Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Τι συμβαίνει με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές στην χώρα μας / Εξελίξεις στην πώληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Είδηση:  Η μεταφορά έδρας ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, εξαιτίας φορολογικών επιβαρύνσεων, η διενέργεια εξαγωγών μέσω άλλων χωρών, επίσης, για φορολογικούς λόγους, η καθυστέρηση υλοποίησης έργων υποδομών, η διεκδίκηση πόρων του ΕΣΠΑ, από φορείς και δομές που δεν έχουν άμεσα ωφελούμενες τις ελληνικές επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία, η έλλειψη πόρων για τη διενέργεια εκστρατείας ανάκτησης της εμπιστοσύνης των εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα και η πιθανότητα νέου κύκλου πολιτικής αβεβαιότητας στη χώρα είναι οι "απειλές" για την πορεία των εξαγωγών το 2013 σύμφωνα με μελέτες του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, σε επίπεδο SWOT Analysis.

Στις αδυναμίες προσμετρούνται τα εξής:
1.Αναμένεται συνέχιση της ύφεσης σε πολλές χώρες της ΕΕ, που αποτελούν βασικούς εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας.
2.Ποσοστό άνω του 40% των εξαγωγικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, εξαιτίας και των καθυστερήσεων επιστροφών ΦΠΑ.
3.Δεν έχει αποκατασταθεί η ομαλότητα στο τραπεζικό σύστημα της χώρας.
4.Οι δυνατότητες απορρόφησης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ προσκρούει στις αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος.
5.Εξακολουθούν οι αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων σε επίπεδο Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής της χώρας, σε περισσότερα από 5 Υπουργεία.
6.Διαπιστώνεται έλλειμμα εξαγωγικής τεχνογνωσίας, ειδικά στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της χώρας.
Στο μεταξύ, εισροές κατά 2 δις ευρώ υψηλότερες, σε σχέση με το 2011 αναμένεται ότι προσέφεραν πέρυσι στην ελληνική οικονομία οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων, ξεπερνώντας σε συνολική αξία τα 24 δις ευρώ, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,6% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ αν προστεθούν και οι εξαγωγές υπηρεσιών, οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις συνεισφέρουν ποσοστό μεγαλύτερο του 20% (ως και 23%) του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.
Τα στοιχεία προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για την πορεία των εξαγωγών κατά τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε και η αξία τους, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 1.559,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.508,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%. Με την αύξηση αυτή, προκύπτει επιτάχυνση των ρυθμών αύξησης, σε επίπεδο 12μήνου, καθώς κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012, η αξία των εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση 7,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2010 - Νοεμβρίου 2011.
Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, για τον περασμένο Νοέμβριο, προκύπτει αύξηση στις εισροές από τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων κατά 1 δις ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (15.673,8 εκατ. ευρώ, έναντι 14.677,1 εκατ. ευρώ), ενώ με την προσθήκη των πετρελαιοειδών, μετά τις απαραίτητες διασαφήσεις της ΕΛ-ΣΤΑΤ, προβλέπεται ότι η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων, το 2012, θα ξεπεράσει τα 24 δις ευρώ.
Σύμφωνα, με την Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «η συμμετοχή των εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών, στο ΑΕΠ ξεπερνάει πλέον το 20%, και αν σε αυτή προστεθεί η συνεισφορά του Τουρισμού (16%, σύμφωνα με το ΣΕΤΕ) και πάνω από 4% της Ναυτιλίας (σύμφωνα με έρευνες Ελληνικών Τραπεζών), διαμορφώνεται μία νέα εικόνα για την ελληνική οικονομία, πιο ανοικτή, πιο εξωστρεφής και πιο διεθνοποιημένη. Αποδεικνύεται με άλλα λόγια, ότι η εξωστρέφεια, συνολικά, αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, το συγκριτικό της πλεονέκτημα και τον πυλώνα ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας.
Οι προβλέψεις για περαιτέρω βελτίωση της εικόνας, στους διεθνοποιημένους τομείς της οικονομίας για το 2013, δε θα πρέπει να μείνουν στα χαρτιά και ως ευχολόγια., αλλά να αποτελέσουν τη βάση για ουσιαστική στήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ως πυρήνα κάθε αναπτυξιακής πολιτικής».
Πρωταγωνιστές ανόδου ελαιόλαδο και πρώτες ύλες. Σε ότι αφορά τα επιμέρους στοιχεία της αύξησης των εξαγωγών κατά τον περασμένο Νοέμβριο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περαιτέρω αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των Τρίτων Χωρών, στα επίπεδα του 39,9%, έναντι ποσοστού 60,1% των χωρών της ΕΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Νοέμβριο οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν υψηλότερους ρυθμούς αύξησης από αυτούς των Τρίτων Χωρών (4,2% έναντι 2,1%), ενισχύοντας το κλίμα ανάκαμψης στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας με τους ευρωπαίους εταίρους από τον Οκτώβριο και έπειτα.
Πρωταγωνιστές της ανόδου αναδείχθηκαν τα προϊόντα ελαιολάδου (+58,5%), ενώ ακόμη καλύτερες ήταν οι επιδόσεις των Πρώτων Υλών (63,4%). Από την άλλη πλευρά, συνεχίστηκε η υποχώρηση στις εξαγωγές των Ποτών-Καπνού (-10,6%), ενώ σε αρνητικές περιοχές κινήθηκαν και οι –μεγάλης βαρύτητας- εξαγωγές Βιομηχανικών Προϊόντων (-14,2%), γεγονός που περιόρισε σημαντικά τη συνολική αύξηση των εξαγωγών στο Νοέμβριο του 2012.
Οι εισαγωγές
Σε αντίθεση με τον Οκτώβριο, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Νοέμβριο 2012 υποχώρησε στο ποσό των 2.440,0 εκατ. ευρώ έναντι 2.651,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση 8,0%.
Σε επίπεδο 12μήνου (Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012), η συνολική αξία των εισαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση 7,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2010 - Νοεμβρίου 2011.

Σχόλιο: Αν προσθέσει κανείς στα παραπάνω την πρόσφατη είδηση για μείωση της βιομηχανικής παραγωγής σε 23 από 24 κλάδους στην χώρα μας καθώς και την αντίστοιχη στην μεταποιητική δραστηριότητα, καταλαβαίνει κανείς ότι παρά την προσπάθεια του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων να αφήσει μια χαραμάδα φωτός (παρά τα δυσμενή στοιχεία), τα πράγματα δεν είναι και τόσο θετικά - όχι τουλάχιστον τόσο όσο θα περίμενε κανείς μετά τις βίαιες μισθολογικές και εργασιακές αλλαγές στην χώρα μας. Ή ελληνική οικονομία χρειάζεται κάτι για να επανεκκινηθεί. Δυστυχώς όμως δε βλέπουμε κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση: η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δε θα ρίξει χρήμα στην αγορά (τα χρήματα θα πάμε ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και όχι να διαθέσουν - για κάτι τέτοιο θα πρέπει ν' αυξηθούν οι καταθέσεις όπως δήλωσε πρόσφατα ο κ. Στουρνάρας), ενώ χωρίς εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό εξαγωγών (ανά επιμελητήριο ή κλάδο) δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή.

Κακά τα ψέμματα: η κατανάλωση στην χώρα μας θα βρίσκεται χαμηλά για αρκετά χρόνια ακόμα. Επομένως οι επιλογές που θ' απομένουν για τις επιχειρήσεις είναι  να εξάγουν, να κλείσουν / εκκαθαριστούν ή να πωληθούν. Το πρώτο είναι δύσκολο (αφού η κατανάλωση στην Ευρώπη μειώνεται όπως έχει αρχίσει ν' αντιλαμβάνεται ακόμα και η Γερμανία), το δεύτερο είναι η παρούσα τάση στην οικονομία (βλ. Neoset, Sprider), ενώ η τρίτη επιλογή αφορά ένα μικρό αριθμό επιχειρήσεων που διαθέτει τεχνογνωσία, εμπειρία ή ισχυρή "προίκα" (βλ. ΣΕΚΑΠ, ΕΛΒΖ, Δωδώνη). Αυτές οι επιχειρήσεις αποτελούν "ευκαιρίες" κυρίως για ξένους παίκτες ή εγχώριους "ολιγάρχες" που θα μπορέσουν έτσι να μονοπωλήσουν την εσωτερική αγορά ή να εξάγουν προϊόντα που είναι δύσκολο ή ασύμφορο οικονομικά να παραχθούν σε άλλες χώρες για διαφόρους λόγους.

Αποδεικνύεται δηλαδή για μια ακόμα φορά, ότι οι αλλαγές στην χώρα μας γίνονται χωρίς σχέδιο και κυρίως χωρίς σαφή προγραμματισμό και στόχους...

Και για να μην ξεχνιόμαστε...Η κυβέρνηση χαρίζει. Το έχουμε ξαναγράψει. Και το κάνει με επιχειρήσεις που έχουν είτε προοπτική είτε είναι κερδοφόρες. Έτσι έγινε με την Αγροτική Τράπεζα, έτσι ετοιμάζεται να γίνει με τον ΟΠΑΠ και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Οι εξελίξεις στην πώληση του τελευταίου είναι χαρακτηριστικές αφού η διαδικασία πώλησης εξελίσσεται γοργά και με εκπλήξεις: Έτσι εκτός διεκδίκησης βρέθηκαν η Εθνική και η Eurobank καθώς απορρίφθηκε το αίτημα τους να δοθεί παράταση στη διαδικασία πώλησης του ΤΤ μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου (για να ολοκληρωθεί η μεταξύ τους συγχώνευση), ενώ έντονες ήταν οι φήμες χθες το απόγευμα ότι και η Alpha Bank αποσύρει το ενδιαφέρον της. Και όλα αυτά συμβαίνουν λίγες ώρες πριν λήξει η προθεσμία για να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι τις δεσμευτικές τους προσφορές (μέχρι σήμερα το μεσημέρι) στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.  Θα ακολουθήσει συνεδρίαση του ΤΧΣ και αναλόγως των προσφορών που θα έχει δεχθεί θα ακολουθήσει για το ΤΤ λύση στα πρότυπα της Αγροτικής (αν υπάρχει ενδιαφέρον από την Alpha Bank και την Τράπεζα Αττικής) ή στα πρότυπα της Proton Bank. Δηλαδή θα «σπάσει» στα δύο και το καλό κομμάτι του ΤΤ θα μετονομαστεί σε Νέο ΤΤ και θα ανήκει προσωρινά εξ ολοκλήρου στο ΤΧΣ. Αφού ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών, θα πωληθεί σε κάποιο από τα νέα σχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Τράπεζα Αττικής ή "Τράπεζα των Μηχανικών" αφού το ΤΣΜΕΔΕ έχει το πλειοψηφικό πακέτο -το ΔΣ της οποίας συνεδριάζει για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ- θα καταθέσει σήμερα δεσμευτική προσφορά. Κύκλοι της αγοράς υποστηρίζουν ότι μπορεί να προκριθεί στο διαγωνισμό, επειδή το μέγεθος της είναι μικρότερο από την τράπεζα που θα απορροφήσει. Ωστόσο η Αττικής διασφαλίζει το σύνολο των θέσεων των εργαζομένων στο ΤΤ που ανέρχονται στις 3.300 άτομα. Υπέρ της πρότασης να περάσει το ΤΤ στην Τράπεζα Αττικής τάχθηκε χθες με ανακοίνωση της η ΔΗΜΑΡ.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εμπλοκή στη διεκδίκηση του ΤΤ από την Alpha Bank οφείλεται ότι η τράπεζα βάζει πλαφόν στον αριθμό των εργαζομένων που επιθυμεί να απορροφήσει...
 Βέβαια το επόμενο βήμα θα είναι και η πώληση της Τράπεζας Αττικής από το ΤΣΜΕΔΕ, μη αφήνοντας έτσι καμία τράπεζα υπό κρατικό έλεγχο - έμμεσο ή άμεσο - παρά τη σχετική προηγούμενη υπόσχεση (διαβάστε εδώ σχετικά)...

Πηγή ειδήσεων: "Ημερησία", "Εξπρές" / Λεπτομέρειες για το φορολογικό νομοσχέδιο βρίσκονται εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: