Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

"Χαλάρωμα" της περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης / Ερωτήσεις κι απαντήσεις σχετικά με τ' αυθαίρετα

Δύο ειδήσεις περιβαλλοντολογικού ενδιάφεροντος έχουμε σήμερα:

Είδηση 1η: Σε νέα ρύθμιση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, βάσει της οποίας «θα απαλλάσσονται από τη διαδικασία των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργα και δραστηριότητες με μόνο τοπικές επιπτώσεις στο περιβάλλον», προχωρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Με άλλα λόγια για μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες και βιομηχανίες χαμηλής όχλησης (όπως επαγγελματικά εργαστήρια εντός πόλης, μικρά εργοστάσια σε βιομηχανικές περιοχές, μικρά ξενοδοχεία εντός σχεδίου πόλεως κλπ.) δεν θα απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Και αυτό τη στιγμή που η οδηγία 85/337/ ΕΟΚ (η οποία έχει τροποποιηθεί με την 97/11/ΕΚ) δεν διαχωρίζει τα έργα με βάση τοπικές ή εθνικές επιπτώσεις αλλά σε έργα που έχουν επιπτώσεις και σε εκείνα που δεν έχουν. Ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες συνήθως καταμετρούν τους φακέλους που εγκρίνονται και όχι εκείνους που κατατίθενται.

Σύμφωνα με το υπουργείο, σήμερα ο μέσος χρόνος στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης (προμελέτη και μελέτη), για τα έργα αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ, ξεπερνά τους 20 μήνες.
Μάλιστα, σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων όπως τα έργα εξόρυξης ξεπερνά τα 3 χρόνια ενώ σε πολλές περιπτώσεις διαρκεί ακόμα περισσότερο. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 10 μήνες περίπου.

«Είναι αλήθεια ότι η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι περίπλοκη. Ωστόσο, τα περισσότερα έργα που έχουν περιβαλλοντικά κωλύματα έχουν πραγματικό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Δεν είναι η διαδικασία που τους μπλοκάρει. Το περιβάλλον δεν δημιούργησε την κρίση. Η φύση αποτελεί τη λύση για την κρίση. Θέλει προστασία το περιβάλλον και όχι... ξεπάτωμα», λέει η υπεύθυνη πολιτικής στο WWF Ελλάς κυρία Θεοδώτα Νάντσου.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναμένεται να καταστεί λειτουργικό εντός του Σεπτεμβρίου του 2011 και όπως υποστηρίζει το ΥΠΕΚΑ θα οδηγήσει σε υποδεκαπλασιασμό των μελετών που διεξάγονται ετησίως (κάτω από 2.000 μελέτες).

Τα έργα με τοπικές επιπτώσεις τα οποία θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα λαμβάνουν πρότυπους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι χορηγούνται αυτόματα. Επίσης θα καταργηθεί η προμελέτη για την κατάταξη των έργων.

Από την περιβαλλοντική αδειοδότηση θα εξαιρεθούν και σειρά άλλων έργων. «Σήμερα η ελληνική νομοθεσία απαιτεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε πολύ περισσότερα είδη έργων και δραστηριοτήτων απ' ότι προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία, όπως π.χ. αλυκές, φωτοβολταϊκά πάρκα, κατασκευή επίπλων, εκτυπωτικές δραστηριότητες, παραγωγή κρασιού, παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών, σταθμούς διοδίων, χώροι στάθμευσης κλπ.», αναφέρει το υπουργείο.

Θα υπάρχει ξεκάθαρη κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες βαρύτητας επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα κριτήρια της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Π.χ. ένα ξενοδοχείο 200 κλινών εντός του σχεδίου πόλης θα κατατάσσεται στην κατηγορία Β και επομένως λαμβάνει πρότυπους περιβαλλοντικούς όρους χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή μελέτης, ενώ αν το ίδιο ξενοδοχείο είναι σε εκτός σχεδίου περιοχή, κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2 και θα πρέπει να διεξάγει μελέτη.

Θα καταργηθούν οι συνυπογραφές άλλων υπουργών, διαδικασία που συνήθως διαρκεί 2-3 μήνες, όπως και οι επικαλυπτόμενες αδειοδοτήσεων (όπως π.χ. οι άδειες διάθεσης λυμάτων και διαχείρισης αποβλήτων). Οι άδειες αυτές θα ενσωματωθούν στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα συντάσσονται σε τυποποιημένη βάση και ει δυνατόν υπό μορφή πινάκων και προεπιλεγμένων απαντήσεων (check list), ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα τους.

Θα δίνεται επίσης η δυνατότητα αξιολόγησης των μελετών από σώμα πιστοποιημένων αξιολογητών (ιδιωτών) επικουρικά των υπηρεσιών, οι οποίοι θα εισηγούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες το σχέδιο απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Το κόστος των υπηρεσιών τους θα καλύπτεται από ειδικό παράβολο το οποίο θα πληρώνει ο φορέας του έργου.

Σε ιδιώτες θα ανατεθούν και οι τακτικοί περιοδικοί έλεγχοι για να διενεργούν τις τακτικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις. Οι έκτακτες αυτοψίες θα παραμείνουν στη δικαιοδοσία της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ).

Για τα έργα και τις δραστηριότητες σε περιοχές Natura θα διενεργείται ειδική οικολογική μελέτη και αυτοψία κατά την αδειοδότηση. Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η αδειοδότηση των έργων θα ολοκληρώνεται από τέσσερις μήνες έως και έναν χρόνο, σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σύνθετων έργων.

Σχόλιο: Το ότι η κυβέρνηση έχει πάρει "διαζύγιο" με τα όσα έλεγε προεκλογικά για την προστασία του περιβάλλοντος, έχει αποδειχθεί και από τις πρόσφατες ανακοινώσεις σχετικά με την τουριστική "ανάπτυξη" (διαβάστε διεξοδικά εδώ). Και ναι μεν να δεχτούμε ότι με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα ενισχύεται η γραφειοκρατία, όμως μήπως η ισοπέδωση που επιχειρείται μας κατατάσσει αυτόματα στις τριτοκοσμικές χώρες που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει χωρίς να δίνει λογαριασμό; Δεν θα αρκούσε η κατάργηση των πολλαπλών υπογραφών για να επιταχυνθεί η διαδικασία;

Στην πραγματικότητα ακόμα και σήμερα η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αντιμετωπίζεται ως πάρεργο, ακόμα και από τ' αρμόδια υπουργεία. Έστω όμως κι έτσι, υπάρχει μια στοιχειώδης-ελάχιστη μελέτη. Αφαιρώντας την ανάγκη ύπαρξή της, δημιουργούμε ένα πλαίσιο ελευθεριότητας που μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του υπουργείου, ας υποθέσουμε ότι κάποιος θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια αλυκή ή ένα καινούργιο φωτοβολταϊκό πάρκο δίπλα σε κατοικημένη περιοχή ή κοντά σ' ένα δάσος ή μια παραλία (που δεν ανήκουν στις περιοχές που προστατεύονται από τη συνθήκη Natura). Δε θα πρέπει να υπάρχει μελέτη για να υπολογιστούν οι συνέπειες του στο περιβάλλον; Το ίδιο ισχύει μ' ένα ξενοδοχείο των 50 ή 100 κλινών ακόμα και μέσα στην πόλη. Δεν θα πρέπει δηλαδή γι' αυτά να υπάρχει μια πρόβλεψη για το αν μπορεί π.χ. το δίκτυο ύδρευσης ή ενέργειας να "σηκώσει" μια τέτοια κατασκευή ή αν οι δρόμοι γύρω απ' αυτό θα επιβαρυνθούν, δημιουργώντας χάος τις ώρες αιχμής;

Τέλος έχουμε και το θέμα των ιδιωτών. Βλέπουμε μια σταθερή προσπάθεια του κράτους (π.χ. είσπραξη οφειλών, έλεγχοι φορολογικών δηλώσεων), να αποσείσει τις ευθύνες του, κάνοντας πάσα την δικαιοδοσία του στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι απαράδεκτο ως γενική αρχή (αφού αν είναι να μην κάνει τίποτα στο τέλος, δεν υπάρχει λόγος να πληρώνουμε και φόρους), πόσο μάλλον στο θέμα του περιβάλλοντος. Όταν ο "φορέας του έργου" πληρώνει για τον έλεγχο (για κάτι δηλαδή που το κράτος απαιτεί και άρα έχει την υποχρέωση να διεξάγει), δεν θα είναι πιο εύκολο γι' αυτόν να προσθέσει κάτι παραπάνω ώστε ο ελεγκτής να βάλει την υπογραφή του;

Είδηση 2η: Με βασικά «όπλα» την αμνηστία για 20 ή και 40 χρόνια, ανάλογα με το είδος της παρανομίας, και τις σημαντικές μειώσεις προστίμων, που φτάνουν έως και το 90%, η κυβέρνηση «κλείνει» το μάτι σε περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, από τους οποίους εκτιμάται ότι το 70% έχουν κάνει υπερβάσεις στη νόμιμη οικοδομική άδεια, που αφορούν κυρίως την κάλυψη του οικοπέδου και το ύψος της νέας οικοδομής. Οι υπόλοιποι έχουν ακίνητα που λόγω των μικρών τους διαστάσεων δεν έχουν δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας, ενώ δεν είναι αμελητέο το ποσοστό αυτών που έχουν καταπατήσει δημόσια δασική γη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν φάκελο για την τακτοποίηση του ακινήτου τους μέχρι τις 31/12/2011, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι θα δοθεί παράταση, όπως έγινε και με τους ημιυπαίθριους.

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν χθες καλύπτουν όλες τις υποκατηγορίες, με την προϋπόθεση ότι τα κτίσματα έχουν κατασκευαστεί ώς τις 28/4/2010, ημερομηνία εφαρμογής του νόμου για παρανομίες σε ημιυπαίθριους.

Σε μια προσπάθεια να εξευμενιστεί το ΣτΕ, προβλέπεται ότι από την 1/1/2012 όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα συνοδεύονται από δήλωση του ιδιοκτήτη αλλά και του επιβλέποντος μηχανικού ότι το μεταβιβαζόμενο κτίσμα δεν έχει παρανομίες στη δόμηση. Το μέτρο προβάλλεται ως «κόκκινη γραμμή» για την αποτροπή δημιουργίας νέας γενιάς αυθαιρέτων.

Δίνεται επίσης έμφαση στο «περιβαλλοντικό ισοζύγιο», που θα αντισταθμίσει την οικολογική επιβάρυνση, σε συνδυασμό με την ασαφή διατύπωση, που προβλέπει μεν κατεδαφίσεις όλων των κτισμάτων που βρίσκονται σε δάση και άλλες προστατευόμενες ζώνες, αλλά αφήνει κι ένα «παραθυράκι» για εξαιρέσεις που μένει να αποσαφηνιστούν στο νομοσχέδιο.

Οι παρανομίες σε κτήρια χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

* Τα εντός σχεδίου, που εξαιρούνται από την κατεδάφιση για 40 χρόνια.

*Τα εκτός σχεδίου, όπου η εξαίρεση περιορίζεται στα 20 χρόνια.

Τα χωρίς άδεια

Ειδικά για ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί χωρίς άδεια, γιατί βρίσκονται σε οικόπεδα που δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα, προβλέπεται η δυνατότητα μόνιμης τακτοποίησης, αφού οι ιδιοκτήτες αυτής της κατηγορίας έχουν να επιλέξουν δύο εναλλακτικές λύσεις για να καλύψουν τα τετραγωνικά που λείπουν από το ακίνητό τους:

* Να αγοράσουν ακίνητο που συνορεύει ή απλώς βρίσκεται στον ίδιο δήμο.

* Να πληρώσουν, με τη μορφή προστίμου, στο δήμο το ποσόν που αντιστοιχεί για να γίνει το οικόπεδό τους άρτιο και οικοδομήσιμο.

Η διαδικασία τακτοποίησης θα γίνει κατά τα πρότυπα των ημιυπαίθριων, που απέδωσαν ανέλπιστα έσοδα. Εως τώρα έχουν υποβληθεί 630.000 αιτήσεις, που εκτιμάται ότι αφορούν περίπου 900.000 χώρους, ενώ από τα παράβολα το Δημόσιο έχει εισπράξει περίπου 175.000 ευρώ. Τα πρόστιμα που έχει εισπράξει ώς τώρα το «Πράσινο Ταμείο» ανέρχονται σε 550 εκατ ευρώ. Και υπολογίζεται να φτάσουν το ένα δισ. ώς το τέλος του χρόνου. Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που θα ενταχθούν στην προωθούμενη ρύθμιση, πέρα από τα δικαιολογητικά, οφείλουν να καταβάλουν «τσιμπημένο» παράβολο, που κυμαίνεται από 500-2.000 ευρώ, ανάλογα με την παράνομη επιφάνεια και τη χρήση του ακινήτου (κύρια κατοικία, εξοχικό, επαγγελματικός χώρος, κ.λπ.).

Το δέλεαρ, εκτός από την «άφεση αμαρτιών», είναι το ψαλίδισμα του προστίμου, που δεν περιγράφεται με σαφήνεια στο ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου, αλλά προκύπτει από τα παραδείγματα που αναφέρει. Δεν γίνεται επίσης αναφορά σε πρόστιμα διατήρησης, οδηγώντας στην εκτίμηση ότι βαίνουν προς κατάργηση.

Μείωση 90%

Η μείωση των προστίμων φτάνει και το 90% για αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί μετά την 1η/1/2004 και με βάση το νόμο το πρόστιμο ανέγερσης ήταν το 100% της τιμής ζώνης, που σημαίνει 150.000 ευρώ για αυθαίρετο 100 τετραγωνικών που βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Το προβλεπόμενο πρόστιμο διατήρησης αντιπροσώπευε το 50% του προστίμου ανέγερσης και στο συγκεριμένο παράδειγμα ήταν 75.000 ευρώ το χρόνο! Τα ποσά ήταν υψηλά για να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στη δημιουργία νέων αυθαιρέτων, στην πράξη όμως δεν απέδωσαν, γιατί ήταν εξοντωτικά και δύσκολα καταλογίζονταν από τις αρμόδιες πολεοδομίες.

Ωστόσο για παλαιότερα αυθαίρετα δεν είναι σαφές το ποσό της μείωσης του προστίμου. Για παράδειγμα, αυθαίρετο 100 τετραγωνικών στον Αυλώνα, που έχει κατασκευαστεί ώς τις 31/12/2003, οφείλει πρόστιμο ανέγερσης 2.900 ευρώ και πρόστιμο διατήρησης 580 ευρώ το χρόνο. Βεβαίως, αν δεν έχουν καταβληθεί, επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Τα έσοδα από την ρύθμιση για τα αυθαίρετα θα χρηματοδοτήσουν το Πράσινο Ταμείο το οποίο στο τέλος του χρόνου, ανάλογα και με την ανταπόκριση στη συγκεκριμένη ρύθμιση, προβλέπεται να έχει κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ, για τη διαχείριση του οποίου θα υπάρξει τεχνική βοήθεια από τον ιδιωτικό τομέα.

Σχετικά ερωτήματα που τίθενται όσο αφορά τ' αυθαίρετα και οι σχετικές απαντήσεις έχουν ως εξής:

Ποια είναι η σχέση των νέων προστίμων με αυτά που ίσχυαν μετά το 2003 καθώς και με το ειδικό πρόστιμο των ημιυπαίθριων;

Τα πρόστιμα μετά το 2003 ήταν εξαιρετικά υψηλά και είχαν στόχο την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης. Προφανώς δεν λειτούργησαν και συνήθως δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα με την εφαρμογή τους. Ηταν ενιαία για όλη την Ελλάδα και υπολογίζονταν με τον πολλαπλασιασμό της τιμής ζώνης (Τ.Ζ.) x (Ε) την επιφάνεια του αυθαιρέτου για την ανέγερση (είτε ήταν παντελώς αυθαίρετο είτε ήταν καθ' υπέρβασιν της οικοδομικής άδειας). Επιπλέον υπήρχε πρόστιμο 50% αυτού του ποσού για τη διατήρηση του αυθαιρέτου για κάθε έτος και μάλιστα προσαυξανόμενο κατά 2%. Επίσης, διπλασιασμός προστίμου για ευαίσθητες περιοχές (δάση, παραλίες, ρέματα κ.λπ.).

Τα νέα πρόστιμα είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με αυτά και αρκετά αυστηρά, λαμβάνουν όμως υπόψη και τη σημερινή οικονομική συγκυρία. Οσον αφορά τη σχέση τους με τα πρόστιμα των ημιυπαίθριων είναι γενικά 20%-30% υψηλότερα στις περισσότερες περιπτώσεις, με εξαίρεση τα αυθαίρετα που είναι μοναδική κατοικία και τα αυθαίρετα που στεγάζουν παραγωγικές δραστηριότητες, όπου εκεί υπάρχουν μειώσεις.

- Εχει οριστικοποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων;

Θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, με τη συνδρομή Ομάδας Εργασίας Ειδικών που θα εξειδικεύσει τις προτάσεις.

- Τι γίνεται με όσους είχαν ενταχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση, μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση;

Ολα τα προ του 1955 κτήρια θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα. Οσοι εντάχθηκαν στη «ρύθμιση Τρίτση» του ν. 1337/83 και για τις δύο φάσεις Α' και Β', σύμφωνα με το ΓΟΚ (άρθρο 23 παρ. 1) δεν υπάρχει λόγος να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση και είναι κατά κανόνα καταγραμμένοι από τα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία.

Τα αυθαίρετα μετά το 1955 και προ του 1983, τα οποία ΔΕΝ εντάχθηκαν στην παραπάνω ρύθμιση (και στις 2 φάσεις), πρέπει να ενταχθούν στην παρούσα. Εφόσον προκύπτει από την περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη (Ε9) ότι του ανήκουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, τότε το πρόστιμο μειώνεται σημαντικά.

- Τι συμβαίνει αν κάποιος πληρώνει ήδη πρόστιμα γιατί έχει κριθεί αυθαίρετος παλαιότερα;

Εντάσσεται στη ρύθμιση και σταματά να πληρώνει το παλαιό πρόστιμο. Συνήθως, τα καταβληθέντα πρόστιμα δεν αναζητούνται, λόγω όμως του υπερβολικού ύψους αυτών των προστίμων, θα διευκρινιστεί τις επόμενες μέρες αν στην παρούσα ρύθμιση θα συμψηφίζονται με τα νέα πρόστιμα.

- Κάποιος που είχε ένα αυθαίρετο και ήθελε να το γκρεμίσει, έπρεπε πρώτα να το «νομιμοποιήσει» και μετά να το γκρεμίσει. Υπάρχει κάποια μέριμνα γι' αυτούς;

Δεν ίσχυε. Αν δήλωνες το αυθαίρετο μόνος σου, έβγαζες άδεια κατεδάφισης χωρίς να έχει ελεγχθεί η νομιμότητα, και το κατεδάφιζες. Αν είχε προηγηθεί η καταγγελία, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η έκθεση αυτοψίας και να γίνει οριστική η κατεδάφιση. Εμείς θα προβλέπουμε ότι με απλή άδεια κατεδάφισης θα μπορούν τα αυθαίρετα να κατεδαφίζονται και στη συνέχεια, αν πραγματοποιήθηκε η κατεδάφιση, θα ελέγχεται με τη διαδικασία ταυτότητας του κτηρίου που ήδη προβλέπει ο νόμος.

- Ημιυπαίθριοι διαμερισμάτων, που δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση, μπορούν να μπουν σε αυτόν το νόμο;

Οταν τρέχουν δύο ρυθμίσεις παράλληλα, δεν μπορεί να συγχέονται δύο νόμοι, οπότε οι ημιυπαίθριοι πρέπει να ενταχθούν στο νόμο 3843/ 2010.

- Οι οικισμοί οι οποίοι θεωρούνταν δάση κι έχουν χαρακτηριστεί με τους νέους δασικούς χάρτες δάσος και είναι εκτός σχεδίου, εντάσσονται στη ρύθμιση;

Οχι, τα αυθαίρετα σε δασικές και αναδασωτέες περιοχές, αιγιαλούς, ρέματα κ.λπ. δεν εντάσσονται στη ρύθμιση.

- Οταν δεν υπάρχει μέσα στα δικαιολογητικά απαίτηση απόδειξης ότι δεν βρίσκεται το ακίνητο σε δασική περιοχή, πώς διασφαλίζεται ότι θα ελεγχθούν οι παραβάτες;

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, καθώς και η απαίτηση για υποβολή εξαρτημένου τοπογραφικού, θα οδηγούν στον ηλεκτρονικό εντοπισμό του κτηρίου και αυτόματα θα εντοπίζεται ως αυθαίρετο με την κύρωση των δασικών χαρτών ή τον ορισμό των αιγιαλών, ρεμάτων κ.λπ.

- Αμοιβές μηχανικών θα οριστούν εξαρχής ή στη συνέχεια;

Στην Ελλάδα, από τις αρχές Ιουλίου ο προσδιορισμός του ύψους των αμοιβών καθώς και των ελάχιστων αμοιβών έχει καταργηθεί. Είναι προφανές όμως ότι θα υπάρξουν ενδεικτικές τιμές από το ΤΕΕ.


Σχόλιο: Γιατί χρειάζεται "τεχνική βοήθεια από τον ιδιωτικό τομέα" για την διαχείριση του Πράσινου Ταμείου; Δεν έχει το Δημόσιο φορείς που να μπορούν να το διαχειριστούν; Υπάρχουν άραγε τόσα χρήματα για ξόδεμα, που να μπορούμε να τα "χαλαλίσουμε" σε αμοιβές και προμήθειες; Και αλήθεια, αυτό το περίφημο Πράσινο Ταμείο τι σκοπό έχει; (Δεν αναφερόμαστε βέβαια στις γενικόλογες ανακοινώσεις. Ζητάμε το ακριβές πλάνο και τους σκοπούς ύπαρξής του).

Ξεκινήσαμε ανάποδα, αλλά δεν έχει σημασία -τα "ψιλά γράμματα" στις ανακοινώσεις και τα νομοσχέδια είναι αυτά που έχουν το ζουμί. Από κει και πέρα, και όσο αφορά τις ρυθμίσεις για τ' αυθαίρετα, θα πούμε ότι αποτελεί γενικά μια ακόμα απόδειξη ότι στην Ελλάδα επιβραβεύεται η πονηριά και η παρανομία. Κάθε φορά ανακοινώνεται το "τέλος των αυθαιρέτων" και μετά από λίγα χρόνια έχουμε μια ακόμα "τελευταία" ρύθμιση νομιμοποίησής της.

Βέβαια τ' αυθαίρετα στην χώρα μας είναι μια πραγματικότητα δύο ταχυτήτων. Αυτά τα οποία ανήκουν στην μικρομεσαία τάξη και τα οποία είναι στο έλεος της κατεδάφισης και αυτά τα οποία ανήκουν στους "προνομιούχους" και που έτσι κι αλλιώς δεν τ' ακουμπάει κανείς (θυμηθείτε το "αναψυκτήριο" του πρώην υπουργού κ. Μαγγίνα που ακόμα "σερβίρει αναψυκτικά" χωρίς να κατεδαφιστεί όπως θα έπρεπε). Με αυτή την ρύθμιση και προς χάριν των δεύτερων (και της δεινής οικονομικής θέσης της χώρας), θα χαρούν και κάποιοι από τους πρώτους. Θυμηθείτε την πρόσφατη "ρύθμιση" για τους ημιυπαίθριους - μια από τα ίδια, στο πιο σοβαρό.

Σίγουρα πάντως κάποιος αδαής θα ρωτήσει: "Μα τα περισσότερα αυθαίρετα είναι σε δασικές ή προστατευόμενες περιοχές, που εξαιρούνται των ρυθμίσεων, γιατί ανησυχείτε;" Ανησυχούμε γιατί προβλέπουμε κύμα αποχαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων και αλλαγής καθεστώτος για τις προστατευόμενες περιοχές. Μόλις γίνει αυτό, ο αριθμός των υπό ρύθμιση αυθαιρέτων θα πολλαπλασιαστεί και θα ευοδοθούν έτσι τα όνειρα δεκάδων οικοπεδοφάγων και εμπρηστών που μπήκαν στο κόπο να βάλουν μια φωτιά σε δάσος για ένα αυθαίρετο..."Και το περιβάλλον;" θα ρωτήσουν κάποιοι. Ε, αυτό δεν μπορεί να μας νοιάζει. Λεφτά να μπουν στα ταμεία και είμαστε ευχαριστημένοι...

Πηγή ειδήσεων: "Ημερησία", "Το Βήμα"

Δεν υπάρχουν σχόλια: