Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Το 1ο φορολογικό νομοσχέδιο του 2013, συλλογή αποδείξεων και κατάργηση του αφορολόγητου / Πρόγραμμα για 80000 ανέργους (μένουν 1,4 εκατομμύρια ακόμα) / Τι προβλέπει η Κομισιόν για το άμεσο μέλλον (μας)

Και να λοιπόν που μας ετοιμάζεται ένα ακόμα φορολογικό νομοσχέδιο - τα ενδιαφέροντα σημεία του τα παρουσίασε η "Καθημερινή" (πάντα ενήμερη σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό ρεπορτάζ - λογικό εξάλλου αφού υπάρχει η σχετική αλληλοϋποστήριξη). Πιο συγκεκριμένα:

- Θα ισχύει το μέτρο των αποδείξεων και την επόμενη χρονιά,
- Δεν συνδέεται με το αφορολόγητο
- Η έκπτωση φόρου θα μειώνεται όσο αυξάνεται το εισόδημα
- Θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα πλήρώνουμε πέναλτι 22%
Ετσι, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν αποδείξεις τις οποίες θα φυλάσσουν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το μέτρο δεν θα συνδέεται από το 2013 με το αφορολόγητο όριο, δεδομένου ότι αυτό καταργείται, αλλά για να εξασφαλιστεί η έκπτωση των 2100 ευρώ απο τον τελικό φόρο. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου οικονομικών οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα έχουν σταθερή έκπτωση φόρου 2100 ευρώ, η οποία θα μειώνεται όσο το εισόδημα αυξάνεται.Oι ζητούμενες αποδείξεις ανέρχονται στο 25% του εισοδήματος ενώ όσοι δεν συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες αποδείξεις θα έχουν πέναλτι φόρου 22% επι της διαφοράς μεταξύ της αξίας των αποδείξεων που θα έχουν μαζέψει και της αξίας των αποδείξεων που θα έπρεπε να έχουν συγκεντρώσει. Όσοι δεν δικαιούνται έκπτωση φόρου με βάση το νέο σύστημα (εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ), θα πληρώνουν επίσης το πέναλτι 22%, επί της διαφοράς αν δεν συγκεντρώσουν τις απαραίτητες αποδείξεις. Το επιπλέον ποσό θα συμπεριλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό.
Όπως αναφέρετε, η τρόικα επέμενε να διατηρηθεί το μέτρο των αποδείξεων, καθώς στο θέμα της φοροδιαφυγής δεν διαπίστωσε καμία πρόοοδο.

Αναλυτικότερα, και  σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου Μνημονίου, τα έξτρα έσοδα που θα προκύψουν από τη φορολογική μεταρρύθμιση η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2013, θα ανέλθουν σε 1 δισ. ευρώ και θα έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2014. Οι βασικές φορολογικές αλλαγές αφορούν:
1 Επιχειρήσεις: Επιβάλλεται φορολογικός συντελεστής 26% στα κέρδη και 10% στα μερίσματα, περιορίζοντας τη συνολική επιβάρυνση στο 33,4% από 40% σήμερα. Σήμερα τα αδιανέμητα κέρδη των ανωνύμων εταιρειών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης φορολογούνται με συντελεστή 20% και τα διανεμόμενα κέρδη φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 25%.
2 Ελεύθεροι επαγγελματίες - ατομικές επιχειρήσεις: Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και θεσπίζεται μίνι φορολογική κλίμακα με δυο συντελεστές 26% και 35% στα καθαρά εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων. Τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων τα οποία προέρχονται από ατομικές επιχειρήσεις ή από ελευθέρια επαγγέλματα θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ με συντελεστή 26% και πάνω από το επίπεδο των 50.000 ευρώ με 35%. Σύμφωνα με την έκθεση της τρόικας, η κατάργηση του αφορολογήτου ορίου για τους επιτηδευματίες θα αποφέρει σημαντικά έσοδα δεδομένου ότι πάνω από το 50% των φορολογούμενων δηλώσουν ετήσιο εισόδημα έως 5.000 ευρώ.
3 Μισθωτοί - συνταξιούχοι: Καθιερώνεται νέα φορολογική κλίμακα με τρεις συντελεστές, αντί για οκτώ σήμερα, και καταργείται το έξτρα αφορολόγητο για τα παιδιά, καθώς και η πλειονότητα των φοροαπαλλαγών για τόκους στεγαστικών δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.τλ. Σύμφωνα με πληροφορίες η νέα φορολογική κλίμακα για τους μισθωτούς και συνταξιούχους θα έχει τρία μόνο φορολογικά κλιμάκια στα οποία θα αντιστοιχούν συντελεστές φόρου από 21%, 36% και 45%. Το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ θα αντικατασταθεί με σταθερή μείωση φόρου 2100 ευρώ. Ειδικότερα, το πρώτο κλιμάκιο προβλέπεται να εκτείνεται μέχρι τις 25.000 ευρώ και να έχει συντελεστή φόρου 21%, το δεύτερο κλιμάκιο προβλέπεται να ξεκινά από τις 25.001 ευρώ, να φθάνει μέχρι τις 42.000 ευρώ και να έχει συντελεστή φόρου 36% και το τρίτο κλιμάκιο προβλέπεται να είναι το υπερβάλλον των 42.000 ευρώ και να έχει συντελεστή 45%.
Το νέο σύστημα θα προβλέπει σταθερή μείωση φόρου 2100 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 18.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από τις 18.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι το επίπεδο των 29.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα πάνω από 29.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται περαιτέρω κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 43.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο της έκθεσης, με το νέο σύστημα, περίπου 1 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι θα είναι αφορολόγητοι.

Aποδείξεις: Στις αποδείξεις που θα πρέπει να μαζέψουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν θα «μετράνε» πλέον αυτές που αφορούν δαπάνες για το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο και τις υπηρεσίες κοινοχρήστων οι αναγνωρίζονταν μέχρι και το 2012 οι οποίες αποτελούν μεγάλο μέρος των οικογενειακών δαπανών. Επίσης δεν θα «μετράνε» οι αποδείξεις του ενοικίου που πληρώνει ο φορολογούμενος για την κύρια κατοικία του και τα παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, κάθε είδους ασφάλιστρα και η αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων. Μετά την κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών οι μόνες αποδείξεις που θα αναγνωρίζει η εφορία θα είναι αυτές που αφορούν τα δίδακτρα σε φροντιστήρια και ξένες γλώσσες.  Δεν «μετράνε» αποδείξεις που αφορούν δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, η καταβαλλόμενη διατροφή μεταξύ συζύγων, κάθε είδους ασφάλιστρα, τα δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οι δωρεές και οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (αυτοκίνητα, ακίνητα, σκάφη αναψυχής κ.λπ.) που αποτελούν είτε φοροαπαλλαγές, είτε τεκμήρια.

Ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών - επιχειρήσεων. Εκπίπτουν στο σύνολο τους από τα ακαθάριστα έσοδα, οι ασφαλιστικές εισφορές σε ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης και σε επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, οι οποίες καταβάλλονται από επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα για την ασφάλιση των εταίρων ή και των διοικούντων νομικά πρόσωπα, εφόσον αυτές έχουν καταβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 2014 και μετά.
Στροφή 180 μοιρών έκανε χθες το υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με την επίμαχη διάταξη που που επέτρεπε στους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις με τζίρο έως 10.000 ευρώ να μην εκδίδουν αποδείξεις και να μην τηρούν λογιστικά βιβλία.

Ενώ με την αρχική διατύπωση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και άλλοι επαγγελματίες που ασχολούνται με την επισκευή - συντήρηση οικοδομών με ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ απαλλάσσονταν από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων, η τροπολογία που κατατέθηκε προβλέπει τη μείωση του σχετικού ορίου στις 5.000 ευρώ το οποίο υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει στην απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επαγγελματιών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων.
Με την τροπολογία ξεκαθαρίζεται ότι από τη συγκεκριμένα απαλλαγή εξαιρούνται «επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη». Δηλαδή οι επαγγελματίες της οικοδομής (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί) θα συνεχίσουν να εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και να τηρούν βιβλία.

Τέλος, το τέλος επιτηδεύματος αυξάνεται από 500 ευρώ σε 650 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και από 500 ευρώ σε 1.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις.

Τι να πούμε παραπάνω; Ο Θεός να βάλει το χέρι του...To πλήρες φορολογικό νομοσχέδιο βρίσκεται εδώ.

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας,  έχει, ήδη, αποφασιστεί και, εντός των επόμενων ημερών, θα ξεκινήσει η υλοποίηση προγράμματος του υπουργείου Εργασίας- κόστους περίπου 150 εκατ. ευρώ, από ευρωπαϊκούς πόρους- για περίπου 80.000 νέους ανέργους σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση στον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή. Σωστή κίνηση και επιβεβλημένη και μπράβο στην κυβέρνηση η οποία ταχύτατα (3 χρόνια σχεδόν μετά) διαπίστωσε την ανάγκη και κάνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για τα υπόλοιπα 1,4 εκατομμύρια - που συν τοις άλλοις είναι αποκλεισμένα και από το επίδομα ανεργίας - προβλέπεται κάτι;

Και κάτι τελευταίο... Βγήκε η περίφημη έκθεση της Κομισιόν στην επιφάνεια. Και τι λέει; "το πρωτογενές πλεόνασμα το 2016 θα φτάσει στο 4,5% του ΑΕΠ.
-Το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 4,2% το 2013 και θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς το 2014 (0,6%) που θα επιταχυνθούν στο 3,7% το 2016.
-τα συνολικά μέτρα για τη διετία 2013-2014 (χωρίς να ληφθεί υπόψιν η επιμήκυνση) επαναϋπολογίζονται από 11,5 δισ. ευρώ τον προηγούμενο Μάρτιο, σε 20,7 δισ. ευρώ πλέον (πριν μια εβδομάδα το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα τα υπολόγιζε σε 18,9 δισ. ευρώ).
-στο σενάριο της τετραετούς περιόδου μείωσης του ελλείμματος απαιτούνται μέτρα 9,2 δισ. ευρώ για το 2013 και επιπλέον 4,3 δισ. ευρώ το 2014 (συνολικά 13,5 δισ. ευρώ)
-οι πρόσθετες ανάγκες λήψης δημοσιονομικών μέτρων για τη διετία 2015-2016 που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί προσδιορίζονται σε 6,4 δισ. ευρώ σε πίνακα που περιλαμβάνεται στην έκθεση της Κομισιόν ενώ σε άλλο σημείο του κειμένου γίνεται λόγος για πρόσθετα μέτρα ύψους έως 4 δισ. ευρώ. Αναφέρεται ωστόσο ότι οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε αλλαγές και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ της ανάκαμψης και την απόδοση των μεταρρυθμίσεων του προγράμματος που θα εφαρμοστούν τα προσεχή έτη."

Κοινώς και άλλα μέτρα, το ΑΕΠ θα περάσει μια εικοσαετία να ξαναγυρίσει στα πρό-κρίσης επίπεδα ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρουν έχουν και οι αναφορές για τις ελληνικές υστερήσεις ή για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι αρκετά προσεκτικές και πολύ πιο διακριτικές που καταγράφονται στα σχέδια του νέου μνημονίου που έχουν δει τις προηγούμενες ημέρες το φως της δημοσιότητας. Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων γίνεται λόγος για καθυστερήσεις, αλλά και για ανάγκη μεταρρυθμίσεων ώστε να επιταχυνθούν, τη στιγμή που σε προσχέδιο του μνημονίου γίνεται λόγο για νόμο που θα προβλέπει αυτόματη περικοπή δαπανών σε κάθε περίπτωση υστέρησης έναντι του στόχου.
Επίσης, στο κείμενο της Κομισιόν γίνεται γενικός λόγος για τις αναγκαίες δημοσιονομικές δεσμεύσεις που πρέπει να λάβει η χώρα τη στιγμή που οι πληροφορίες κάνουν λόγο για γερμανικές πιέσεις δημιουργίας ειδικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλεται η δόση.

Στο ίδιο προσχέδιο αναφέρεται ότι οι επιπλέον ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδος (λόγω της ύφεσης) ανέρχονται σε 15 δισ. ευρώ έως το 2014 και στα 17,6 δισ. ευρώ τη διετή 2015-2016, όμως δεν αποκλείεται να αυξηθούν - με τ' ανάλογα ανταλλάγματα πάντα...

Πηγές ειδήσεων: "Καθημερινή", "Ημερησία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: