Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Και νέο πακέτο στήριξης στις τράπεζες / Έλλειψη σεβασμού στο Δημόσιο χρήμα (Νο5) - Το γραφείο του Πρωθυπουργού

Είδηση: Ανεπαρκές κρίνεται το τρίτο πακέτο κρατικών εγγυήσεων προς τις ελληνικές τράπεζες ύψους 25 δις ευρώ, το οποίο ανεβάζει το συνολικό ποσό στήριξης του Δημοσίου προς αυτές στα 78 δις ευρώ. Αιτία η επαπειλούμενη υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας από τους οίκους Standard&Poor και Moody's. Παρότι το ΔΝΤ διαφωνεί, η "συμπαράσταση" του Δημοσίου θεωρείται αναγκαία ώστε οι τράπεζες να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας. Η κίνηση πάντως αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της διακράτησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως "ενέχυρου" τουλάχιστον κατά 10 εως 15 δις. Μέχρι σήμερα οι ελληνικές τράπεζες έχουν δανειστεί από την ΕΚΤ 94 δις ευρώ παραχωρώντας ως ενέχυρο ομόλογα περίπου 140 δις ευρώ.

Σχόλιο: Αλήθεια αν θεωρούμε "στρεβλή" τη λειτουργία του ελληνικού κράτους, πως μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τις ελληνικές (ιδιωτικές) τράπεζες; Από την μία δέχονται πακτωλό χρημάτων από το Δημόσιο για να λειτουργήσουν, να δώσουν δάνεια για να κινηθεί η αγορά (σε όλα τα επίπεδα) και αντί αυτό να συμβεί, προτιμούν να τα κατακρατούν, να αγοράζουν ελληνικά ομόλογα (συμμετέχοντας στο κερδοσκοπικό παιχνίδι εις βάρος του Δημοσίου - δανείζοντας το με τα ΔΙΚΑ ΤΟΥ χρήματα με μεγάλα επιτόκια) και να παρουσιάζουν υπερκέρδη τα οποία δεν χρησιμοποιούν όμως για να βελτιώσουν τη θέση τους αλλά προς όφελων δικό τους και των μετόχων τους. Το επιπλέον πακέτο στήριξης όμως για να δοθεί θα πρέπει να υπάρξουν καινούργιες θυσίες για τους πολίτες, που ήδη βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση.

Είδηση 2η:
Η νέα χρονιά θα φέρει αλλαγές και στο Μέγαρο Μαξίμου με αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων που θα απασχολούνται στο γραφείο του Πρωθυπουργού από 125 σε 150, υπό την κυρία Ρεγγίνα Βάρτζελη, η οποία αναλαµβάνει επικεφαλής της γενικής γραµµατείας παρά τω πρωθυπουργώ. Το νέο οργανόγραμμα περιλαμβάνει: α) "Μονάδα Επικοινωνιακού Σχεδιασμού" (Συγκροτούμενο από Τµήµατα Πολιτικού Σχεδιασµού για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, Επικοινωνιακού Σχεδιασµού για την επικοινωνιακή διαχείριση του κυβερνητικού έργου, Τµήµα Προγράµµατος, Τµήµα Κοινοβουλευτικών Θεµάτων που παρακολουθεί την πορεία των νοµοθετικών πρωτοβουλιών και συνδέει το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού µε την Κοινοβουλευτική Οµάδα, όπως επίσης και Τµήµα ∆ιαχείρισης Κρίσεων που υποβάλλει προτάσεις για τη δηµιουργία στρατηγικού πλάνου αντιµετώπισής τους και τον υπολογισµό των επιπτώσεών τους), β) "Μονάδα Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου" γ)"Μονάδα Καινοτόμων Πολιτικών" (Που συμπεριλαμβάνει Τµήµα Καινοτοµίας και Καλών Πρακτικών, Τµήµα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που προωθεί δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τεχνολογιών και ευρυζωνικότητας για την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διευκόλυνση τωνσυναλλαγών τους µε το ∆ηµόσιο, Τµήµα Αξιοποίησης Ανθρώπινων Πόρων, που υποβάλλει προτάσεις για θέµατα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και τον ιδιωτικό τοµέα, και Τµήµα ∆ιά Βίου Μάθησης που καταθέτει προτάσεις για θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού που αφορούν τη διά βίου µάθηση και δ) "Μονάδα Σχέσεων με την Κοινωνία" (Περιλαμβάνει Τµήµα Ανοικτής ∆ιακυβέρνησης που επεξεργάζεται προτάσεις για τη διαδικασία ενηµέρωσης των πολιτών και λογοδοσίας, Τµήµα ∆ιαβούλευσης που παρακολουθεί τη διαδικασία διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους και άλλες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις από τον χώρο της επιστήµης και της παραγωγής, Τµήµα Κοινωνίας των Πολιτών και Εθελοντισµού, υπεύθυνο για τη σύνδεση και τον διάλογο του Πρωθυπουργού µε τις Κινήσεις Πολιτών, και τέλος Τµήµα Επικοινωνίας µε τους πολίτες που είναι υπεύθυνο για την αµφίδροµη επικοινωνία του Πρωθυπουργού µε τους πολίτες).

Σχόλιο: Είναι προφανές ότι το γραφείο του Πρωθυπουργού πρέπει να είναι σωστά οργανωμένο για να εξυπηρετεί τον Πρωθυπουργό στο ρόλο του, όμως ποιος ο λόγος της αύξησης των αριθμών των υπαλλήλων κατά 25 σε μια περίοδο σαν και αυτή που περνάει η χώρα μας; Να θυμήσουμε, ότι εν μέσω θέρους, έγιναν εκεί αδιαφανείς προσλήψεις 20 ατόμων (διαβάστε σχετικό άρθρο εδώ), παρά τις υποσχέσεις για διαφάνεια. Η έλλειψη σεβασμού στο Δημόσιο χρήμα όμως συνεχίζεται, αφού η αύξηση των υπαλλήλων γίνεται σε τομείς που καλύπτονται ήδη από υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία: π.χ. Ο τομέας της "Δια Βίου μάθησης" ήδη υπερκαλύπτεται από επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας, ενώ κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τα τμήματα της "Κοινωνίας των Πολιτών", "Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης" κ.ο.κ. Είναι δηλαδή σαν να παραδέχεται ο Πρωθυπουργός ότι ΔΕΝ έχει εμπιστοσύνη στους υπουργούς του και στ' αρμοδια όργανα για να κάνουν αυτή τη δουλειά ώστε δημιουργεί καινούργιες υπηρεσίες για να τα "επιβλέπουν". Το θέμα βέβαια παραείναι σοβαρό, αφού αν αυτό συμβαίνει θα πρέπει κάποιος (ο Πρωθυπουργός) ή κάποιοι (Υπουργοί και άλλοι) να πάνε σπίτι τους. Διαφορετικά, απλώς μιλάμε για μία σπατάλη δημοσίου χρήματος, για επιτροπές που δεν μπορούν να προσφέρουν κάτι και που απλώς θα λειτουργούν ως ένα μέσο "κομματικού βολέματος", μια νησίδα ασφαλείας για τα "δικά μας παιδιά" μακρυά από την κρίση και τις περικοπές (οι προτεινόμενες αμοιβές με βάση την πρόσφατη προκήρυξη αποκαλύπτουν μισθολογικό κόστος κατά πολύ ανώτερο αυτό του μέσου δημοσίου υπαλλήλου). Όταν το θέμα φτάνει να στηλιτεύεται από τον Γιάννη Πρετεντέρη (που ο είναι από τους "θερμότερους" υποστηρικτές της κυβέρνησης), καταλαβαίνει κανείς ότι κάθε άλλο παρά "ελαφρό" είναι.

Πηγή Ειδήσεων: "Τα Νέα", "Ελευθεροτυπία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: