Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Γενίκευση του πόθεν έσχες για όλα τα εισοδήματα; / Μειώνεται η προστασία στον εθνικό δρυμό του Ολύμπου

Είδηση: Με την απλοποίηση του Κώδικα και την καθιέρωση των «Κανόνων Απεικόνισης Συναλλαγών», έρχονται σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις των φορολογούμενων πολιτών με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό. Τις προτάσεις τις ειδικής επιτροπής που έχει συγκροτηθεί για τις αλλαγές στον ΚΒΣ εξετάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ώστε άμεσα να καταλήξει σε οριστικές αποφάσεις.

Στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η επιβολή προστίμου 100 ευρώ σε βάρος των φυσικών προσώπων που θα διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια ελέγχου ότι δεν ζητούν αποδείξεις για τις αγορές τους.

Το πρόστιµο θα καταβάλλεται εντός 10 ηµερών σε οποιαδήποτε ∆ΟΥ, µε έκπτωση 50%.

Για τα πρόστιμα, θα προβλέπεται έκπτωση 40% αν το ποσό θα δίνεται σε δόσεις, 60% αν καταβληθεί εφάπαξ, ενώ θα δίνεται επιστροφή έως και 30% σε όσους πληρώνουν τα πρόστιμα.

Σε περίπτωση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης των στοιχείων που έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη συναλλαγής άνω των 5.000 ευρώ θα επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με 25% της συναλλαγής ή μέρους αυτής που αποκρύφτηκε. Το συνολικό ανώτατο πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο δεν θα μπορεί να υπερβεί τις 100.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής θα προσαυξάνεται κατά 50%.

Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, θα επισύρει πρόστιμο ίσο με το 30% της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρησης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ. Το συνολικό ανώτατο πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο που αφορά την ίδια διαχειριστική περίοδο δεν θα μπορεί να υπερβεί τις 300.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής θα προσαυξάνεται κατά 50%.

Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται θα καταβάλλονται σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ εκτός της τελευταίας. Κατά την εμπρόθεσμη καταβολή των προστίμων, εφάπαξ ή σε δόσεις θα παρέχεται έκπτωση 60% για την εφάπαξ καταβολή, 40% για την καταβολή σε δόσεις, για κάθε δόση, εκτός της πρώτης για την οποία δεν παρέχεται έκπτωση. Επισημαίνεται ότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή με έκπτωση επόμενης δόσης αν δεν έχει εξοφληθεί η προηγούμενη αυτής.

Επίσης, καθιερώνεται νέο point system για τις παραβάσεις, όπου θεσπίζονται για πρώτη φορά «κίνητρα συμμόρφωσης», ενώ υπάρχουν ελαστικότερα πρόστιμα για τυπικές φορολογικές παραβάσεις.

Ακόμα, καταργείται η διάκριση των βιβλίων σε β΄και γ΄κατηγορίας. Τα βιβλία που σήμερα ονομάζονται «β΄κατηγορίας» μετονομάζονται σε «απλογραφικά», ενώ τα «γ΄κατηγορίας» σε «διπλογραφικά». Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ τηρούν «απλογραφικά βιβλία», ενώ οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα του 1,5 εκατ. ευρώ τηρούν «διπλογραφικά βιβλία».

Μεταξύ των αλλαγών που θα περάσουν σε πρώτη φάση θα είναι η υποχρεωτική χρήση της φοροκάρτας από τις αρχές του 2012, καθώς και το «πόθεν έσχες» για όλα τα εισοδήματα.

Από το 2012 οι φορολογούμενοι θα συμπληρώνουν σε νέα ειδικό έντυπο (Ε10) όλα τα έσοδα και τις δαπάνες που έχουν. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δηλώνουν τα εισοδήματά τους από δάνεια, καθώς και τις αποταμιεύσεις τους στις τράπεζες.

Με αυτόν τον τρόπο θα καταγράφονται οι περισσότερες συναλλαγές των πολιτών και το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει ότι θα περιορίσει δραστικά τη φοροδιαφυγή, αποκαλύπτοντας όσους κρύβουν εισοδήματα και δαπάνες από την Εφορία.

Μεταξύ εσόδων και δαπανών θα υπάρχε μία απόκλιση της τάξεως του 15% έως 20%. Εφόσον η διαφορά θα είναι υψηλότερη, τότε θα καταβάλλεται φόρος 10% επί του ποσού της διαφοράς.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με έσοδα (εισόδημα) 30.000 ευρώ δηλώνει δαπάνες και -τραπεζικές- καταθέσεις ύψους 20.000 ευρώ.

Εφόσον η επιτρεπόμενη διαφορά είναι 20%, αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα έπρεπε να δηλώσει -τουλάχιστον- 24.000 ευρώ σε έσοδα/καταθέσεις.

Για τη διαφορά των 4.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει φόρο 400 ευρώ.

Σχόλιο: Η είδηση έχει δει το φως της δημοσιότητας ως "φήμη" εδώ και αρκετό καιρό, αλλά για πρώτη φορά παρουσιάζεται σχεδόν ως "δεδομένη" η πραγματοποίησή των μέτρων που περιγράφονται.

Τι να πει άλλο πια κανείς; Το πόσο τραγικό είναι ν' αλλάζει η κυβέρνηση ανά τρίμηνο τη φορολογία; Το πόσο απαράδεκτο είναι να βουτάει το χέρι στην τσέπη του φορολογούμενου σε καιρούς που ο χαρακτηρισμός "χαλεποί" είναι ευφημισμός; Πως αλήθεια περιμένει το κράτος ανάπτυξη όταν στην χώρα μας οι μικρομεσαίοι (τόσο ως επιχειρήσεις όσο και ως φυσικά πρόσωπα) είναι από τους πιο σκληρά φορολογούμενους στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα η ανταποδοτικότητα του συστήματος είναι μηδενική;

Σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν εφαρμόζονται οι γελοιότητες τύπου "φοροκάρτας" (για την οποία στοιχεία έχουμε αναφέρει εδώ), φόρου αλληλεγγύης (ειδικά με τη μορφή "ένα μεροκάματο τον χρόνο = πλήρης φόρος" όπως σημειώνουμε εδώ) ή υποχρέωση για λεπτομερή περιγραφή καταθέσεων ή επιβολή καθολικού πόθεν έσχες. Ποιο είναι το επόμενο βήμα; Να ζητάνε από τα παιδιά να κόβουν αποδείξεις στους γονείς τους, τους ζητιάνους όταν παίρνουν ελεημοσύνη, στα παγκάρια όταν οι πιστοί αγοράζουν κεριά, και στους αυτόματους πωλητές προϊόντων όταν κάποιος αγοράζει αναψυκτικά.

Το κράτος όμως είναι πονηρό...Γνωρίζει ότι πρακτικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο - θα το ψηφίσει όμως ο θίασος της Βουλής και θα το εφαρμόσει, προσδοκώντας σε οφέλη από το επόμενο έτος.

Αλήθεια όμως, γιατί στα τόσα που ζητούν δεν αναγνωρίζουν τα έξοδα για τα εισιτήρια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κ.ο.κ.; Αυτά δεν είναι άξια αναφοράς; Είναι και παραείναι - αλλά επειδή είναι δεδομένη η είσπραξή τους, το κράτος αδιαφορεί. Αν ενδιαφερόταν όμως για την ελάφρυνση του πολίτη θα του επέτρεπε να τα χρησιμοποίησει για να "χτίσει" το αφορολόγητο του.

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Σε τρεις ζώνες χωρίζεται το «βουνό των θεών» και μειώνεται ο πυρήνας απόλυτης προστασίας, σύμφωνα με το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τον εθνικό δρυμό Ολύμπου, που παρουσίασε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι παρεμβάσεις φαίνεται ότι συνδέονται με πληροφορίες για αγορές μεγάλων ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή από ξένους επενδυτές, κυρίως Ρώσους.

Ο ορεινός όγκος του Ολύμπου, ο υψηλότερος στη χώρα και ο δεύτερος στα Βαλκάνια, καταλαμβάνει περίπου 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει σχεδόν κυκλικό σχήμα, με μέση διάμετρο 25 χλιόμετρα και περίμετρο 80 χιλιόμετρα. Περιλαμβάνεται στις σημαντικές για την ορνιθοπανίδα περιοχές της Ευρώπης και το 1981 κηρύχθηκε από την UNESCO «απόθεμα της βιόσφαιρας». Το διάταγμα του 1938, το πρώτο που αφορά εθνικό δρυμό στη χώρα μας, καλύπτει 238.411 στρέμματα, από τα οποία τα 40.000 αποτελούν τη ζώνη απόλυτης προστασίας και για άγνωστους λόγους βρίσκονται μόνο στο κομμάτι που ανήκει στο νομό Πιερίας. Η αυθαίρετη δόμηση είναι περιορισμένη, αλλά επιβαρυντικές είναι διάφορες δραστηριότητες, όπως ανάβαση με «γουρούνες» και πτήσεις με ελικόπτερα.

Με τις νέες ρυθμίσεις μειώνεται στα 35.000 στρέμματα η ζώνη απόλυτης προστασίας, αφού εξαιρέθηκε η περιοχή γύρω από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός». Στη Β' ζώνη, που καλύπτει 46.000 στρέμματα, επιτρέπονται μικρές εγκαταστάσεις αναψυχής, ενώ θεσπίζεται και Γ' ζώνη, επιφάνειας 155.000 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές των οικισμών. Οι βασικές διατάξεις προβλέπουν:

* Δόμηση, όπου επιτρέπεται, σε γήπεδα 10 στρεμμάτων και διατηρείται παρέκκλιση για τα 4 στρέμματα, εφ' όσον όμως υπήρχαν στις 31/3/2011, ημέρα ψήφισης του νόμου για τη βιοποικιλότητα. Οι μικρότερες παρεκκλίσεις καταργούνται.
* Απομάκρυνση όλων των παράνομων εγκαταστάσεων μέσα σε δύο χρόνια.
* Απαγόρευση του κυνηγιού και των χημικών σκευασμάτων καταπολέμησης ασθενειών στη βλάστηση.
* Μεταφορά του πεδίου βολής που λειτουργεί κοντά στο Λιτόχωρο.
Θυμηθείτε τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά για το περιβάλλον, και πόσο άλλαξαν τα πάντα τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως ως προς την τουριστική εκμετάλλευση (λεπτομέρειες εδώ) και την περιβαλλοντολογική αδειοδότηση. Το επόμενο βήμα για τον Όλυμπο πάντως είναι ο περιορισμός του εθνικού δρυμού στην κορυφή του βουνού - και πολύ του είναι...

Δεν υπάρχουν σχόλια: