Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Τι αλλάζει στην έκδοση αδειών οικοδομής και τον Οικοδομικό κώδικα / 7 εκατομμύρια ευρώ η αμοιβή για τη νομική "υποστήριξη" του PSI

Τις αλλαγές στο Οικοδομικό Κανονισμό θα παραθέσουμε σήμερα. Θα περιοριστούμε σε μια απλή παράθεση, μ' ελάχιστη δεδομένου ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ο κατεξοχήν αρμόδιος επιστημονικός φορέας) δεν έχει πάρει θέση στις προτεινόμενες αλλαγές, πράγμα που θα μας έδινε μια ευκαιρία να δούμε τα υπέρ και τα κατά βασισμένα σε απόψεις ειδικών.

Ως γενική θεώρηση πάντως, η μειωμένη κάλυψη των οικοπέδων και τα ψηλά κτίρια αποτελούν τις βασικές αλλαγές του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, που έχει περάσει σε διαδικασία διαβούλευσης. Σημαντικό στοιχείο, επίσης, η πριμοδότηση της συνένωσης οικοπέδων και της απόσυρσης παλαιών κτιρίων, στο πλαίσιο ευρύτερων αναπλάσεων, με στόχο την αναζωογόνηση του αστικού χώρου.Στις περιπτώσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα αύξησης του συντελεστή δόμησης μέχρι τον ανώτερο επιτρεπόμενο στην περιοχή, αύξησης του ύψους, όπως επίσης και παρέκκλισης στη θέση ανέγερσης του κτιρίου. Βέβαια το πρόβλημα στην οικοδομή σήμερα δεν είναι μόνο τα οικόπεδα (παρόλο που και αυτό είναι πρόβλημα στην περιοχή της Αττικής) αλλά οικονομικό και έχει να κάνει με το κόστος κατασκευής (διαβάστε εδώ για την εκτίναξη του κόστους) και τους φόρους που ακολουθούν την ανέγερση του κτιρίου. Γενικά πάντως:

•Μειώνεται η κάλυψη στο 60%, από 70% ή και 80% που είναι ο κανόνας στα κέντρα των πόλεων. Εφόσον υπάρξει περαιτέρω μείωση, αυξάνεται αναλογικά το ύψος του κτιρίου (πράγμα που μάλλον δεν είναι θετικό όσο αφορά την εικόνα που δίνουν, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις). Ακόμα και σε περιοχές όπου η επιτρεπόμενη κάλυψη είναι χαμηλή, παραδείγματος χάριν 40%, μπορεί να μειωθεί περαιτέρω και να επιτραπεί μεγαλύτερο ύψος κτιρίου, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί.
•Αυξάνεται κατά 0,25 του μέτρου το κατώτατο επιτρεπτό ύψος ορόφου, στο 2,70 μ., με ανάλογη αύξηση του συνολικού ύψους του κτιρίου.
•Προβλέπεται αύξηση του συντελεστή δόμησης σε περιπτώσεις: κτιρίων με πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, υπόσκαφων κτιρίων (νέα κατηγορία κτιρίου), φυτεμένων δωμάτων, χρήσης μονώσεων και εξωτερικών τοίχων μεγάλου πάχους από φυσικά υλικά, διπλών ενεργειακών κελύφων. Επιδιώκεται έτσι η χρήση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων δομικών συστημάτων στην κατεύθυνση της δημιουργίας κτιρίων ενεργειακά βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον.
•Τα υπόγεια των κτιρίων δεν μπορούν να ξεπερνούν σε ύψος το 1,20 του μέτρου από τη στάθμη του εδάφους, και προσμετρώνται κατά 50% στον συντελεστή δόμησης. Το ίδιο ισχύει για τα πατάρια και τις σοφίτες.
•Οι ημιυπαίθριοι, όπως τους γνωρίζαμε, καταργούνται και προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης. Τη θέση τους παίρνουν οι «ανοιχτοί στεγασμένοι χώροι» που εξαιρούνται από τη δόμηση.
•Οι εναλλακτικές δυνατότητες ως προς το ύψος, τη θέση του κτιρίου, την κάλυψη και τη δόμηση ισχύουν και για τις επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως ως κίνητρο για τον περιορισμό της οικιστικής επέκτασης και τη σωτηρία του περιαστικού πρασίνου και της αγροτικής γης.

Νέοι Όροι: Ανοιχτοί στεγασμένοι χώροι
Οι ανοιχτοί στεγασμένοι χώροι παίρνουν τη θέση των ημιυπαίθριων. Δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης εφόσον το ανοιχτό τμήμα είναι μεγαλύτερο από το 1/3 της συνολικής περιμέτρου του χώρου και εφόσον έχουν ύψος δύο ορόφων. Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή χώροι ισοδύναμοι με δωμάτια κτιρίου.

Το υπόσκαφο, νέα κατηγορία κτιρίου
Μια νέα κατηγορία κτιρίου, το υπόσκαφο, εισάγεται με τον νέο Οικοδομικό Κανονισμό. Οπως ορίζεται στο κείμενο του σχεδίου νόμου, πρόκειται για κτίριο ή τμήμα κτιρίου που κατασκευάζεται υπό τη στάθμη του φυσικού εδάφους και παρουσιάζει μία μόνο ορατή όψη. Η κατασκευή του γίνεται κάτω από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, με επέμβαση σε αυτό και πλήρη επαναφορά στην αρχική του μορφή. Τα υπόσκαφα κτίρια έχουν κύρια χρήση. Δεν μετράει στον συντελεστή δόμησης το 50% της επιφάνειάς τους όταν πρόκειται για κατοικία και το 20% όταν πρόκειται για άλλη χρήση.

Εξαιρούνται από τον συντελεστή δόμησης
Αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως η κλειστή προεξοχή «έρκερ», εξώστες και στεγασμένοι υπαίθριοι χώροι (όταν το συνολικό ποσοστό τους είναι χαμηλότερο του 40% της οικοδομήσιμης επιφάνειας), τα κοινόχρηστα κλιμακοστάσια, οι χώροι των ανελκυστήρων, οι κατακόρυφοι αγωγοί για την εξυπηρέτηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπόγειοι χώροι στάθμευσης και χώροι εγκαταστάσεων ΑΠΕ εξαιρούνται από τον συντελεστή δόμησης. (Μια κίνηση σωστή αλλά που αφήνει παράθυρα για αυθαιρεσίες και μελλοντικές "νέες" ρυθμίσεις αντίστοιχες αυτών εδώ).

Επέκταση υπογείου στον ακάλυπτο χώρο
Επιτρέπεται η επέκταση του υπογείου πέρα του περιγράμματος του κτιρίου, σε ποσοστό μέχρι 50% του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου. Ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ φάνηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο να μειωθεί το ποσοστό αυτό εφόσον κάτι τέτοιο προκύψει από τη διαβούλευση, καθώς αναγνωρίζεται η ανάγκη να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερη ελεύθερη γη με χώρους πρασίνου γύρω από μία οικοδομή. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου πρέπει να είναι χωρίς επίστρωση και να φυτεύεται τουλάχιστον κατά τα 2/3 του.

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Πρόσθετη αμοιβή τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ θα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο ως έξοδα για τη νομική υποστήριξη του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου για το PSI. Ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών, Φίλιππο Σαχινίδη, ορίζει πρόσθετη αμοιβή μέχρι 4 εκατ. ευρώ στους αντιπροσώπους ολοκλήρωσης συναλλαγής (closing agents) που συμμετείχαν στο PSI. Με την ίδια Πράξη εγκρίνεται ποσό μέχρι 3,4 εκ. ευρώ στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF) ως έξοδα νομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του PSI. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό κόστος για τις νομικές συμβουλές του IIF για το κούρεμα του ελληνικού χρέους είχε υπολογιστεί σε 7 εκατ. ευρώ και οι πιστωτές επέμεναν να το πληρώσει το ελληνικό Δημόσιο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το κόστος από την είσοδό μας στο Μνημόνιο έχει και κρυφές πτυχές, που λίγοι τους δίνουν σημασία. Μια από αυτές και οι αμοιβές "παρατρεχάμενων" που πληρώνονται αφιδώς για να κάνουν πράγματα που θα μπορούσε να κάνει το ίδιο το κράτος με τις νομικές του υπηρεσίες. Αλλά έλα που όμως, αν δεν πληρώνονταν οι "απέξω" κάποιοι "δανειστές" μας θα γκρίνιαζαν (και όλα αυτά την ώρα που οι πρώτες προσφυγές ενάντια στο κούρεμα κατατέθηκαν ήδη στην ελληνική δικαιοσύνη).

Πηγή ειδήσεων: "ΥΠΕΚΑ", "Πρώτο Θέμα"

Δεν υπάρχουν σχόλια: