Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Ανάπτυξη από το 2013 και βλέπουμε...Λέει η Κομισιόν για την Ελλάδα / Τα ναυάγια που συγκλόνισαν την Ελλάδα

Είδηση: «Η ανάκαμψη, που αναμενόταν αρχικά για το 2012 στην Ελλάδα, θα καθυστερήσει περαιτέρω και, στην καλύτερη περίπτωση, προβλέπεται μία μη σημαντική βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας το 2013». Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο κεφάλαιο των εαρινών οικονομικών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναφέρονται για τη χώρα μας και οι οποίες δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Με τίτλο «Μία οικονομία που αποζητά την ανάκαμψη του κλίματος», η έκθεση σημειώνει ότι η συρρίκνωση στην οικονομική δραστηριότητα, στο τέταρτο τρίμηνο του 2011, ήταν βαθύτερη από ό,τι αναμενόταν.

Ο απολογισμός του τριμήνου δείχνει ότι το πραγματικό ΑΕΠ στη Ελλάδα μειώθηκε κατά 7,5% τους τελευταίους τρεις μήνες του 2011, σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2010. Στο σύνολο του 2011, το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι συρρικνώθηκε κατά 6,9%, αναφέρει η Επιτροπή, η οποία εκτιμά ότι αναμένεται περαιτέρω συρρίκνωση το 2012, η οποία απορρέει τόσο από τη σημαντική πτώση της εσωτερικής ζήτησης όσο και από μια μικρότερη από το αναμενόμενο δυναμική στις εξαγωγές.

Η εσωτερική ζήτηση θα παραμείνει μειωμένη, καθώς έχει πληγεί το διαθέσιμο εισόδημα από την αυξανόμενη ανεργία, τις περικοπές στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα και τα δημοσιονομικά μέτρα.
Επίσης, σύμφωνα με την Επιτροπή, το μη ευνοϊκό κλίμα για την επιχειρηματική δραστηριότητα και την κατανάλωση, καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στην εξεύρεση πίστωσης, θα συμβάλουν στο να αναβάλουν αποφάσεις για την πραγματοποίηση δαπανών.
Στις προβλέψεις, υπογραμμίζεται ότι η απασχόληση έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα λόγω της συρρικνούμενης οικονομικής δραστηριότητας.

Το σύνολο της απασχόλησης σημείωσε μείωση κατά σχεδόν 7% το 2011 και προβλέπεται περαιτέρω μείωση για το 2012, με τον δείκτη ανεργίας να φθάνει το 20%.
Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση τόσο στη σταθεροποίηση του επιπέδου της απασχόλησης όσο και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο.
Παρόλα αυτά, η απασχόληση δεν αναμένεται να σταθεροποιηθεί πριν από το 2013 και η επακόλουθη ανάκαμψη του αριθμού των θέσεων εργασίας θα είναι αργή, τονίζει η Κομισιόν.
Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, οι καθαρές ελληνικές εξαγωγές έχουν θετική συμβολή στο ΑΕΠ και θα παραμείνουν μία σημαντική πηγή ανάπτυξης το 2012.

Ωστόσο, το μέγεθος αυτού του θετικού αποτελέσματος θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των Ελλήνων εξαγωγέων να εξασφαλίσουν πλεονεκτήματα από τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και σε διάφορους τομείς, μέσω της αυξημένης παραγωγικότητας και του χαμηλότερου κόστους παραγωγής, ώστε να έχουν κέρδη σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας.
Τα κέρδη σε μερίδια αγοράς που προβλέπονται για το 2012 και το 2013 θα καλύψουν μόνο ένα μέρος των απωλειών που παρατηρήθηκαν κατά την προηγούμενη δεκαετία, υποστηρίζει η Επιτροπή.
Το σημερινό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, αν και υποχωρεί, παραμένει σε μη βιώσιμο επίπεδο, υπογραμμίζει η Επιτροπή, η οποία αναφέρει ότι ήταν ήδη πάνω από το 10% του ΑΕΠ το 2011, δύο μονάδες δηλαδή καλύτερα από το 2010 και τέσσερις μονάδες κάτω από το 2009.

Η βραδεία διόρθωση του εξωτερικού ελλείμματος θα συνεχιστεί το 2012 και το 2013, λόγω της αύξησης των εξαγωγών και της αναμενόμενης περαιτέρω μείωσης των εισαγωγών, που αντικατοπτρίζουν τις προβλεπόμενες εξελίξεις στην εγχώρια ζήτηση, αλλά και τις μεταβολές στις σχετικές τιμές, εκτιμά η Επιτροπή.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα βελτιωθεί, επίσης, το 2012, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χρέους και της ταυτόχρονης μείωσης των επιτοκίων που καταβάλλονται στις άλλες χώρες.
Για μια οικονομία που μπαίνει στην πέμπτη χρονιά ύφεσης, ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, υποστηρίζει η Επιτροπή, η οποία τονίζει ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή έχει παραμείνει θετικός, παρά την προσδοκία για ταχεία εσωτερική υποτίμηση.

Ωστόσο, το χαμηλό επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας το 2012 και η μείωση των μισθών του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να μετριάσουν τις τιμές, ενώ αναμένονται ελαφρώς αρνητικά ποσοστά πληθωρισμού το 2012 και το 2013. Αυτό βασίζεται στην υπόθεση πως η μείωση του κόστους εργασίας, που θα προκύψει από τη δράση για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, θα μετακυληθεί στους καταναλωτές, εκτιμά η Επιτροπή.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το κλείσιμο του χάσματος ανταγωνιστικότητας αναμένεται να επιταχυνθεί, καθώς, μετά από χρόνια συνεχούς ανόδου, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος -που υπερέβαινε κατά πολύ αυτό των κυριότερων εμπορικών εταίρων της Ελλάδας- παρουσιάζει, τώρα, σαφή μείωση.
Παρά τη μείωση, τους τελευταίους μήνες, των μισθών στον επιχειρηματικό τομέα, η οποία οφείλεται και στη συνεχή μείωση μισθών στους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας, ο ρυθμός μείωσης δεν βοηθά στην ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας, αναφέρει η Επιτροπή στην έκθεσή της.
Ωστόσο, τα πρόσφατα μέτρα που αφορούν στην αγορά εργασίας αναμένεται να συνεισφέρουν σε περαιτέρω σημαντική μείωση του κόστους εργασίας, μέσα στην επόμενη διετία.

Επιπλέον, η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών θα παίξει ζωτικής σημασίας ρόλο στην αύξηση του εσωτερικού ανταγωνισμού και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στο εξωτερικό, τονίζει η Επιτροπή. Το 2011, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης έπεσε στο 9,1% του ΑΕΠ, από το 10,3%, το 2010. Η μείωση της αναλογίας του ελλείμματος προέκυψε από την αύξηση των εσόδων σε σχέση με το ποσοστό του ΑΕΠ κατά 1,2 μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), ενώ oι πρωτογενείς δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκαν κατά 1,4 ΜΑΔ, όπως αναφέρεται στις προβλέψεις της Επιτροπής.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το 2012, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 7,3% του ΑΕΠ, το οποίο είναι συνεπές με τον στόχο πρωτογενούς ελλείμματος 1% του ΑΕΠ.
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η κυβέρνηση υιοθέτησε, το πρώτο τρίμηνο του έτους, περικοπές δαπανών που αντιστοιχούν στο 1,5% του ΑΕΠ.
Στόχος της κυβέρνησης είναι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 1,8% του ΑΕΠ, το 2013.
Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις, απαιτείται ο προσδιορισμός, εντός των επόμενων μηνών, πρόσθετης εξοικονόμησης δαπανών που αντιστοιχούν στο 3,8% του ΑΕΠ.
Καταλήγοντας, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής χρέους (PSI) θα βοηθήσει στην επιστροφή των ελληνικών δημοσίων οικονομικών σε ένα βιώσιμο δρόμο. Ωστόσο, δεδομένης της υποτονικής οικονομίας, το ποσοστό του χρέους θα αρχίσει να μειώνεται, ώστε να γίνει βιώσιμο, μετά το 2013.

Σχόλιο: Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η τοποθέτηση και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για όλα φταίνε οι άλλοι, η ύφεση οφείλεται στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας για την οποία ευθύνονται οι μισθοί που ανέβηκαν πολύ τα τελευταία χρόνια...Αβάσιμες τοποθετήσεις (εξάλλου αν είναι έτσι γιατί υπάρχει ανάπτυξη στην Γερμανία που οι μισθοί είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη;) , που δεν εστιάζουν το ότι στην χώρα μας επιβλήθηκε μια συνταγή εξαρχής λάθος, που στραγγάλισε την κατανάλωση και δεν ώθησε την επιχειρηματικότητα -αντίθετα μετέτρεψε την χώρα μας σ' ένα "Ελ Ντοράντο" για τους απανταχού "επενδυτές" που ψάχνουν ευκαιρίες ανά την υφήλιο για ν' αγοράσουν έναντι πινακίου φακής, "επενδύοντας" χρησιμοποιώντας διεθνή, περιφερειακά και εθνικά κονδύλια...

Ο λόγος που πάντως μεταφέραμε την έκθεση της Κομισιόν στο ιστολόγιό μας είναι άλλος -εξάλλου τα όσα αναφέρουμε παραπάνω είναι γνωστά στους περισσότερους από σας. Η μεταφόρτωση έγινε γιατί απλά - και ξέχωρα από την αιτιολόγηση- οι διαπιστώσεις που γίνονται έρχονται σε αντίθεση με τα όσα ακούμε από "έγκυρους" και μη φιλο-μνημονιακούς αναλυτές για την επιτυχία του έργου του Μνημονίου και για την αναγκαιότητα κι άλλων μέτρων ώστε να "ολοκληρωθεί" η προσπάθεια...

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Σκεπτόμενοι σημειολογικά, και μιας και οι διαβουλεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης βαίνουν προς "ναυάγιο" σας παραθέτουμε με χρονολογική σειρά όλα εκείνα τα πραγματικά ναυάγια που συγκλόνισαν την χώρα μας τα τελευταία 100 χρόνια:
Βρετανικός, Στενό της Κέας,1916 : 30 νεκροί
Ήταν το "μεγάλο αδελφάκι" του Τιτανικού, κατασκευασμένο και αυτό, σε ναυπηγείο του Μπέλφαστ το 1914 -1915.
Ο Βρετανικός επρόκειτο να νηολογηθεί στη γραμμή Νέα Υόρκη – Σάουθάμπτον, αλλά τον πρόλαβε ο Α. Παγκόσμιος Πόλεμος. Το πλοίο επιτάχθηκε από το βρετανικό ναυτικό και, από τις 13 Νοεμβρίου 1915 ανέλαβε καθήκοντα πλωτού νοσοκομείου.
Άρχισε τη δράση του στην περιοχή του ανατολικού Αιγαίου και της Μέσης Ανατολής, από όπου παραλάμβανε και μετέφερε ασθενείς στη Μεγάλη Βρετανία. Κατόρθωσε ασφαλώς πέντε ταξίδια, πριν το μοιραίο έκτο.
Στις 21 Νοεμβρίου 1916 στην περιοχή μεταξύ Σουνίου και Κέας, οι επιβαίνοντες αισθάνθηκαν το πλοίο να χτυπά κάπου – ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος αλλά θεώρησαν ότι μάλλον επρόκειτο για κάποια μικρή βάρκα.
 
Η αυτοψία έδειξε ότι τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Τα τέσσερα πρώτα στεγανά και το λεβητοστάσιο είχαν γεμίσει με νερό μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
Στις 8.35 δόθηκε η εντολή για την εκκένωση, αλλά ήδη κάποιοι είχαν βιαστεί να εγκαταλείψουν το πλοίο. Το βρετανικό πολεμικό Ηρωικός μάζεψε περί τους 500 ενώ 150 κατόρθωσαν να κολυμπήσουν μέχρι την ακτή.
 
Διεσώθησαν 1.036 άνθρωποι. Χάθηκαν 30 ζωές. Το κουφάρι του Βρετανικού ανακάλυψε κι εξερεύνησε η ομάδα του Ζακ Υβ Κουστώ το 1975. Έρευνες στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αιτία της βύθισης ήταν η πρόσκρουσή σε νάρκη που είχε ποντίσει στην περιοχή το γερμανικό υποβρύχιο U-73 λίγες εβδομάδες πριν.
Χειμάρρα , Νότιος Ευβοϊκός, 1947 : Τουλάχιστον 383 νεκροί
"Ο Τιτανικός της Ελληνικής Ακτοπλοΐας"
Υπήρξε το χειρότερο και πιο πολύνεκρο δυστύχημα στην ιστορία της χώρας μας. Απέπλευσε στις 8:30 το πρωί της 18ης Ιανουαρίου 1947, από τη Θεσσαλονίκη για τον Πειραιά, με 544 επιβάτες και 86 άνδρες πλήρωμα.
 
Στις 4:10 τα ξημερώματα της 19ης Ιανουαρίου έπλεε στον Νότιο Ευβοϊκό προσέκρουσε λόγω της πυκνής ομίχλης στις βραχονησίδες Βερδούγια, μεταξύ Νέων Στύρων και Αγίας Μαρίνας.
 
Η σφοδρή πρόσκρουση προκάλεσε εισροή υδάτων και σοβαρό πρόβλημα στο πηδάλιο του πλοίου, με αποτέλεσμα να παραμείνει ακυβέρνητο. Το πλήρωμα του Χειμάρρα δεν φρόντισε να διατηρήσει την τάξη κατά την εγκατάλειψη του σκάφους, που έγινε τελείως ανεξέλεγκτα. Αν και το επιβατηγό βυθίστηκε μιάμιση ώρα αργότερα και σε απόσταση μόλις ενός μιλίου από την Αγία Μαρίνα, ο πανικός που επικράτησε κατά την εγκατάλειψη του πλοίου, το φοβερό ψύχος και τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα της περιοχής, είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 383 άνθρωποι. Ανάμεσά τους πολλά γυναικόπαιδα, πολιτικοί κρατούμενοι και χωροφύλακες συνοδοί.
Στη δίκη που ακολούθησε, ο δεύτερος πλοίαρχος Μπέρτολς, που ήταν βάρδια την ώρα του ναυαγίου, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 μηνών και ο πλοίαρχος Μπελέσης σε φυλάκιση 15 μηνών με αναστολή.
 
Υπάρχουν και άλλες εκδοχές για το ναυάγιο, όπως ότι προσέκρουσε σε μαγνητική θαλάσσια νάρκη ή ότι έγινε σαμποτάζ.
Ηράκλειον,   1966 : θαλάσσια περιοχή της Φαλκονέρας στο Μυρτώο Πέλαγος : 217 νεκροί
"SOS, από Ηράκλειον, στίγμα μας 36° 52' B., 24° 08 A., Βυθιζόμεθα".
Ήταν 02.06 το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου 1966 όταν επιβατηγό - οχηματαγωγό Ηράκλειον βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Φαλκονέρας στο Μυρτώο Πέλαγος.

Tο μοιραίο βράδυ οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ άσχημες, με τους ανέμους 9 μποφόρ. Στις 8.00 μμ απέπλευσε από την Σούδα της Κρήτης για Πειραιά. Μέσα σε υψηλό κυματισμό με συνεχείς διατοιχισμούς το τελευταίο όχημα φορτηγό ψυγείο 5 τόνων με φορτίο πορτοκάλια άρχισε να κινείται και να προσκρούει στους πλευρικούς καταπέλτες εκ των οποίων ο ένας, είτε γιατί δεν είχε ασφαλισθεί με τους πείρους είτε γιατί αυτό είχε γίνει πλημμελώς άνοιξε.

Από τον πλευρικό καταπέλτη που υποχώρησε, το φορτηγό ψυγείο έπεσε στη θάλασσα η οποία και κατέκλυσε στη συνέχεια όλο τον χώρο των οχημάτων. Μετά την έξοδο του φορτηγού ψυγείου στην θάλασσα, το πλοίο ήλθε πάλι στην θέση του και αιωρείτο στην επιφάνεια της θάλασσας με μόνο τις ηλεκτρογεννήτριες ασφαλείας σε ενεργεία για περίπου 15-20 λεπτά και κατόπιν λόγω της μεγάλης πλέον ελεύθερης επιφάνειας υδάτων που είχαν κατακλύσει το γκαράζ, το πλοίο άρχισε να παίρνει πολύ μεγάλες κλίσεις που στο τέλος οδήγησαν στη βύθιση του. Το πλοίο βυθίστηκε πρώτα με την πλώρη.

Από τους 73 ναυτικούς (πλήρωμα) του πλοίου και τους 191 επιβάτες σώθηκαν μόνο 46, (16 από το πλήρωμα και 30 επιβάτες), οι υπόλοιποι 217 πνίγηκαν.
Πλοίαρχος του πλοίου ήταν ο Εμμ. Βερνίκος που αν και ήταν ο πρώτος που έπεσε στην θάλασσα φέροντας σωσίβιο, όπως είπαν οι διασωθέντες αξιωματικοί, ποτέ δεν βρέθηκε ο ίδιος ή το πτώμα του.
 
Παναγιώτης, Παραλία Άγιου Γεωργίου, Ζάκυνθος 1982
"Ναυάγιο"
Το ναυάγιο συνέβη το 1982, όταν το πλοίο Παναγιώτης μετέφερε παράνομα τσιγάρα, από την Τουρκία σε διεθνή ύδατα, οπού θα τα πουλούσε σε προσυμφωνημένο σημείο. Το πλοίο, ωστόσο, λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών και χαλασμένης μηχανής, βρέθηκε εκτός πορείας και σύντομα έπεσε στα βράχια της βορειοδυτικής πλευράς της Ζακύνθου.
 Σήμερα είναι  το πιο πολιτογραφημένο αξιοθέατο του νησιού και σήμα κατατεθέν του. Φιγουράρισε στα εξώφυλλα τουριστικών οδηγών και οδικών χαρτών. Έγινε πόστερ, και αναρτήθηκε στις εισόδους εισδοχής επισκεπτών: αεροδρόμια, λιμεναρχεία, σταθμούς λεωφορείων και τρένων ολόκληρης της χώρας, αλλά και ταξίδεψε σε όλον τον πλανήτη.

Χρυσή Αυγή, Ανοιχτά της Καρύστου, 1983 : 26 νεκροί
Το οχηματαγωγό Χρυσή αυγή βυθίστηκε στα ανοιχτά της Καρύστου έπειτα από έκρηξη και ανατροπή, με αποτέλεσμα 26 άτομα να θαφτούν στο υγρό κοιμητήριο του ακρωτηρίου Μαντήλι της Εύβοιας.

Είχε αποπλεύσει από το λιμεναρχείο Ραφήνας με προορισμό τα νησιά Ανδρο, Τήνο, Πάρο και Νάξο, μεταφέροντας 9 βυτιοφόρα, 4 φορτηγά, με πλήρωμα 23 ατόμων και 14 οδηγούς αυτοκινήτων. Στις 6.35 μ.μ. και ενώ βρισκόταν σε απόσταση 4 ν.μ. από το ακρωτήριο Μαντήλι έστειλε σήμα κινδύνου. Ο εφιάλτης για τους 47 ανθρώπους είχε μόλις αρχίσει.
Ο ισχυρός κρότος της έκρηξης σήμανε τον κίνδυνο. Με σπαρακτικές κραυγές οι επιβάτες της Χρυσής αυγής καλούσαν σε βοήθεια, ενώ έβλεπαν τα κορμιά τους να τυλίγονται στις φλόγες. Στη συνέχεια έπεσαν στο νερό για να σωθούν. Αλλοι τα κατάφεραν, άλλοι όμως χάθηκαν για πάντα, αφού την ώρα της τραγωδίας στην περιοχή φυσούσαν άνεμοι έντασης 8 Mποφόρ.
Το γεγονός ότι κοντά στο Μαντήλι, την ώρα του ναυαγίου, έπλεε το σοβιετικό φορτηγό Γιέκος Κασίλι στάθηκε σωτήριο για πολλούς από τους διασωθέντες. Ο πλοίαρχος, ρισκάροντας, πλησίασε πολύ κοντά στο μισοβυθισμένο, την ώρα εκείνη, οχηματαγωγό και άρχισε αμέσως να ρίχνει τις σκάλες του στο νερό, με αποτέλεσμα να σωθούν μερικοί ναυαγοί.
Δύστος,  3,5 ναυτικά μίλια ανατολικά από την Κύμη,  1996 : 20 νεκροί
Ήταν ελληνικό εμπορικό φορτηγό πλοίο, τύπου "μπαλκ κάριερ", που βυθίστηκε στις 29 Δεκεμβρίου του 1996.Είχε ναυπηγηθεί το 1970 και το προηγούμενο όνομά του πριν ν΄ αγορασθεί ήταν "MINA ENTREGO". Ήταν χρονοναυλομένο από την ΑΓΕΤ - Ηρακλης για μεταφορικές ανάγκες της με ειδική διασκευή μεταφοράς "χύμα" τσιμέντου.

Στο ναυάγιο αυτό έχασαν την ζωή τους 20 επιβαίνοντες. Από την έρευνα των πραγματογνωμόνων ως αιτία του ναυαγίου θεωρήθηκε αναμφίβολα η μετατόπιση φορτίου η οποία και επέφερε την αύτανδρη ανατροπή του πλοίου
Με πλοίαρχο τον Ιωάννη Τσιτσιρίκη και πλήρωμα 21 Έλληνες ναυτικούς, απέπλευσε από τις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ-Ηρακλής Βόλου στις 26 Δεκεμβρίου του 1996, φορτωμένο με 5.300 τόνους τσιμέντο. Το πλοίο είχε προορισμό τις εγκαταστάσεις λιμένος Δραπετσώνας, όμως, εξαιτίας των ιδιαίτερα κακών καιρικών συνθηκών, το φορτηγό-πλοίο προσέγγισε σε νότιο όρμο της νήσου Σκιάθου.
Το Δύστος παρέμεινε εκεί για 2 ημέρες, αφού οι θυελλώδεις άνεμοι και η φουρτούνα δεν κόπαζαν. Τελικά, ο Πλοίαρχος, πιθανόν κατόπιν και παρότρυνσης του πληρώματος για να επιστρέψουν σπίτι τους για την Πρωτοχρονιά, αποφάσισε να αποπλεύσει και να συνεχιστεί το ταξίδι προς τον Πειραιά. Η τελευταία φορά που καταγράφηκε επικοινωνία του Φ/Γ Δύστος, ήταν στις 20.00 όταν επικοινώνησε με το εμπορικό motorship Λένα.

Την επόμενη μέρα, γύρω στις 05.15, το αλιευτικό Σαρωνικός εντόπισε το Δύστος να πλέει ανεστραμμένο 3,5 ανατολικά της Κύμης, ενώ εντόπισε και έσωσε τον δόκιμο πλοίαρχο Χρήστο Αναγνώστου.
Πυραυλακάτος Κωστάκος, Σάμος, 2000 : 4 νεκροί
Αραγμένο σε έναν όρμο λίγο έξω από το λιμάνι της Σάμου με τα φώτα του κλειστά, όπως όριζε η άσκηση του Πολεμικού Nαυτικού "Παρμενίων", βρισκόταν η πυραυλάκατος του Eλληνικού Πολεμικού Nαυτικού Κωστάκος.
 
Το επιβατηγό Σάμαινα που σύμφωνα με την κατάθεση του καπετάνιου του δεν γνώριζε ότι η πυραυλάκατος βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή το αντιλήφθηκε λίγο πριν από τη σφοδρή σύγκρουση. Το αποτέλεσμα ήταν η βύθιση του Κωστάκος, στις 6.45 το απόγευμα, λίγα μέτρα από το ακρωτήρι Αυλάκια. Το Σάμαινα δεν έπαθε απολύτως τίποτα.
Ο πλοίαρχος του επιβατηγού διέταξε το πλοίο να περισυνελέξει τους ναυαγούς, ενώ ειδοποιήθηκε το λιμεναρχείο της Σάμου, άντρες του οποίου κατέφθασαν με πλωτά σκάφη. Από τα 38 μέλη του πληρώματος του Κωστάκος τέσσερις άνδρες του Πολεμικού Nαυτικού έχασαν τη ζωή τους.
Εξπρές Σαμίνα , νησίδες "Πόρτες", Πάρος, 2000 : 81 νεκροί
Το  Εξπρές Σάμινα ήταν πλοίο  που εκτελούσε την ακτοπλοϊκή γραμμή Πειραιάς - Πάρος - Νάξος - Ικαρία - Σάμος - Πάτμος με τελικό προορισμό τους Λειψούς.

Το δρομολόγιο που εκτελέστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2000, είχε ως κατάληξη μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στην Ελλάδα με 81 νεκρούς, την δεύτερη  μεγαλύτερη μετά το ναυάγιο του οχηματαγωγού Ηράκλειον. Το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου του 2000 το Εξπρές Σάμινα σαλπάρει από το λιμάνι του Πειραιά με 533 άτομα, από τα οποία τα 472 ήταν επιβάτες και τα υπόλοιποι 61 το πλήρωμα.

Λίγο πριν τις 22.00, ενώ το πλοίο ετοιμάζεται για τον κατάπλου του στο λιμάνι της Παροικιάς της Πάρου, προσκρούει στις 22.12 με ανέμους 8 μποφόρ, 2 μίλια ανοικτά της Πάρου, με ταχύτητα 18 μιλίων, στις χαρτογραφημένες νησίδες "Πόρτες".
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα βράχια να σχίσουν τα ύφαλα του πλοίου προκαλώντας του ρήγμα περίπου τριών μέτρων στη βάση του πτερύγιου εξισορρόπησης με το νερό να εισβάλλει στο μηχανοστάσιο του πλοίου παίρνοντας γρήγορα κλίση προς τα δεξιά και βυθίζοντάς το σε 25 λεπτά.
Ο λιμενάρχης Πάρου, Δημήτρης Μάλαμας, έχασε τη ζωή του το ίδιο βράδυ από το άγχος και την πίεση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη διάσωση των ναυαγών.

Sea Diamond, Σαντορίνη, 2007 : 2 αγνοούμενοι (γάλλοι  Ζαν Κριστόφ Αλέν 45 ετών και η κόρη του Μοντ 16 ετών).
Τη Μεγάλη Πέμπτη, 5 Απριλίου του 2007, το κρουαζιερόπλοιο Sea Diamond της εταιρείας Louis Hellenic-Cruises ξεκίνησε από το λιμάνι του Ηρακλείου περίπου στις 12 το μεσημέρι με προορισμό τη Σαντορίνη, όπου και θα παρέμενε για 4-5 ώρες.
Μια ώρα μετά την αναχώρηση συνέβη βλάβη στη μία από τις τέσσερις κύριες μηχανές του πλοίου σε αντλία πετρελαίου και η μηχανή βγήκε εκτός λειτουργίας.
 
Μετά από περίπου τρεις ώρες ταξιδιού, με τις τρεις μόνο μηχανές, και ταυτόχρονες επισκευές εν πλω, η μηχανή μπήκε σε λειτουργία, 15 λεπτά πριν την πρόσκρουση.

Αντί να ευθυγραμμιστεί μεταξύ της σημαδούρας Νο4 και της «γλώσσας» που έβγαζε στη στεριά, βρέθηκε δύο ναυτικά στάδια νοτιότερα, προς το ακρωτήριο Αλωνάκι.
Στο σημείο εκείνο το πλοίο προσέκρουσε σε ξέρα κοντά στην πλώρη του, με τη δεξιά του πλευρά, στις 15:30, και άρχισε να "μπάζει" νερά. Το λιμεναρχείο ενημερώθηκε 17 λεπτά μετά την πρόσκρουση από τον πλοίαρχο, όπως λέει ο ίδιος, ενώ στη συνέχεια ο πλοίαρχος δεν απαντούσε για μισή ώρα «στις επανειλημμένες προσπάθειες που έγιναν από πλευράς λιμεναρχείου για επικοινωνία μέσω VHF». Στις 15:40 το πλοίο είχε πάρει μεγάλη κλίση και ζητήθηκε από τους ιδιώτες λεμβούχους της περιοχής να σπεύσουν σε βοήθεια κοντά στο Sea Diamond και στις 16:10 ανακοινώνεται από το λιμεναρχείο πως έχει δοθεί εντολή εγκατάλειψης του πλοίου. Αρχικά ο κόσμος κατέβαινε μέσα στις βάρκες που αφήνονταν στο νερό αργά με τη βαρύτητα καθώς τα ηλεκτρικά βίντσια δε λειτουργούσαν. Η διαδικασία ήταν αργή και οι βάρκες δε μπορούσαν να τραβηχτούν πάλι στο πλοίο για να μεταφέρουν και τους υπόλοιπους στα παραπλέοντα σκάφη. Επίσης δύσκολα οι ιδιώτες λεμβούχοι περισυνέλεγαν τον κόσμο από τις ανεμόσκαλες, και έπειτα μόνο από αυτές όταν όλες οι βάρκες είχαν πια κατέβει στο νερό.
Η πρύμνη του πλοίου ήταν δεμένη στη στεριά ενώ την πλώρη την κρατούσε το  ανοιχτού τύπου Νήσος Θηρασία που είχε βοηθήσει στην αποκόλληση του S.D. όταν οι μηχανές του είχαν σταματήσει. Στη συνέχεια ανέλαβε να συγκρατεί το πλοίο το ρυμουλκό Λέων 1 και το Νήσος Θηρασία έσπευσε στην αριστερή του πλευρά που βρισκόταν ο μικρός καταπέλτης, από όπου και συνεχίστηκε με πιο γρήγορους ρυθμούς η εκκένωση του πλοίου και συνέλεξε και τους υπόλοιπους επιβάτες και πλήρωμα, περί τα 500 άτομα. Στις 18:30 η διαδικασία της εκκένωσης είχε ολοκληρωθεί, και παρέμεναν εντός του πλοίου 27 άτομα του πληρώματος. Οι δύο Γάλλοι, πατέρας και κόρη, κηρύχθηκαν «σε αφάνεια» από γαλλικό δικαστήριο, καθώς με τη σύγκρουση το δεύτερο κατάστρωμα ήταν απροσπέλαστο από την εισροή των υδάτων σε αυτό και στο βυθισμένο πλέον πλοίο, παρόλο που έσπευσαν δύτες λίγες μέρες μετά για τον εντοπισμό τους, δε βρέθηκαν ποτέ οι σοροί τους.

Πηγή ειδήσεων: "Εξπρές", "News24"

Δεν υπάρχουν σχόλια: