Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Αλλαγές στο φορολογικό - λογιστές στον έλεγχο των ελεύθερων επαγγελματιών / Επίθεση στην περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων

Τους φοροτέχνες λογιστές επιστρατεύει το υπουργείο Οικονομικών για να διενεργούν τον έλεγχο των εκατομμυρίων δηλώσεων πάσης φύσεως (εισόδημα ΦΠΑ κλπ) τις οποίες καταθέτουν 800.000 και πλέον επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Με αποφάσεις που υπέγραψε τις τελευταίες μέρες ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά και θα δημοσιευτούν άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι επιτηδευματίες θα είναι υποχρεωμένοι να περνούν από λογιστή πριν υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τσέπη τους. Επιπλέον το υπουργείο δίνει και τις πρώτες οδηγίες στους λογιστές, για το πού και πώς θα «τσεκάρουν» τους -δια νόμου πλέον- πελάτες τους.

Συγκεκριμένα οι λογιστές θα υποχρεωθούν να υποβάλλουν αναλυτική κατάσταση δαπανών ανά πελάτη μέσω διαδικτύου στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να εντοπιστούν όσοι "φουσκώνουν" δαπάνες, με στόχο τη μείωση των καθαρών φορολογητέων κερδών τους και των φόρων που πληρώνουν.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημήτρη Κουσελά, τα στοιχεία αυτά που θα αναζητούνται, συλλέγονται και εξετάζονται από τους λογιστές, θα χρησιμοποιούνται για διασταυρώσεις, ελέγχους και επιβολές προστίμων και είναι τα εξής:

1. αν κατέβαλαν και πόσα για έξοδα μισθοδοσίας, αμοιβής προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές κ.τ.λ.
2. ποιοι ήταν οι μισθοί και κάθε είδους απολαβές εταίρων ή μελών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.
3. πόσα έδωσαν για Δωρεές – Χορηγίες (αναγνωρίζεται μόνο μέχρι 10%του συνολικού ποσού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από ισολογισμούς και εφόσον έχουν κατατεθεί στο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε άλλη Τράπεζα).
4. τι πλήρωσαν για Ασφάλιστρα για ομαδική ασφάλιση ζωής εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και αν αυτά υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο.
5. τι δαπάνες είχαν για την επισκευή και συντήρηση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων είτε είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή με leasing και αν αυτά υπερβαίνουν το όριο που αναγνωρίζεται από το νόμο.
6. πόσα πλήρωσαν για τόκους δανείων ή πιστώσεων, αν αναγνωρίζονται για έκπτωση φόρου και μέχρι ποιο ύψος.
7. τι δηλώνουν πως πληρώνουν σε φόρους εισοδήματος, τέλη, δικαιώματα και αν αναγνωρίζονται ή συμψηφίζονται..
8. τι αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων έκαναν, πλέον των νομίμων.
9. τι πλήρωσαν για δαπάνες διαφήμισης, αν κατέβαλαν διαφημιστικό τέλος υπέρ Ο.Τ.Α. κτλ.
10. αν υπολογίστηκαν σωστά τα μισθώματα σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων(κατά το μέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου).
11. αν έγινε αναμόρφωση δαπανών λόγω ύπαρξης αφορολογήτων εσόδων.
12. τι έξοδα κινητής τηλεφωνίας δηλώθηκαν για λογαριασμούς που ανήκουν στην επιχείρηση και αν έγινε περιορισμός τους στο 50% και ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων υπαλλήλων και εταίρων.
13. αν υπάρχουν ποινικές ρήτρες, πρόστιμα και χρηματικές ποινές.
14. πώς καταβλήθηκαν τυχόν αποζημιώσεις, αν έγινε κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντιγράφου της απόφασης ή του εγγράφου κλπ.
15. αν και πόσες δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά δηλώθηκαν
16. αν δόθηκαν παροχές σε χρήμα ή σε είδος προς εργαζόμενους, αν μοιράστηκαν δωροεπιταγές-διατακτικές- ενοίκια-πιστωτικές κάρτες στελεχών κτλ, αν έχουν ενταχθεί στην μισθοδοσία ή δεν αναγνωρίζονται.
17. αν έγινε παραλαβή αγαθών από τρίτο πρόσωπο σε σχέση με αυτόν που τιμολογεί, εφόσον βρίσκεται εκτός Ελλάδος(τριγωνικές συναλλαγές)
18. αν δηλώθηκαν λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση.

Ειδικά ορίζεται ότι αν δεν έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές ή δεν έχουν καταλογιστεί ή δεν έχει υποβληθεί Α.Π.Δ. προς το ΙΚΑ, ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση προς το οικείο ασφαλιστικό ταμείο για την βεβαίωση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και στοιχεία της αίτησης αυτής συνυποβάλλονται με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή , διατηρείται το δικαίωμα αναγνώρισης της δαπάνης μισθοδοσίας, εφόσον συντρέχουν τα προαναφερόμενα.

Ως σήμερα οι λογιστές, αν και κρατούν βιβλία των ελεύθερων επαγγελματιών, σπανίως υπογράφουν δηλώσεις και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ευθύνη. Από την στιγμή που οι λογιστές θα υπογράφουν τις φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων και των ελευθέρων θα είναι ταυτόχρονα συνυπεύθυνοι και για τις φορολογικές παραβάσεις. Η υποχρέωση ισχύει από φέτος, δηλαδή από τις δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος στην Εφορία.

Η πρόταση τήρησης των βιβλίων -στοιχείων και υπογραφής της δήλωσης είχε γίνει από τους ίδιους τους λογιστές στο διάλογο που πραγματοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών με τους κοινωνικούς εταίρους την Άνοιξη του 2010 στα πλαίσια κατάρτισης του πρώτου φορολογικού νόμου (3842/2010). Έτσι το υπουργείο Οικονομικών ουσιαστικά εκχωρεί τον έλεγχο των μικρομεσαίων επιτηδευματιών σε ιδιώτες λογιστές. Σύμφωνα με το υπουργείο, με το Ν.3842/10 έχει αλλάξει η φιλοσοφία σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο ελέγχου, πλέον οι δηλώσεις θεωρούνται "ειλικρινείς" και ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε δείγμα υποθέσεων το οποίο θεσπίζεται με ανάλυση κινδύνου.

Στα πλαίσια αυτά υπάρχει και η πρόβλεψη για την ευθύνη των λογιστών – φοροτεχνικών για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων. Για το λόγο αυτό, οι λογιστές – φοροτεχνικοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για τους επιτηδευματίες πελάτες τους αναλυτική κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και κατάσταση με τις δηλώσεις και τους οφειλόμενους φόρους.

Σύμφωνα με άλλη απόφαση του Δημήτρη Κουσελά, από λογιστή καλούνται να περάσουν:
1. Μικρές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 100.000 ευρώ, καθώς περιορίστηκε κατά 2/3 το όριο των 300.000 ευρώ.
2. Ελεύθεροι επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα άνω των 50.000 ευρώ έναντι ορίου 150.000 ευρώ μέχρι πέρυσι
3. Οποιοσδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας ή μικρομεσαία επιχείρηση που υπάγεται στην αυτορύθμιση υποχρεούται να υποβάλλει τη δήλωση του μέσω λογιστή ακόμα και αν έχει 1 ευρώ ακαθάριστα έσοδα.

Σχόλιο: Λογιστές-ελεγκτές λοιπόν που θα λειτουργούν ως "εφοριακοί" πληρωμένοι από τους φορολογούμενους. Άλλη μια έμμεση ιδιωτικοποίηση επιχειρεί λοιπόν η κυβέρνηση, εκχωρώντας το φορολογικό έλεγχο ενός μεγάλου ποσοστού των Ελλήνων φορολογούμενων. Η απόφαση αυτή έχει βέβαια διάφορες ενδιαφέρουσες παραμέτρους: Πως είναι δυνατόν από την μία να καταργούνται "κλειστά επαγγέλματα" (άνευ διαλόγου - δείτε αναλυτικά εδώ), να χρησιμοποιείται η δικαιοσύνη για να γίνονται επιθέσεις σε επαγγελματικούς κλάδους για τις ελάχιστες αμοιβές (διαβάστε εδώ) με πρόσχημα το κόστος και από την άλλη να υποχρεώνει ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε καινούργια έξοδα βάζοντας τους με το ζόρι να περνούν από λογιστή! Υπάρχουν εφορίες γι' αυτό το λόγο ή κάνουμε λάθος; Δεν κάνουμε βέβαια, αλλά φαίνεται καθαρά όμως πως στο πλαίσιο της "σμήκρυνσης" του Δημοσίου και της μείωσης των εφοριών, το κράτος είναι διαθετιμένο να χρησιμοποιήσει ιδιώτες, βάζοντας τους φορολογούμενους (επιχειρηματίες/ελεύθερους επαγγελματίες) να πληρώσουν το μάρμαρο ακόμα και "αν έχουν 1 ευρώ ακαθάριστα έσοδα". Απαράδεκτο βέβαια και για ένα άλλο λόγο: Ο φορολογούμενος υπογράφει τη δήλωσή του, δηλώνοντας έτοιμος ν' αντιμετωπίσει τις συνέπειες βάση του νόμου, άρα "ενδιάμεσος ελεγκτής" μεταξύ του κράτους και του υποβάλλοντα δεν χρειάζεται.

Πάντως η απόφαση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κι έχει συνταγματικό κώλυμα, αφού παραβιάζει την αρχή της "ίσης πρόσβασης" όπως κάνει εξάλλου και η "υποχρεωτική" υποβολή φορολογικών δηλώσεων μέσω ίντερνετ (δεδομένου ότι αυτό δεν παρέχεται δωρεάν, δεν υπάρχουν σημεία ελεύθερης πρόσβασης για το κοινό ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή της Ελλάδας και δεν υποχρεούται κανείς να έχει σύνδεση από το νόμο). Άρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε όταν γίνει προσφυγή στον Συνήγορο του Πολίτη και για τα 2 θέματα (όπως συζητείται ήδη), ποια θα είναι η αντίδραση αυτού. (Θυμηθείτε εδώ τι έγινε με την κοινοποίηση των φορολογικών στοιχείων στο ίντερνετ).

Κλείνοντας το θέμα, να σχολιάσουμε το γεγονός ότι η απόφαση υπογράφηκε λίγες μέρες πριν την ημερομηνία λήξης του 1ου γύρου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ένδειξη της προχειρότητας που αντιμετωπίζεται ΚΑΙ αυτό το ζήτημα - αναγκάζοντας έτσι μερίδα των φορολογούμενων να τρέχει τελευταία στιγμή (και να πληρώσει ανάλογα)...Εντύπωση μας κάνει πάντως πως το θέμα συζητήθηκε στην Βουλή (δείτε εδώ το ρεπορτάζ), αλλά δεν πήρε την έκταση που θα περίμενε κανείς να πάρει...Όλα στο βωμό των στόχων του (αποτυχημένου) προϋπολογισμού (δείτε εδώ σχετικά).

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Ο Γ.Κουτρουμάνης σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο, ανακοίνωσε ότι η αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων είναι προ των πυλών. Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι η αξιοποίησή τους δεν σχετίζεται με την «μνημονιακή» επιταγή για άντληση εσόδων 50 δισ. ευρώ από την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου μέχρι το 2015 για να προσθέσει ότι έτσι θα συμβάλλουν τα ταμεία στη βελτίωση της οικονομίας: «Kατά έμμεσο τρόπο και εδώ θα υπάρξει μια συμμετοχή των ταμείων, γιατί τα ταμεία επιχορηγούνται από το κράτος, κατά συνέπεια όσο καλύτερα αξιοποιούν την περιουσία τους, τόσο λιγότερα χρειάζονται από το κράτος». Ωραία. Μήπως όπως θα πρέπει πρώτα το κράτος να πληρώσει το ίδιο τα χρωστούμενα του στα ταμεία; Να υπάρξει διασφάλιση των ενεργειών που θα γίνουν, μην έχουμε πάλι κάποια καινούργια υπόθεση τύπου "δομημένων ομολόγων" και "Χρημαστηρίου" ή υποχρεωτικών καταθέσεων των χρημάτων σε λογαριασμούς με μηδενικά επιτόκια που συνέπεια είχαν να πλούτισουν υμέτεροι; Τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τα ασφαλιστικά ταμεία (ορισμένα εκ των οποίων όπως το πρώην ΤΣΜΕΔΕ είναι αυτοδιοίκητα -ενημερωθείτε εδώ σχετικά- και δεν χρηματοδοτεί), για το πολιτικό τους συμφέρον. Πολύ φοβόμαστε (όπως έχουμε γράψει σχετικά εδώ), ότι η παρούσα κατάσταση θα γίνει μια ευκαιρία για να ξεπουληθεί η ακίνητη περιουσία των ταμείων, στα πλαίσια του "Real Estate Ελ Ντοράντο" που θέλει να δημιουργήσει στην χώρα μας η κυβέρνηση του Γ.Παπανδρέου.

Και αν νομίζετε ότι δεν υπάρχουν ακόμα και λογιστές που αντιδρούν στο καινούργιο εφεύρημα της κυβέρνησης διαβάστε εδώ την ανοιχτή επιστολή 265 εξ αυτών.

Το ανέκδοτο της ημέρας: Απάντηση σε όσους εκφράζουν αντιρρήσεις για τον τρόπο αξιοποίησης του Ελληνικού δίνει ο υπουργός Επικρατείας Χ.Παπούμπης. «Και για το Ελληνικό και για όλα τα θέματα θέλω να σταματήσει η λογική 'είμαι ολίγον έγκυος'. Η Δημοκρατία το αντέχει» δηλώνει σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, υπογραμμίζοντας ότι «η σημασία συμμετοχής σε ένα κυβερνητικό σχήμα είναι να κινήσεις τα πράγματα». «Όποιος υπουργός φοβάται να βάλει υπογραφή να πάει σπίτι του» είπε χαρακτηριστικά. Σοφές κουβέντες από τον "Ινδιάνο" Παμπούκη (τον λέμε έτσι γιατί λέει ότι εμπνεύστηκε το μέτρο της "επιφάνειας" από τη γνωστή ρήση των Ινδιάνων), απέναντι στους "αντάρτες" υπουργούς (που βέβαια δεν κάνουν και πολλά, αλλά τέλος πάντων - δείτε εδώ περιστατικά αντιδράσεων). Αλήθεια του πέρασε από το μυαλό ν' ανήκει κάποιος σε κάποιο κόμμα ή να είναι βουλευτής του και να έχει αντίθετη άποψη με τα όσα λέει και κάνει αυτή, ιδιαίτερα όταν αυτά ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με τα όσα έλεγε προεκλογικά; Γιατί να το κάνει θα μου πείτε...Μα γιατί τα όσα γίνονται είναι εις βάρος του λαού που τον ψηφίζει; Γιατί ο βουλευτής είναι υπόλογος σ' αυτούς που εκπροσωπεί; Τί είπατε; Ο Παμπούκης δεν έχει ψηφιστεί ούτε διαχειριστής της πολυκατοικίας του και δεν είναι βουλευτής, άρα είναι "τζάμπα μάγκας"; Κακίες...(Και για να έχουμε καλό ερώτημα με την έκταση του Ελληνικού. Γιατί δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό και γίνεται απευθείας ανάθεση στους "επενδυτές" από το Κατάρ; Δεν υπάρχει κίνδυνος να χάσει έτσι χρήματα το Δημόσιο και να γίνει μπέρδεμα με τους στόχους τους (δείτε εδώ τι εννοούμε) που αποκλείνουν αρκετά της πράσινης" ανάπτυξης; )

Πηγές ειδήσεων: "Τα Νέα", "Πρώτο Θέμα"

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ως προς τους λογιστές: το κράτος δέχεται την αδυναμία του να ελέγξει τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες (και να ελέγξει αυτούς που ελέγχουν). Το να πάει το μπαλάκι στους λογιστές, οι οποίοι θα καθίστανται συνυπεύθυνοι, είναι μία εύκολη λύση. Μπορεί όμως να δουλέψει αν πραγματικά ο λογιστής έχει κίνητρο οι υποβαλλόμενες δηλώσεις να είναι ακριβείς.
Το κόστος δεν το επωμίζεται ο φορολογούμενος αλλά ο εκάστοτε επαγγελματίας. Βέβαια, με την πολυπλοκότητα που είχε και έχει το φορολογικό, οι περισσότεροι επαγγελματίες είχαν - έτσι κι αλλιώς - πάρε δώσε με λογιστές. Συμφωνώ ότι ο πολίτης δε θα έπρεπε να έχει την υποχρέωση να έχει λογιστή αλλά το αντίθετο θα χρειαζόταν ξεκάθαρο φορολογικό σύστημα που ίσως αργήσουμε να δούμε....
Πάντως, για μένα το δύσκολο είναι άλλο: Ο λογιστής (που ΔΕΝ είναι ορκωτός λογιστής) θα δουλεύει για λογαριασμό αυτού που τον πληρώνει, χωρίς να έχει απαραίτητα όλα εκείνα τα στοιχεία που τυχόν να χρειάζεται για να καταρτίσει (ή να συμφωνήσει σε) μία ακριβή δήλωση.

Όσο για την εκμετάλλευση της περιουσίας του Δημοσίου, ναι, θα γίνουν στραβές αλλά κάποια στιγμή η κουβέντα πρέπει να αρχίσει, να συνεχίσει και να οδηγήσει κάπου.

Ανώνυμος είπε...

Το φορολογικό σύστημα της χώρας μας είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να είναι εις βάρος των μικρομεσαίων. Δυστυχώς τα μέτρα που παίρνονται αντί να βελτιώσουν την κατάσταση την χειροτερεύουν. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κάνω μόνος μου τη φορολογική μου δήλωση και τώρα το κράτος με βάζει σε καινούργια έξοδα, λες και δουλεύουμε παρέα και μπορεί να παίρνει αποφάσεις για το πως ξοδεύω τα χρήματα που βγάζω.
Για την δημόσια περιουσία πρέπει να σταματήσει το κοροϊδιλίκι. Η κυβέρνηση πρέπει να προστατέψει την περιουσία του κράτους και τα συμφέροντα του αντί να κοιτάξει πως να τα ξεπουλήσει, γιατί δεν είναι τα πατρογονικά του Παμπούκη και του Γερουλάνου, αλλά όλων μας.