Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Περιφερειακά κολλέγια πριν τα πανεπιστήμια; Κι άλλες αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση / Επαιτεία μέσω διαδικτύου για να γίνει μια εξέταση!

Είδηση: Τις ανάγκες, τα προβλήματα, αλλά και τις προοπτικές των ελληνικών πανεπιστημίων περιγράφει η έκθεση της «επιτροπής σοφών» από πανεπιστήμια του εξωτερικού που ανέλαβε, μετά από πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας, να μελετήσει τη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Η «επιτροπή σοφών» διαπιστώνει ότι «το ελληνικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποφέρει από κρίση αξιών, καθώς και από παρωχημένες πολιτικές και οργανωτικές δομές». Διακρίνει επίσης ότι υπάρχει μια «σαφής πλειοψηφία» υπέρ των αλλαγών («μολονότι -σημειώνει- δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με το ποια πρέπει να είναι αυτή η μεταρρύθμιση») αλλά και μία «δυναμική μειοψηφία που αντιτίθεται στην αλλαγή».

Στις κακοδαιμονίες της ανώτατης εκπαίδευσης η έκθεση καταγράφει την «ανισορροπία δύναμης και ελέγχου πάνω σε ακαδημαϊκά θέματα και αποφάσεις», η οποία οδηγεί συχνά «στη λήψη αποφάσεων με πολιτικά κίνητρα», την ανυπαρξία οικονομικής αυτονομίας ή λογοδοσίας, τη γραφειοκρατία, την έλλειψη «θεμελιωδών τεχνολογιών πληροφορίας και άλλων εργαλείων αξιολόγησης για την μέτρηση παραμέτρων εισροών-εκροών και την αντικειμενική αξιολόγηση επιδόσεων».

Για παράδειγμα, όπως επισημαίνεται, τα πανεπιστήμια δεν έχουν συστήσει μηχανισμούς για την παρακολούθηση ζωτικών στατιστικών: πόσοι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα, πόσοι φοιτητές μετεγγράφονται πόσοι αποφοιτούν σε 5, 6 ή 8 χρόνια, ποιο είναι το κόστος της εκπαίδευσης των σπουδαστών, κ.λπ.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τα ΑΕΙ να αισθάνονται οικονομική στενότητα, παρά το γεγονός ότι «η Ελλάδα παρουσιάζει τις υψηλότερες δαπάνες ανά φοιτητή», τα ελληνικά πανεπιστήμια να δηλώνουν «το χαμηλότερο ποσοστό αποφοίτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», η χώρα μας να έχει «τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών που αφήνουν την Ελλάδα για να εγγραφούν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και των άλλων χωρών», καθώς και τα «απαράδεκτα υψηλά» ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ασφάλεια των πανεπιστημιακών χώρων και στο θέμα του ασύλου, όπου διαπιστώνεται ότι «οι Πρυτάνεις έχουν δείξει απροθυμία να ασκήσουν τα δικαιώματα και να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους και να πάρουν τις αποφάσεις που χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του διδακτικού και ευρύτερου προσωπικού και των σπουδαστών».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύσταση της επιτροπής προς το υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία που θα βοηθήσει να επανεξεταστεί και να διευκρινιστεί η αποστολή όλων των ελληνικών πανεπιστημίων. Επίσης η επιτροπή θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ τη λογοδοσία, την αξιολόγηση και τη διαφάνεια των πανεπιστημίων.

Τέλος, η επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός νέου θεσμού: Τα διετή περιφερειακά κολέγια, οι απόφοιτοι των οποίων θα έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η χρησιμότητα αυτών των κολεγίων βρίσκεται στην ικανότητά τους να παρέχουν ένα στέρεο υπόβαθρο στους σπουδαστές που επιθυμούν να αποκτήσουν τεχνική εξειδίκευση και να εργαστούν σε επαγγέλματα που δεν απαιτούν εκπαίδευση ανωτάτου επιπέδου.

Τα κολέγια αυτά, όπως σημειώνεται, απευθύνονται σε όσους δεν απέκτησαν μέσω των πανελλαδικών πρόσβαση σε ένα ελληνικό δημόσιο ίδρυμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν επιθυμούν να εγκαταλείψουν τις οικογενειακές εστίες τους, ενώ επιτρέπουν στους καλύτερους σπουδαστές να μεταπηδούν στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τετραετούς φοίτησης, με σαφώς καθορισμένες προϋποθέσεις και διαδικασίες.

Σχόλιo: Το αν είναι παρωχημένο ή όχι οργανωτικά και θεσμικά το πανεπιστήμιο αυτό σίγουρα χωράει μεγάλης συζήτησης: Αν το ελληνικό πανεπιστήμιο πρέπει να παρέχει παιδεία καταρχήν τότε δεν είναι. Αν ο στόχος είναι η στελέχωση επιχειρήσεων και μόνο τότε είναι. Αν θέλουμε όμως κάτι που θα προάγει μορφωτικά και θα παρέχει γνώσεις τότε οι μετατροπές χρειάζονται αλλά χωρίς τις υπερβολές που έχουν περιγραφεί σε προηγούμενες αναρτήσεις (δείτε εδώ χαρακτηριστικά), ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται και με χρηματοδότηση που θα υποστηρίζει τις αλλαγές.

Δυστυχώς όμως βλέπουμε μια γενική τάση υποβάθμισης των δημοσίων πανεπιστημίων, μείωση της χρηματοδότησης (σχετικό παράδειγμα βρίσκεται εδώ), με παράλληλη αύξηση της σημασίας της ιδιωτικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης (μέσω των μονάδων μεταφοράς) που όμως συνοδεύεται από μια απίστευτη χαλάρωση των κριτηρίων ελέγχου (διαβάστε σχετικά εδώ) και με τα δίδακτρα στο βάθος του ορίζοντα (δείτε τι συμβαίνει στο εξωτερικό εδώ).

Η ιδέα των περιφερειακών κολλεγίων, που αποτελεί πιστή αντιγραφή του αμερικάνικου συστήματος θα είχε ουσία εάν δεν υπήρχαν τα ΤΕΙ (που δημιουργήθηκαν ως φορείς τεχνολογικής εκπαίδευσης), αν δεν υπήρχαν τα ΙΕΚ (που καλύπτουν το κενό μεταξύ λυκείου και πανεπιστημίου και κάνουν ακριβώς αυτό που προτείνεται να κάνουν τα κολλέγια) και αν υπήρχαν στα ΑΕΙ δίδακτρα (αφού θα λειτουργούσαν ως πανεπιστήμια των "φτωχών"). Αφού όμως προς το παρόν δεν τηρούνται αυτές οι 3 προϋποθέσεις ο λόγος δημιουργίας τους εκλείπει. Παράλληλα αμελεί να λάβει υπόψιν μια παράμετρο που είναι βασική: Αυτοί που θέλουν ένα πτυχίο το κυνηγούν ήδη είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος. Οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν τα ΙΕΚ, τα οποία ναι μεν χρειάζονται αναδημιουργία αλλά προσφέρουν έστω και κάποια στοιχειώδη σ' αυτούς που ενδιαφέρονται ν' αποκτήσουν γνώσεις (γιατί ας μη γελοιόμαστε αυτό δεν ισχύει για όλους).

Κλείνοντας να πούμε το εξής: Η επιτροπή κάνει μια σωστή παρατήρηση θεωρώντας ως πρόβλημα την υψηλή ανεργία των πτυχιούχων. Από την άλλη όμως είναι βλακώδες και επικίνδυνα αποπροσανατολιστικό να θεωρείτε ότι το πρόβλημα είναι της ευθύνης του πανεπιστημίου: Το πρόβλημα είναι κοινωνικόπολιτικό και δυστυχώς όχι μόνο ελληνικό. Αν δεν υπάρχουν αναπτυξιακές πολιτικές για απορρόφηση των πτυχιούχων, αν δεν υπάρξει αξιοποίηση του δυναμικού με ουσιαστική επιβράβευση της απόκτησης του πτυχίου (κάτι που δυστυχώς ΔΕΝ υπάρχει ούτε στο καινούργιο ενιαίο μισθολόγιο - δείτε εδώ σχετικά) και της σημασίας των αποκτηθέντων γνώσεων. Αν δε συμβεί αυτό (και δεν χρηματοδοτηθεί και η ερευνητική δραστηριότητα που υπονομεύεται με τις καταργήσεις ερευνητικών ιδρυμάτων) καμία αλλαγή στο πανεπιστήμιο δεν πρόκειται να μειώσει την ανεργία, η μαζική έξοδος των πτυχιούχων σε άλλες χώρες θα συνεχιστεί και ως χώρα θα συνεχίσουμε να είμαστε υπερήφανη που "οι Έλληνες διαπρέπουν στο εξωτερικό" παραβλέποντας ότι οι περισσότεροι θα προτιμούσαν να έμεναν στην Ελλάδα, αλλά αν το έκαναν θα αναγκάζονταν να κάνουν πράγματα άσχετα με το πτυχίο τους...

Είδηση 2η: Στο διαδίκτυο κατέφυγε μία καρκινοπαθής από την Κρήτη, ώστε να μπορέσει να βρει τα απαιτούμενα χρήματα για μία υψηλής ευκρίνειας τομογραφία σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας. Ο λόγος για μια καρκινοπαθή από την Κρήτη η οποία δεν μπορούσε να πληρώσει μια υψηλής ευκρίνειας τομογραφία στον ευκρίνειας τομογραφία στον "Ευαγγελισμό". Η συγκεκριμένη εξέταση είναι ακριβή, της ποζιτρονιακής υπολογιστικής τομογραφίας -της γνωστής ως PET/CT- με την οποία γίνεται διάγνωση του σταδίου του κακοήθους όγκου ή αξιολογεί την ανταπόκριση στη θεραπεία (ακτινοθεραπεία ή και χημειοθεραπεία).

Στην Ελλάδα έχουν εγκατασταθεί τέσσερις μονάδες PET/CT, εκ των οποίων μία είναι στον "Ευαγγελισμό", δύο στον ιδιωτικό τομέα και μία στην Ακαδημία Αθηνών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Ριζοσπάστης", στον «Ευαγγελισμό» η εξέταση PET/CT κοστολογείται 1.500 ευρώ, αλλά στον ιδιωτικό τομέα ο ασθενής πληρώνει από 2.500 - 3.000 ευρώ. Οι ασφαλισμένοι πρώτα πληρώνουν την εξέταση και στη συνέχεια εισπράττουν από το Ταμείο τους το ποσό των 1.500 ευρώ ή αντίστοιχα μειωμένο κατά το ποσοστό που προβλέπει ο κανονισμός παροχών του Ταμείου τους.

Εκτός από τη συγκεκριμένη καρκινοπαθή, και άλλοι ασθενείς δεν έχουν τα 1.500 ευρώ να τα προκαταβάλουν και μετά να περιμένουν πότε θα τους επιστραφούν ολόκληρα ή μέρος τους, ανάλογα το Ταμείο τους.

Μάλιστα η συγκεκριμένη ασθενής, μητέρα τριών παιδιών, μίλησε στην εκπομπή "Πρωινή Ενημέρωση" της ΝΕΤ όπου και δήλωσε πως έχει σταματήσει τη θεραπεία της εδώ και τρεις μήνες, καθώς δεν έχει κάνει την εξέταση.

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο υποδιοικητής του ΙΚΑ Ιωάννης Σαρηβουγιούκας, ο οποίος παραδέχτηκε το πρόβλημα και υποστήριξε ότι θα υπάρξει ρύθμιση στο μέλλον για να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς.

Ευτυχώς για τη γυναίκα, στην εκπομπή βρισκόταν και η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη και μετά τη συνολική πίεση που ασκήθηκε, ο υποδιοικητής του ΙΚΑ δεσμεύτηκε ότι η ασθενής θα κάνει την εξέταση στον "Ευαγγελισμό", χωρίς να πληρώσει τα 1.500 ευρώ.

Σχόλιο: Την είδηση την παραθέτουμε για ένα και μόνο λόγο: Πλέον για να διεκδικήσει κανείς το αυτονόητο στην χώρα μας, πρέπει να ζητήσει το δίκιο του μέσω των καναλιών - Το ΕΣΥ διαφορετικά κωφεύει και μειώνει τον αριθμό των εξετάσεων που "δικαιολογεί" (δείτε εδώ χαρακτηριστικά), περιορίζοντας μαζικά τις παροχές (πράγμα που δεν πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη - εδώ έκαναν 9 μήνες για να διορίσουν διοικητή στο ΙΚΑ!). Περιττό να πούμε ότι τα πράγματα δεν θα έπρεπε να γίνονται έτσι - όταν έχει πρόβλημα υγείας, το τελευταίο πράγμα που θες είναι να ψάχνεις να βρεις το δίκιο σου...

Πηγή ειδήσεων: "Τα Νέα"

Δεν υπάρχουν σχόλια: