Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Στα χέρια ξένων επιτρόπων οι τράπεζες / Υπό αναγνώριση τα εκτός ΕΕ πτυχία των κολλεγίων...

Είδηση: Στενή εποπτεία στη διοίκηση των τραπεζικών ιδρυμάτων θα ασκούν ο επίτροποι που θα τοποθετηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο και την τρόικα. Το νέο Μνημόνιο θα αναφέρεται ρητά στις υποχρεώσεις που θα αναλαμβάνουν οι τράπεζες που θα ανακεφαλαιοποιούνται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και στις αρμοδιότητες των επιτρόπων που θα τοποθετούνται για να παρακολουθούν τις λειτουργίες και τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζών.

Βάσει των πρώτων πληροφοριών, τις ελληνικές τράπεζες μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους θα τοποθετηθούν Ευρωπαίοι  επίτροποι αναγνωρισμένων προσόντων που θα ενημερώνουν κάθε τρίμηνο τις ελληνικές αρχές αλλά και την ΕΕ για το πως προχωρούν τα σχέδια αναδιάρθρωσης των ελληνικών τραπεζών που ανακεφαλαιοποιούνται. Η τοποθέτησή τους θα εγκρίνεται από την τρόικα και όχι από την Ελληνική Βουλή. 
Τα προγράμματα αναδιάρθρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να εγκριθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το οποίο θα αποκτήσει νέα διοίκηση) που θα είναι και ο βασικός μέτοχος των συστημικών τραπεζών.
Το Ταμείο με την βοήθεια των επιτρόπων θα παρακολουθεί όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών και θα αποφασίζει για το εάν θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη απομόχλευση. Την ίδια στιγμή θα αποφασίζει για τις μεγάλες χορηγήσεις αλλά και για το εάν πρέπει να εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται οι ελληνικές τράπεζες σε γειτονικές χώρες.
Παρεμβάσεις θα υπάρξουν τόσο σε θέματα διακυβέρνησης των τραπεζών, όσο και σε ζητήματα που άπτονται των αμοιβών των τραπεζικών στελεχών.
Δίνοντας ένα στίγμα του τοπίου που διαμορφώνεται στο εγχώριο πολιτικό σύστημα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Ν Νανόπουλος δήλωσε πως οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης δεν είναι ελκυστικοί.
«Χωρίς να προκαταλαμβάνουμε τις εξελίξεις, είναι γεγονός ότι οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης δεν φαίνεται να είναι τελικώς τόσο ελκυστικοί ώστε να αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο για τη συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων.  Εντούτοις, η διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα του τραπεζικού συστήματος μακροπρόθεσμα δεν μπορεί παρά να παραμένει μια υπέρτατη αρχή  κοινής αποδοχής», τόνισε χαρακτηριστικά.
                                 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1. Έλεγχος των χορηγήσεων προς τα πολιτικά κόμματα.
2. Έλεγχος όλων των δανείων που έχουν δοθεί σε υπαλλήλους, μετόχους, διευθυντές και στελέχη, όπως επίσης και στις συζύγους τα τέκνα ή τα συγγενικά τους πρόσωπα.
3.Ο ρυθμός των χορηγήσεων προς τις παραπάνω κατηγορίες δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ετήσιο ρυθμό χορηγήσεων της τράπεζας.
4. Αυστηρός έλεγχος του κόστους διοίκησης και των εξόδων προώθησης και διαφήμισης.
5. Έλεγχος όλων των χορηγήσεων προς δημόσιους οργανισμούς και δημόσιες επιχειρήσεις.
6. Έλεγχος της πολιτικής ρυθμίσεων και διαγραφών όλων των δανείων του παρελθόντος.
7. Αυστηρός καθορισμός των αμοιβών των διοικητικών στελεχών των τραπεζών.
8. Επανασύσταση Επιτροπών Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης και άμεση εμπλοκή της Επιτροπής στις παραπάνω λειτουργίες.
9. Δημοσιοποίηση των ονομάτων των μετόχων που ελέγχουν ποσοστό τουλάχιστον 1% του μετοχικού κεφαλαίου από τις τράπεζες που ελέγχουν ιδιώτες.
10. Διαμόρφωση της πιστωτικής πολιτικής κάθε τράπεζας σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τρεις μήνες μετά την τοποθέτηση της Εποπτείας.
11. Πλήρης διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας.
12. Αυστηρή παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου και κατά πόσο η πολιτική χορηγήσεων εναρμονίζεται με το κόστος άντλησης ρευστότητας.

Σχόλιο: Δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα στην παρουσία επιτρόπου στις τράπεζες, αν αυτοί ήταν διορισμένοι από την ελληνική κυβέρνηση και αν η τελευταία είχε τον πρώτο και τελευταίο λόγο στα τεκταινόμενα. Η παρουσία όμως διορισμένων από την τρόικα "αρχόντων" είναι ένα ακόμα αποδεικτικό στοιχείο της μετατροπής της χώρας μας σε προτεκτοράτο, αφού αξίζει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο δεν επιβάλλεται / επιβλήθηκε στις άλλες χώρες που συμμετείχαν είτε στην μέσω Μνημονίου (βλ. Ιρλανδία) είτε στην απευθείας (βλ. Ισπανία) ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (που έγινε με ευνοϊκότερους όρους όπως σημειώνουμε εδώ).

Ο λόγος που θέλουμε κρατικούς επιτρόπους δεν είναι στείρα εθνικιστικός: απλά θεωρούμε ότι εφόσον φορτωθήκαμε 3 Μνημόνια και άπειρα μέτρα ως λαός, χρηματοδοτώντας τις ελληνικές τράπεζες με πάνω από 80 δις - είτε απευθείας, είτε μέσω εγγυήσεων - τουλάχιστον θα έπρεπε οι επίτροποι των τραπεζών να είναι ελεγχόμενοι από εμάς τους ίδιους, με σαφείς στόχους προώθησης αναπτυξιακών δράσεων και χρηματοδότησης έργων. Είναι προφανές ότι οι "τροϊκανοί" εταίροι θα έχουν ως στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών των τραπεζών και προστασίας των κεφαλαίων τους (ίδε όροι 10 και 12), πράγμα που θα επιβάλει τροχοπέδη στα όσα πρέπει να γίνουν. Έτσι για μια ακόμα φορά θα βρεθούμε "και κερατάδες και δαρμένοι" - αλλά τουλάχιστον θα έχουμε "υπεύθυνους αριστερούς" (!!!) και την "ένδοξη δεξιά" στην κυβέρνηση, να "προστατεύουν" τα εθνικά μας συμφέροντα. Με τις υγείες μας...

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Πέστε μας κακούς και περίεργους, αλλά ένα πράγμα δεν καταλαβαίνουμε: τι σχέση έχουν τα κολλέγια που δίνουν τίτλους ανύπαρκτων αμερικανικών (και όχι μόνο) πανεπιστημίων και το δημόσιο χρέος της χώρας μας; Αυτό το ρωτάμε γιατί - στη ζούλα και άνευ συζητήσεως φυσικά -  οι νομοθετικές πράξεις του μνημονίου 3 επιφέρουν αλλαγές και στην λειτουργία των κολεγίων. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης  και των  μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που εκδίδονται από κολέγια στην Ελλάδα που συνεργάζονται με πανεπιστήμια και χωρών εκτός της Ε.Ε υπό την προϋπόθεση τα τα Ιδρύματα αυτά είναι πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς που θα ορίσει το υπουργείο Παιδείας.
Συγκεκριμένα το άρθρο 7 αναφέρει ότι : "τα Κολέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ' αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών".
Πλέον διευκρινίζεται ότι στην κατηγορία των κολεγίων, συμπεριλαμβάνονται και οι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.
Το μόνο που θα γίνει από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας, είναι να οριστούν οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης και αίρεται η προϋπόθεση που υπήρχε έως σήμερα, με την οποία για να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών, θα πρέπει το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο να είναι αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό ΑΕΙ. Παράλληλα θα πρέπει το υπουργείο παιδείας αντιμετωπίσει το ζήτημα  με τις δύο κατηγορίες πτυχίων. Καθώς τα κολέγια δίνουν σε 3 χρόνια πτυχία και τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια σε 4.
Στο νέο μνημόνιο έχει ήδη συμπληρωθεί ο νόμος περί κολεγίων που θεσπίστηκε πριν δύο χρόνια στη χώρα μας και ορίζεται ότι οι απόφοιτοι των κολεγίων στην Ελλάδα θα μπορούν να διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων ανωτάτης σχολής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, θα μπορούν να διεκδικήσουν σχετική προαγωγή ή μισθολογική αναβάθμιση, θα μπορούν να μετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων Οργανισμών και θα έχουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων. Επίσης ο Νόμος προβλέπει ότι τα κολέγια όπως και όλα τα άλλα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα πρέπει να λάβουν νέες άδειες λειτουργίας έως την 31-08-2013.

Η απάντηση είναι βέβαια στην αρχική μας ερώτηση απλή: δεν υπάρχει καμία σχέση. Απλά η ΝΔ με πρόφαση το Μνημόνιο, αποφάσισε να πραγματοποιήσει το μακροχρόνιο όνειρό της (να βάλει δηλ. τα ιδιωτικά πανεπιστήμια από το παράθυρο στην χώρα μας) ικανοποιώντας τους χρηματοδότες της και τα δεκάδες στελέχη της που δεν τελείωσαν κάποιο ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο στην χώρα-έδρα τους. Είναι τραγικό βέβαια που κάτι τόσο σημαντικό (και σοβαρό) πέρασε στα ψιλά, αλλά είναι δυστυχώς σημάδι της εποχής μας - η Ελλάδα θα χρειαστεί πολύ δρόμο για να γίνει κράτος μετά τη λαίλαπα του Μνημονίου, αν τα καταφέρει ποτέ...(Μια εκτενή τοποθέτηση για την ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε εδώ κι εδώ).

Πηγή ειδήσεων: "Το Βήμα", "Ημερησία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: