπτωση.

Σχόλιο: Θεωρούμε άτοπο ν' αναλύσουμε τη φιλοσοφία και την αναγκαιότητα των φοροαπαλλαγών ξεχωριστά για την καθεμία απ' αυτές. Θα μας έπαιρνε ώρα και στην ουσία θα γράφαμε τ' αυτονόητα, δηλ. ότι αυτές είναι απαραίτητες, αποδίδουν κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύουν τον κοινωνικό ιστό και την περιφέρεια, και τονίζουν θεσμούς και αξίες, όπως την αλληλεγγύη των γενεών και του θεσμού της οικογένειας - χωρίς αυτές δεν υπάρχει κοινωνία και κράτος. Η συζήτηση όμως ξεκίνησε και το σίγουρο είναι ότι χωρίς συντονισμένες ενέργειες, θα υπάρξουν αλλαγές που θα πλήξουν τα συνήθη θύματα, δηλαδή η μέση ελληνική οικογένεια. Δεν χρειάζεται να έχει κανείς εσωτερική πληροφόρηση για να καταλάβει ότι το "τσεκούρι" θα πέσει στις φοροαπαλλαγές που μειώνουν περισσότερο τα έσοδα και αυτές είναι εκείνες που αφορούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Απώτερος στόχος (και απαίτηση της τρόικας εδώ και αρκετό καιρό) είναι η ολική κατάργηση του αφορολογήτου ή τουλάχιστον ελαχιστοποίηση του σε ελάχιστο επίπεδο χωρίς φοροελαφρύνσεις για την οικογένεια είτε άμεσες (δηλ. οικογενειακά έξοδα, φροντιστήρια, γιατρούς, ασφαλιστικές εισφορές) είτε έμμεσες (γονικές παροχές, μεταβιβάσεις κ.ο.κ.). Το μόνο δίκαιο μέτρο είναι η επιβολή αυστηρών τεκμηρίων για πισίνες και σκάφη αναψυχής - αλλά έτσι κι αλλιώς στα 100 κακά θα βρισκόταν κι ένα σωστό...
Για να μην κατηγορηθούμε ότι είμαστε ενάντια της προόδου, να πούμε ότι υπάρχουν ορισμένες φοροαπαλλαγές που χρήζουν αναδιάρθρωση (και απαραίτητα κατάργηση), όπως αυτές που αφορούν επιχειρήσεις και εταιρείες. Αυτές όμως αποτελούν δύσκολο στόχο (και επικίνδυνο για ένα πολιτικό κόμμα που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού) και όχι αρεστό στην τρόικα (που επιθυμεί μικρότερο φόρο στις μεγάλες επιχειρήσεις).Πηγή είδησης: "Τα Νέα" / Διαβάστε εδώ ένα παλιότερο άρθρο από την εφημερίδα "Έθνος" που τονίζει τον κίνδυνο για τις συντάξεις και τ' ασφαλιστικά ταμεία- όπως έχουμε γράψει κι εμείς εδώ με στοιχεία, τα χειρότερα έρχονται...

Η ερώτηση της ημέρας: Η προσφυγή της ΓΣΕΕ και των διάφορων κοινωνικών φορέων ενάντια στο Μνημόνιο συζητείται από τον Οκτώβριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας (διαβάστε εδώ λεπτομέρειες)...Η απόφαση πότε θα βγει;

Δεν υπάρχουν σχόλια: