Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Ακριβή η "δωρεάν" παιδεία στην Ελλάδα / Εξίσωση αντικειμενικών αξιών με αγοραίες στα ακίνητα / Φόρος για μεταφορά ταψιού στο φούρνο!

Είδηση: Με 100 χρόνια καθυστέρηση, το 2120, υπολογίζεται ότι οι Ελληνες ηλικίας 30-34 ετών θα είναι σε ποσοστό 40% απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ε.Ε. που θα φτάσουμε τελευταία σε αυτό το επίπεδο και μάλιστα με τόση καθυστέρηση. Ολες οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν φτάσει στο σημείο αυτό μέχρι το 2020. Αυτός είναι μόνο ένας λόγος για τον οποίο η Ελλάδα εμφανίζει αρνητική εικόνα στο εκπαιδευτικό της προφίλ. Υπάρχουν ακόμη δύο αστοχίες, για τις οποίες θα κληθούμε να λογοδοτήσουμε στην Ε.Ε.

Η δεύτερη αφορά την προσχολική αγωγή. Στόχος είναι μέχρι το 2020 τα παιδιά ηλικίας 4-5 ετών, σε ποσοστό 95%, να ενταχθούν υποχρεωτικά σε αντίστοιχα τμήματα εκπαίδευσης. Εκτίμηση για την Ελλάδα: Ο στόχος δεν θα επιτευχθεί ποτέ εάν η Ελλάδα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό να καταγράφει αρνητικές μεταβολές. Ενδεικτική αναφορά: Το 2005 σε νηπιακές τάξεις μετείχε το 57% των νηπίων. Το 2008, το ποσοστό έπεσε στο 52,4%. Εμφανίζουμε δηλαδή απόκλιση.

Η τρίτη αστοχία αφορά τη διά βίου μάθηση. Μέχρι το 2020, οι πολίτες ηλικίας 25-64 ετών θα έπρεπε να συμμετέχουν σε σχετικά προγράμματα σε ποσοστό 15%. Εκτίμηση για την Ελλάδα: Ο στόχος θα επιτευχθεί με 35 χρόνια καθυστέρηση, δηλαδή το 2055.

Τα στοιχεία αυτά, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης για την εκπαίδευση, δεν αναδεικνύουν μόνο αυτή την πλευρά του προβλήματος, τον αγώνα δρόμου που πρέπει να κάνει η χώρα μας για να προσεγγίσει τους ευρωπαϊκούς στόχους.

Αναδεικνύουν πολλές ακόμη πλευρές του προβλήματος «εκπαιδευτικές ανισότητες», που συνδέονται με αδυναμίες, ελλείψεις και μη στρατηγική στη δημόσια εκπαίδευση.

Από την έρευνα φαίνεται για πολλοστή φορά ότι η ελληνική οικογένεια καλείται να πληρώσει, και μάλιστα ακριβά, τη δωρεάν παιδεία. Το 2008 οι οικογένειες πλήρωσαν 5,2 δισ. ευρώ για να καλύψουν τα κενά του δημόσιου σχολείου. Το αντίστοιχο ποσό το 2006 ήταν 4,4 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο κομμάτι από τα 5,2 δισ., τα 645 εκατομμύρια ευρώ, πηγαίνει στις ξένες γλώσσες (για Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) παρά το γεγονός ότι διδάσκονται πλέον από την Α' Δημοτικού. Για φροντιστήρια δαπανήθηκαν 595 εκατομμύρια ευρώ. Για ιδιαίτερα μαθήματα 306 εκατομμύρια ευρώ.

Το μέγεθος στις εκπαιδευτικές ανισότητες προβάλλει καθαρά μέσα από τα ποσοστά σχολικής αποτυχίας που εμφανίζει ο μαθητικός πληθυσμός στους νομούς της χώρας.

Εδώ δεν βγαίνουν συνολικά συμπεράσματα, αφού για κάθε περιοχή υπάρχουν διαφορετικά εκπαιδευτικά δεδομένα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας εμφανίζονται στην ΤΕΕ και στο Λύκειο, ενώ οι περιοχές που κρατούν τα πρωτεία στις χαμηλές επιδόσεις δεν είναι μόνο οι απομακρυσμένες και οι νησιωτικές. Τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας στη Δυτική Αττική, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα δείχνουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αγνοεί τις γεωγραφικές ανισότητες, τα μικρά μεγέθη της εκπαίδευσης και αδυνατεί να διασφαλίσει την ίδια ποιότητα.

Τα στοιχεία του ΚΑΝΕΠ δείχνουν ότι κάθε χρόνο ένας στους 3 μαθητές στο Λύκειο δεν προάγεται ή προάγεται οριακά. Ενας στους 2 μαθητές στην ΤΕΕ δεν προάγεται, ενώ στο Γυμνάσιο δεν προάγεται ο ένας στους 6 μαθητές.

Σχόλιο: Οι δείκτες στην πραγματικότητα δείχνουν μόνο κάποια από τα πολλά προβληματικά κομμάτια του παζλ που λέγεται "δημόσια παιδεία". Και αυτά όμως αρκούν για να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα, όπως: α) Η δημόσια παιδεία δεν είναι αρκεί - μιας και το σύστημα είναι τέτοιο που προωθεί την παραπαιδεία, β) η παιδεία μπορεί να είναι υποχρεωτική μέχρι το Λύκειο, αλλά ένα σημαντικό μέρος των μαθητών εγκαταλείπει νωρίς, γ) το σχολείο ιδιαίτερα μετά το Γυμνάσιο δημιουργεί ανισότητες και πάσχει σε ποιότητα στις "δεύτερες" επιλογές (δηλ. την τεχνολογική επαγγελματική εκπαίδευση).

Έχοντας αυτά υπόψιν φαντάζει τρομακτικό το πλάνο των μέτρο που ετοιμάζει η κυβέρνηση: Οι συγχωνεύσεις σχολείων (δείτε εδώ) θα κάνουν "απρόσιτη" σε περιοχές που ήδη η παρακολούθηση είναι προβληματική (ορεινές περιοχές όπως η Ροδόπη, νησιωτικές όπως η Κέρκυρα ή υποβαθμισμένες όπως περιοχές της Δυτικής Αττικής), η πιθανή κατάργηση της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων και των βιβλίων θα προσθέσει ένα ακόμα έξοδο στους γονείς (διαβάστε εδώ), ενώ οι προτεινόμενες αλλαγές στη δομή του ελληνικού σχολείου δεν προωθούν βελτίωση των συνθηκών (όπως φαίνεται εδώ). Οι δε προτεινόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα και το ύφος των μαθημάτων υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχομένων γνώσεων και δίνει μια εύκολη διαδρομή ως το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (θέατρο, τέχνες κ.λπ. αντί για τα δύσκολα "αρχαία", "ιστορία" και "μαθηματικά").

Παρόλα αυτά σε ορισμένα μέτρα φαίνεται μια διάθεση να πιάσουμε τους "στόχους" αλλά όχι την ουσία που θα είναι το σχολείο να είναι χώρος μόρφωσης και προετοιμασίας πολιτών που θα έχουν γνώση του πολιτεύματος και θα είναι πραγματικά χρήσιμοι (και όχι απαραίτητα "υπάκουοι") στην κοινωνία.

Ακόμα κι έτσι όμως υπάρχουν ενστάσεις για την πιθανότητα επίτευξής τους: Αν το πανεπιστήμιο δεν είναι δημόσιο και δωρεάν δε θα είναι προσβάσιμο και άρα η αύξηση των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Το ίδιο ισχύει και με την προσχολική αγωγή - αν δεν είναι δωρέαν, δημόσια και προσβάσιμη δεν πρόκειται να αυξηθεί στο "επιθυμητό" η συμμετοχή. Όμως, τίποτα απ' αυτά που προωθούνται (για τα πανεπιστήμια δείτε εδώ) δε διασφαλίζουν αυτές τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Κλείνοντας (και με διάθεση να γίνουμε αιρετικοί) εμείς πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι στόχοι είναι λανθασμένοι: Καταρχήν στόχος θα πρέπει να είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να είναι ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. Όποιος δηλαδή θέλει και αποδείξει ότι μπορεί ν' ανταπεξέλθει να μπορεί να σπουδάσει και όχι ο εξαναγασμός σε σπουδές ορισμένων, μόνο και μόνο για να φτάσουμε το 40% σε 20 ή 100 χρόνια. Στόχος θα πρέπει να είναι η βασική εκπαίδευση να καλύπτει τις ανάγκες για απόκτηση βασικών γνώσεων και όχι η κατάρρευση των σημείων αναφοράς για να ολοκληρωθούν "πάση θυσία" - ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες για "ενίσχυση" των "αδύναμων" μαθητών ώστε αυτό να επιτυγχάνεται μέσα στο σχολείο και όχι εκτός αυτού. Τέλος στόχος θα πρέπει να είναι να υπάρχει προσχολική αγωγή και παιδεία που θα προσφέρει και όχι που θα λειτουργεί σαν "πάρκινγκ παιδιών". Δημιουργείται όμως άραγε σε κανένα η εικόνα ότι αυτά θα γίνουν με τα όσα προωθούνται;


Είδηση 2η: Αύξηση των αντικειμενικών ακόμα και πάνω από 200% θα είναι γεγονός από το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς οι αντικειμενικές αξίες καταργούνται και αντικαθίστανται από τις αγοραίες τιμές. Η αναπροσαρμογή θα είναι προς τα πάνω σχεδόν για το σύνολο των περιοχών, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπου θα έχουμε και μειώσεις.

Η διαμόρφωσή τους θα γίνεται σε συνεχή βάση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου. Πρόκειται στην ουσία για τη δημιουργία μιας τράπεζας αγοραίων τιμών, στην οποία θα προστρέχουν συμβολαιογράφοι και εφοριακοί κατά τη μεταβίβαση ενός ακινήτου, για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, ΦΠΑ και ΦΑΠ.

Οι νέες τιμές αναμένεται να είναι έτοιμες την άνοιξη, καθώς οι αρμόδιες επιτροπές του υπουργείου έχουν αναλάβει τη συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων από μεσιτικά γραφεία για τις τιμές αγοραπωλησίας και ενοικίασης οικιών, καταστημάτων και γραφείων σε όλη τη χώρα.

Οι νέες αντικειμενικές, βάσει των οποίων θα υπολογίζεται πλέον το σύνολο των φόρων και των τελών, θα προκαλέσουν ντόμινο αυξήσεων σε:

1 Φόρο Ακίνητης Περιουσίας που επιβάλλεται σε φορολογούμενους με μεγάλη ακίνητη περιουσία άνω των 400.000 ευρώ.

2 Φόρους μεταβίβασης κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζουν ότι η αύξηση των αντικειμενικών θα συνοδευτεί από αύξηση των αφορολόγητων ορίων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, τα οποία ανέρχονται σε 200.000 ευρώ για τον άγαμο, 250.000 ευρώ για τον έγγαμο, με προσαύξηση κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 30.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο τέκνο.

3 Συμβόλαια και μετεγγραφές. Θα κοστίζουν περισσότερο, καθώς αυξάνονται τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, η παράσταση του δικηγόρου, η εγγραφή δικαιωμάτων στο υποθηκοφυλακείο.

4 ΦΠΑ στις νεόδμητες δευτερεύουσες και στις εξοχικές κατοικίες.

5 Τεκμήρια κατοικιών. Οι αντικειμενικές αξίες θα παρασύρουν προς τα πάνω και τα τεκμήρια διαβίωσης για κύρια, εξοχική και δευτερεύουσα κατοικία, καθώς υπολογίζονται βάσει των αξιών που πλέον θα είναι οι αγοραίες.

6 Ενοίκια. Η αύξηση των αξιών θα οδηγήσει και σε αύξηση του φόρου εισοδήματος που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τα μισθώματα που εισπράττουν, ενώ θεωρείται αναπόφευκτη και η αύξηση του ενοικίου.

7 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. Ο υπολογισμός του γίνεται βάσει των αξιών. Οπότε και αυτό θα αυξηθεί, οδηγώντας και σε αύξηση του τελικού λογαριασμού της ΔΕΗ.

Παράλληλα, στο υπουργείο προχωράει και η ένταξη στο αντικειμενικό σύστημα όλων των περιοχών της χώρας. Η αρχή έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο με την ένταξη των πρώτων 4.458 οικισμών από 26 νομούς της χώρας. Και θα υπάρξει συνέχεια, καθώς στις προθέσεις των επιτελών του υπουργείου είναι η ένταξη όλων των περιοχών της χώρας στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών.

Το υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να προχωρήσει στην αναπροσαρμογή των αξιών σε βάθος τριετίας, δηλαδή μέχρι το 2013 να έχουν οριστεί αξίες για όλες τις περιοχές της χώρας.


Σχόλιο: Ήδη από τον Οκτώβριο είχαν προαναγγελθεί αλλαγές (δείτε εδώ σχετικά), ενώ πρόσφατα είχαμε είσοδο στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών και νέων περιοχών. Η αλλαγή όμως που προωθείται με γοργούς ρυθμούς, θα φέρει καινούργιες επιβαρύνσεις στην "τσέπη" του μέσου Έλληνα (με τις όποιες αυξήσεις στο αφορολόγητο να εξαφανίζονται αμέσως, όπως έγινε και στην προηγούμενη αύξηση). Κατά τ' άλλα φταίνε οι μηχανικοί για το κόστος οικοδομής και οι δικηγόροι με τους συμβολαιογράφους για το κόστος των μεταβιβάσεων: Ο ρόλος του κράτους που επιβάλλει και αυξάνει συνεχώς τον ΦΠΑ, που αυξάνει τις αντικειμενικές και τους φόρους δεν παίζει κανένα ρόλο για τους "φωστήρες" των υποστηρικτών της κυβερνητικής πολιτικής.

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στην Ελλάδα πάντα είχαν παρανοϊκές τάσεις (αν βέβαια δεν είσαι "δικός τους" ή τουλάχιστον ο Βοσκόπουλος), αλλά η παρακάτω είδηση σίγουρα σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ υπερβολής: Οι «Ράμπο» της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος θεώρησαν ότι έπιασαν… «λαγό» όταν είδαν οδηγό επιχείρησης στην Πάτρα να μεταφέρει ένα ταψί με δύο χοιρινά μπούτια στο κάθισμα του συνοδηγού του οχήματος της εταιρείας στην οποία εργάζεται - Τον σταμάτησαν, λοιπόν, και του ζήτησαν παραστατικά για την μεταφορά του κρέατος. Μάταια ο άτυχος οδηγός προσπάθησε να τους πείσει ότι μετέφερε το φαγητό για ψήσιμο σε έναν φούρνο στην Κάτω Αχαΐα για λογαριασμό του επιχειρηματία εργοδότη του. Οι άνδρες του ΣΔΟΕ επέμειναν και τελικά, του επέβαλαν πρόστιμο ύψους 1.200 ευρώ!

Πηγή ειδήσεων: "Ελευθεροτυπία", "Πρώτο Θέμα"

Δεν υπάρχουν σχόλια: