Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

Ασφαλιστική κάλυψη παρά τις αντιρρήσεις των ταμείων / Μειώσεις άμεσων φόρων και αύξηση έμμεσων;

Είδηση: "Πράσινο φως" για την καλύτερη και ευρύτερη κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανάβει η Δικαιοσύνη, καθώς δέχεται ότι μπορούν να εγκρίνονται ακόμα και κονδύλια για υγειονομικό υλικό, φάρμακα κ.λπ. παρά τις αντιρρήσεις που μπορεί να έχει ο ασφαλιστικός φορέας, με γνώμονα τη συνταγματική επιταγή ότι το κράτος και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης οφείλουν να παρέχουν στους ασφαλισμένους υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.
"Πράσινο φως" για την καλύτερη και ευρύτερη κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανάβει η Δικαιοσύνη, καθώς δέχεται ότι μπορούν να εγκρίνονται ακόμα και κονδύλια για υγειονομικό υλικό, φάρμακα κ.λπ. παρά τις αντιρρήσεις που μπορεί να έχει ο ασφαλιστικός φορέας, με γνώμονα τη συνταγματική επιταγή ότι το κράτος και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης οφείλουν να παρέχουν στους ασφαλισμένους υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.
Σύμφωνα με δικαστική απόφαση, πρέπει να εγκριθεί η δαπάνη για την αγορά συγκεκριμένου υγειονομικού υλικού, εφόσον είναι αναγκαία, κατά τη γνωμάτευση του αρμόδιου ιατρού. Δεν είναι δε δυνατό να υπερισχύσουν περιοριστικές ή απαγορευτικές εγκύκλιοι για την κάλυψη του υλικού αυτού, αφού οι εγκύκλιοι δεν αποτελούν κανόνες δικαίου ούτε εκτελεστές διοικητικές πράξεις για να έχουν έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους.
Κομβικό σημείο για τη δικαστική δικαίωση ασθενούς σχετικά με την κάλυψη από το ΙΚΑ δαπάνης για συγκεκριμένο υγειονομικό υλικό (επιθέματα κατάκλισης) που δεν μπορούσε να εγκριθεί με βάση εγκυκλίους του Οργανισμού, αποτέλεσε τελικά το ίδιο το Σύνταγμα και το πλέγμα των διατάξεών του για την προστασία της ανθρώπινης αξίας, την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνά για την υγεία των πολιτών.
Ερμηνεύοντας διάφορες συνταγματικές διατάξεις με "όπλο" και την προστατευτική νομολογία του ΣτΕ, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά δέχθηκε ότι η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, οι οποίες πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες διάγνωσης και θεραπείας των σχετικών παθήσεων, τις χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και γενικά τις ανάγκες νοσηλείας και φαρμακευτικής περίθαλψης τους.
Η υποχρέωση αυτή μπορεί να υπόκειται σε νομοθετικούς περιορισμούς, υπό τον όρο ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν οδηγούν σε ανατροπή του δικαιώματος στην προστασία της υγείας. Το πρόβλημα που προέκυψε αφορά την αγορά 30 επιθεμάτων κατάκλισης έναντι 686 ευρώ που πλήρωσε ασφαλισμένη του ΙΚΑ το 2004, ύστερα από γνωμάτευση ιατρού του Οργανισμού για το συγκεκριμένο υγειονομικό υλικό και με την επισήμανσή του ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο προϊόν στην προμηθεύτρια εταιρεία του ΙΚΑ.
Ο διευθυντής του σχετικού υποκαταστήματος απέρριψε τη σχετική δαπάνη με την αιτιολογία ότι η ασφαλισμένη όφειλε να προμηθευτεί επιθέματα κατακλίσεων που διαθέτει το φαρμακείο του ΙΚΑ δωρεάν, τα οποία είναι διαφορετικής μάρκας, αλλά παρόμοιας σύνθεσης με τα συνταγογραφηθέντα.
Η ασφαλισμένη υπέβαλε ένσταση που έγινε δεκτή από το Ταμείο ως προς το ποσό των 500 ευρώ λόγω ειδικών συνθηκών. Ωστόσο, το ΙΚΑ, με δεδομένο ότι υπήρχαν και άλλες παρόμοιες γνωματεύσεις και δαπάνες για την ίδια ασφαλισμένη, έφερε το ζήτημα στη Δικαιοσύνη προσβάλλοντας ως μη νόμιμη την έγκριση ποσού που με παλαιότερη αγορά ανερχόταν σε 1.717 ευρώ.

Σχόλιο: Βλέπουμε επιτέλους μια απόφαση που μπορεί να φανεί κομβική για τη συνέχεια όσο αφορά τις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην χώρα μας. Σε μια εποχή που τ' ασφαλιστικά ταμεία χτυπημένα από την κρίση, την κακοδιαχείριση και την κρατική αδιαφορία (αφού το κράτος προτιμάει να τα δανείζει αντί να τους ξεπληρώνει τα χρεωστούμενα) προσπαθούν να μειώσουν τις παροχές (με σημαντικές επιπτώσεις όπως φαίνεται εδώ), οδηγώντας το κράτος Πρόνοιας σε κατάρρευση, έρχεται η Δικαιοσύνη να βάλει τα πράγματα στην θέση τους.

Το κράτος δια μέσου των ασφαλιστικών ταμείων, είναι υποχρεωμένο να πράξει τ' αυτονόητα, δηλαδή να παρέχει το καλύτερο δυνατόν στους ασφαλισμένους τους. Η έλλειψη χρημάτων δεν μπορεί ν' αποτελεί δικαιολογία σε περιόδους που υπάρχει σπατάλη υπέρ "υμετέρων" ενώ δεν έχει σίγουρα ηθική αιτιολόγηση - ιδιαίτερα όταν είναι ευρέως γνωστό ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων "η φτήνια τρώει τον παρά". Το κράτος πρέπει να κανονίσει τους λογαριασμούς του, έτσι ώστε να υπάρχουν τα διαθέσιμα για τη σωστή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων. Η δε απόφαση αποτελεί βάση δεδικασμένου και για προσεχείς προσφυγές - πράγμα θετικό για όλους μας και ελπίζουμε να αποτελέσει ανάχωμα για την καταστροφή του κράτους πρόνοιας...

Είδηση 2η: Αλλαγές ετοιμάζονται στο φορολογικό σύστημα. Ο υπουργός επισήμανε ότι «είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με απροκατάληπτο και ανοιχτό τρόπο αδικίες, αστοχίες, αντιφάσεις, που έχουν παρεισφρήσει στις έως τώρα ρυθμίσεις, λόγω της ταχύτητας και της πίεσης κάτω από την οποία έγιναν οι ρυθμίσεις αυτές».

Κατέστησε σαφές όμως ότι «οι δημοσιονομικοί στόχοι, οι αριθμητικοί στόχοι που πρέπει να πετύχει η χώρα, είναι δεδομένοι» και αναζητάται «κλίμα συναίνεσης», κοινωνικής δικαιοσύνης και αποδοχής για ένα νέο «Εθνικό Φορολογικό Σύστημα».

Στην έναρξη του διαλόγου μετείχαν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, των παραγωγικών φορέων, του ΛΑΟΣ και της Δημοκρατικής Συμμαχίας.

Περιέγραψε σε γενικές γραμμές τις ιδέες του υπουργείου:

** Μείωση αδικιών. Η επιβάρυνση από έμμεσους φόρους σύμφωνα με τον υπουργό ανέρχεται στο 13,6% του ΑΕΠ (έναντι 13% κοινοτικού μέσου όρου) και στους άμεσους σε 7,8% του ΑΕΠ (έναντι 11,4% στην Ε.Ε.). Από τα 100 δισ. ευρώ δηλωμένου εισοδήματος φυσικών προσώπων απαλλάσσονται για διάφορους λόγους τα 70 και φορολογούνται τα 30 δισ., αποδίδοντας φόρο 9 δισ.

Δηλαδή η επιβάρυνση όλου του δηλωμένου εισοδήματος είναι 9%. Το υπουργείο θέτει ως στόχο να αυξήσει το δηλωμένο εισόδημα κατά 30% (από τα 100 στα 130 δισ. ευρώ) και τη μέση επιβάρυνση από το 9% στο 15%. Τότε εκτιμά ότι μπορεί η μέση φορολογική επιβάρυνση από 30% σήμερα να κατεβεί στο 15% στο μέλλον...

** Ιδιώτες. Προανήγγειλε μαζική είσοδο ιδιωτών. «Κινητοποιούμε δικηγόρους, ορκωτούς λογιστές, λογιστικά γραφεία, προκειμένου να μας βοηθήσουν στον έλεγχο των πολύ μεγάλων οφειλετών», ανέφερε.

**Ανέλεγκτες υποθέσεις. Ο υπουργός ανέφερε ότι «θα υπάρχουν αντισώματα για την αποφυγή δημιουργίας νέου στοκ φορολογικών υποθέσεων. Ηδη έχουμε κάνει πολλές σκέψεις προς την κατεύθυνση αυτή για τις ανέλεγκτες χρήσεις και δεν θα αφήσουμε να δημιουργηθεί νέο στοκ», πρόσθεσε, «με τη συνδρομή του υπουργείου Δικαιοσύνης».

**Ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ιδιώτες που θα προσληφθούν θα βοηθήσουν στην εύρεση των 10.000 μεγαλοοφειλετών και των περιουσιακών τους στοιχείων. Επισήμανε ότι 15.000 είναι αυτοί που χρωστούν στο κράτος πάνω από 150.000 ευρώ (και θα ισχύει το αυτόφωρο) και για όσους (πολλούς) χρωστούν 3.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ, απηύθυνε πρόσκληση «με την εντιμότητα που πρέπει να διακρίνει τη σχέση κράτους και πολίτη» να διακανονίσουν τις οφειλές τους, «επειδή είναι ζωτική ανάγκη για τη χώρα να επιβιώσουμε δημοσιονομικά, δηλαδή εθνικά».

* Αναστολή «πόθεν έσχες» για επενδύσεις στο νέο περιουσιολόγιο. Προανήγγειλε ηλεκτρονικό καθολικό «πόθεν έσχες» που θα προβλέπει επαρκή περίοδο προσαρμογής και αναστολής αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κεφάλαια για παραγωγικές επενδύσεις σε ακίνητα ή σε άλλες επενδύσεις, οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ αποδοτικές.

**ΦΠΑ. Το ζήτημα είναι ανοιχτό, σύμφωνα με τον υπουργό, αλλά με ισοδύναμο αποτέλεσμα καθώς, όπως ανέφερε, εάν πάμε για παράδειγμα σε δύο συντελεστές 10% και 20%, θα υπάρχει ανάγκη εύρεσης 1,8 δισ. ευρώ.

** Φόροι κεφαλαίου. Επανεξέταση, καθώς «ούτως ή άλλως έχουν πάρα πολύ μικρή απόδοση».

** Ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Επανεξέταση μέσα στην πραγματικότητα της αγοράς.

**Ριζική αλλαγή των φόρων περιουσίας. Με βάση το Ε9 του 2009 (σε αντικειμενικές αξίες), η ακίνητη περιουσία του ιδιωτικού τομέα είναι 400 δισ. ευρώ και στόχος είναι να κινητοποιηθεί με ευνοϊκές ρυθμίσεις.

* Συντελεστές. Δικαιότερους συντελεστές και κλίμακες, υπό την προϋπόθεση να συμπεριληφθούν κατηγορίες με μεγάλη απόκρυψη εισοδήματος.

* Ενιαίος μηχανισμός ελέγχου και είσπραξης φόρων, τελών και εισφορών που ήδη επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης.

* Καταθέσεις εξωτερικού. Προανήγγειλε τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο των τόκων καταθέσεων εξωτερικού και για τον έλεγχο των πιστωτικών καρτών που εκδίδονται από τράπεζες του εξωτερικού και έχουν μεγάλη κατανάλωση.

Σχόλιο: Δυστυχώς τα όσα περιγράφει ο κύριος Βενιζέλος αποτελούν την μισή αλήθεια. Καταρχήν η μέση φορολογική επιβάρυνση αφορά (όπως κάθε τιμή) και τα δύο άκρα (είναι το "average" δηλ. η μέση τιμή και όχι το "median" που αφορά το πραγματικό μέσο). Έτσι η πραγματική φορολογική επιβάρυνση στην Ε.Ε. είναι πολύ μικρότερη από αυτή που περιγράφεται. Στη δε χώρα μας - και για τους ελεύθερους επαγγελματίες (με τα έκτακτα τέλη, τις προκαταβολές φόρου κ.ο.κ.) - ο φόρος ξεπερνάει το 50% ακόμα και για τα μέτρια εισοδήματα, πράγμα που λειτουργεί αποτρεπτικά για την έντιμη φορολογική συνείδηση, δεδομένης και της παραοικονομίας, της παραπαιδείας και της ανάγκης για καταφυγή στην ιδιωτική παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Κατά δεύτερον, οι δηλώσεις του υπουργού κάθε άλλο παρά καθησυχαστικές είναι αφού έμμεσα δηλώνει ότι "θ' αυξήσουμε τη φορολογία για να την μειώσουμε ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ". Επειδή η παρούσα κυβέρνηση δε φημίζεται για την ειλικρίνεια της, μάλλον δεν μπορεί να πάρει κανείς τέτοιες δηλώσεις στα σοβαρά. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει ήδη εθνικό σχέδιο κατά της φοροδιαφυγής (λεπτομέρειες εδώ) που υποτίθεται θα έλυνε την ανάγκη για τέτοιου είδους μέτρα.

Τρίτον, η καθιέρωση δύο συντελεστών ΦΠΑ ακούγεται ευχάριστα αλλά έχει πολλές παγίδες. Η πρώτη παγίδα έχει σχέση με το γεγονός ότι στην χαμηλότερη βαθμίδα, ανήκουν σειρά προϊόντων (δείτε εδώ) τα οποία αφορούν σημαντικούς τομείς (υγεία και πολιτισμό) και η αύξηση των τιμών τους θα επηρεάσει άμεσα τους καταναλωτές. Η δεύτερη παγίδα έχει να κάνει με το ποιά προϊόντα θα τοποθετηθούν στις δύο κατηγορίες. Πολύ φοβόμαστε ότι τα πραγματικά είδη πρώτης ανάγκης (ή τουλάχιστον η πλειοψηφία τους) θα πάνε στην ψηλή κλίμακα - πράγμα που έγινε ήδη σε πρώτη φάση για ορισμένα απ' αυτά στις αρχές του έτους.

Τέταρτον, η ακίνητη περιουσία στην χώρα μας ήδη υπερ-φορολογείται και έμμεσα τιμωρείται - μ' ένα άνευ προηγουμένου φοροκυνηγητό να γίνεται εις βάρος της ιδιοκτησίας (διαβάστε εδώ σχετική ανάρτηση). Αυτό δεν φαίνεται ν' αλλάζει, αφού αναμένεται αύξηση των αντικειμενικών αξιών στο επίπεδο των αγοραίων (όπως έχουμε γράψει εδώ). Επομένως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε το τι σημαίνει "κινητοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας" όπως αναφέρθηκε από τον Υπουργό.

Πέμπτον, διαπιστώνουμε ότι αποτελεί θέση της κυβέρνησης να παραχωρήσει το φορολογικό έλεγχο σε ιδιώτες. Έχουμε αναφέρει τις ενστάσεις μας στο πρόσφατο παρελθόν εδώ - και θεωρούμε απαράδεκτο να υπάρχει φορολογικός μηχανισμός και να μη λειτουργεί, οδηγώντας έτσι σε μια κίνηση πρωτόγνωρη για την προηγμένη Ευρώπη και πρόσθετα έξοδα για το Δημόσιο - το οποίο είναι "ακριβό στα πίτουρα και φτηνό στ' αλεύρι" αφού από την μια κοιτάει να μειώνει μισθούς και συντάξεις αλλά από την άλλη είναι γαλαντόμο όταν πρόκειται να κάνει απευθείας αναθέσεις, να δώσει χρήματα για μελέτες σε συμβούλους-μαϊμού κ.ο.κ.

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι για τις καταθέσεις εξωτερικού τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα όσο αφήνει να εννοηθεί η κυβέρνηση. Όσες είναι σε υπεράκτιες τράπεζες είναι δύσκολο να ελεγκτούν, ενώ όσες είναι σε χώρες της Ε.Ε. υπόκεινται ήδη σε φορολόγηση και δεν μπορούν να "διπλοφορολογηθούν" λόγω των ειδικών συμφωνιών που υπάρχουν. Έτσι η συνεχής αναφορά σε αυτές αποτελεί μάλλον επικοινωνιακό τρικ, παρά σοβαρή προσέγγιση του θέματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: