Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Καινούργιες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και τα ασφαλιστικά ταμεία

Η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο προβληματίζονται έντονα, μετά τη διαπίστωση ότι και φέτος, μετά τις δραματικές περικοπές σε συντάξεις, δώρα κ.ά., το έλλειμμα των Ταμείων αναμένεται να κλείσει στα 2,5 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, αυξημένο κατά 600 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2012. Αλλά εκφράζονται επιπλέον φόβοι ότι οι αθρόες συνταξιοδοτήσεις τα επόμενα δύο χρόνια θα επιβαρύνουν επιπλέον το σύστημα, ιδιαίτερα από τις αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων, που θα κάνουν χρήση της πρόωρης συνταξιοδότησης προκειμένου να αποφύγουν την εφεδρεία ή την απόλυση.
Το σχέδιο του διοικητή του ΙΚΑ, Ροβέρτου Σπυρόπουλου, βρίσκεται σε συζήτηση τόσο από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών όσο και στο υπουργείο Εργασίας, ενώ αποδέκτης της πρότασης του διοικητή του Ιδρύματος έχει γίνει ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος σκέφτεται να αναθέσει το όλο θέμα σε ειδική επιτροπή «σοφών». Αναλυτικά η πρόταση περιλαμβάνει τα εξής σημεία:
1. Τη δημιουργία και λειτουργία ενός μόνο Ταμείου που θα καταβάλλει την ενιαία Εθνική Σύνταξη ύψους 360 ευρώ και την ανταποδοτική με βάση τις εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, για τους μισθωτούς.
2. Το ΙΚΑ να αποτελέσει τον ασφαλιστικό «κορμό» της μισθωτής εργασίας και σε αυτό να ενταχθούν το ΕΤΑΑ (Ταμείο που ασφαλίζει τους μηχανικούς, τους γιατρούς και τους δικηγόρους) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (στο οποίο έχουν συγχωνευτεί τα Ταμεία Τύπου).
3. Ο ΟΑΕΕ, που ασφαλίζει τους αυτοαπασχολούμενους, τους εμπόρους και τους βιοτέχνες, να παραμείνει ως ανεξάρτητος λογαριασμός έξω από το σύστημα και σε αυτόν να υπαχθούν οι γιατροί, οι δικηγόροι και οι μηχανικοί που είναι εκτός μισθωτής εργασίας και διατηρούν Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και βιβλία. Η άλλη πρόταση στελεχών της γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων περιλαμβάνει την ένταξη του ΟΑΕΕ μέσα στο ΙΚΑ ως ανεξάρτητου λογαριασμού, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να προκαλεί ετήσια «τρύπα» ύψους 400 εκατ. ευρώ, καθώς οι μισοί κυρίως έμποροι-βιοτέχνες αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
4. Εθνική Σύνταξη: Το Ταμείο να αποδίδει σε όλους τους πολίτες την Εθνική Σύνταξη από την 1/1/2015 που έχει προβλεφθεί με το νόμο Λοβέρδου και ανέρχεται στα 360 ευρώ και την επιπρόσθετη ανταποδοτική Σύνταξη με βάση τις εισφορές (όπως προβλέπει και ο νόμος).
5. Ο ΟΓΑ να διατηρηθεί ως Ταμείο ασφάλισης των αγροτών λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχει, αλλά και ως προνοιακό Ταμείο.
6. Επικουρικά ταμεία: Συγχώνευση όλων των επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ (ΙΚΑ) και καθιέρωση μιας ενιαίας επικουρικής παροχής.
7. Εναλλακτική ασφάλιση: Προτείνεται πρόσθετη ασφάλιση μέσω της δημιουργίας εναλλακτικών (προσωπικών) επιλογών θεμελίωσης επιπρόσθετων ασφαλιστικών δικαιωμάτων τα οποία θα προέρχονται: α) από επαγγελματικά ταμεία, β) από τις ιδιωτικές ασφαλίσεις που θα παρέχουν πρόσθετες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, είτε υπηρεσίες υγείας κ.ά., μέσω συγκεκριμένων φορολογικών κινήτρων. Ηδη, με τις πρόσφατες ενοποιήσεις των επικουρικών ταμείων τέσσερα ταμεία (ασφαλιστικών εταιρειών, πετρελαίου, εργαζομένων στο φάρμακο και τροφίμων) παρέμειναν έξω από το σύστημα και λειτουργούν πλέον ως Επαγγελματικά Ταμεία, και συνολικά τα επαγγελματικά ταμεία της χώρας μας γίνονται 13.
Η εκτίμηση του διοικητή του ΙΚΑ είναι ότι με το συγκεκριμένο σχέδιο θα αυξηθούν τα έσοδα του ΙΚΑ, θα απλοποιηθεί η γραφειοκρατία, ενώ η διοικητική ενσωμάτωση θα βοηθήσει σε περαιτέρω μείωση της κρατικής δαπάνης (κόστος προσωπικού).

Σχόλιο: Διαβάζοντας τα παραπάνω (και έχοντας μελετήσει ήδη ξεχωριστά τις επερχόμενες αλλαγές στις επικουρικές συντάξεις εδώ), μας έρχονται οι παρακάτω σκέψεις στο μυαλό:

α) καταρχήν οδηγούμαστε προς την πλήρη κατάργηση του δημοσίου συστήματος ασφάλισης και την εισαγωγή των ιδιωτών στον τεράστιο κορβανά της κύριας ασφάλισης. Μέχρι σήμερα η ιδιωτική ασφάλιση λειτουργούσε "επικουρικά" μ' ένα σημαντικό αριθμό Ελλήνων να την προτιμούν μεν, αλλά για μικρά ποσά δε. Αν προχωρήσουν οι αλλαγές, όχι μόνο θα αυξηθεί η πίεση στα υπάρχοντα ασφαλιστικά ταμεία (αφού θα έχουν και "ιδιωτικό" ανταγωνισμό) αλλά θ' αυξηθούν οι επισφάλειες, αφού οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης είναι Α.Ε. και μπορούν να "φαλιρήσουν" πλήρως ή μερικώς οποιαδήποτε στιγμή. Τα παραδείγματα του εξωτερικού όπου πολλοί "ασφαλισμένοι" κλήθηκαν να διαλέξουν μεταξύ του 30-40% αυτού που ανέμεναν και του τίποτα ή να δουλέψουν 4 και 5 χρόνια παραπάνω γιατί "οι επενδύσεις των ασφαλιστικών δεν απέδωσαν" είναι πολλές και πρόσφατες (βλ. Μ.Βρετανία και την πρόσφατη διπλή ύφεση). Βέβαια ένα τέτοιο σύστημα συμφέρει το κράτος που έτσι θα χρειάζεται να εγγυάται λιγότερες συντάξεις - αφήστε που και η διασπορά μεταξύ επιλογών βοηθάει την μείωση της έκθεσης κινδύνου σε "ψήφο διαμαρτυρίας" σε περίπτωση που η x/ψ/ω εταιρεία πέσει έξω...

β) επαγγελματικά ταμεία ή ταμεία ιδιότητας υπήρχαν μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα. Των γιατρών, των δικηγόρων, των μηχανικών, των δημοσιογράφων κ.ο.κ. Το ασφαλιστικό σύστημα τα ενοποίησε υποχρεωτικά (παρότι πολλά από αυτά ασφάλιζαν ιδιότητα και επομένως η συνένωση δεν εξυπηρετούσε τους υπόλοιπους σκοπούς λειτουργίας τους) παρότι είχαν αυτοδιοίκητο, μόνο και μόνο για να βάλει "χέρι" στην περιουσία τους και στ' αποθεματικά τους. Αφού λοιπόν τ' απογύμνωσε τώρα σκέπτεται να επιτρέψει μια ΕΚ ΝΕΟΥ δημιουργία τους, εξ' αρχής. Με μηδέν πόρους, τους ασφαλισμένους "ξεζουμισμένους" οικονομικά και χωρίς την προίκα που οι "προπάτορές" τους είχαν όταν ενοποιήθηκαν...

γ) Το προτεινόμενο σύστημα συνενώνει τους "ειδικούς λογαριασμούς" (γιατρών, δικηγόρων και μηχανικών) του πλέον υγιές ταμείου ( ΕΤΑΑ) με τα πλέον "άρρωστα" (ΙΚΑ και ΟΑΕΕ) και μάλιστα κάνοντας την παγκόσμια πατέντα του "μηχανικός με μπλοκάκι είναι διαφορετικός μηχανικός από εκείνον που είναι ελεύθερος επαγγελματίας", σπάζοντας έτσι το επάγγελμα στα δύο. Βέβαια ο λόγος είναι απλός. Πρέπει ν' "ανασάνουν" οικονομικά το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ και αυτό μπορεί να γίνει προσωρινά μόνο αν αρχίσει το ξεπούλημα των περιουσιακών στοιχείων των ταμείων που χτυπήθηκαν μεν βάναυσα από το κούρεμα των ομολόγων (όπως έχουμε γράψει στο παρελθόν εδώ) αλλά έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν μια καλή αριθμητική σχέση ασφαλισμένων - συνταξιούχων και μια αξιοπρόσεκτη ακίνητη περιουσία.

Αν ο Βρούτσης και η παρέα του επομένως θεωρούν ότι ο διαχωρισμός του Μανόλη, πολιτικού μηχανικού που δουλεύει κατ' αποκοπή για συναδέλφους του και της Μαρίας που είναι αρχιτέκτονας και δουλεύει ως (ο Θεός και η ψυχή της) ελεύθερος επαγγελματίας, θα σώσει το ασφαλιστικό μας σύστημα, τότε αλίμονό μας... Το τέλος όχι μόνο πλησιάζει αλλά έφτασε κιόλας... Αλλά είπαμε: η κυβέρνηση θέλει να εξαντλήσει 4ετία με κάθε τρόπο, του χρόνου θα πρέπει να πληρώνει μια "εθνική" σύνταξη, τα χρήματα θα πρέπει να βρεθούν από κάπου - οπότε (και πάντα κατά την κυβέρνηση) δεν πάει να είναι αυτό το κάπου οι περιουσίες των πρώην ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ κ.ο.κ.; "Να ξεκινήσουμε να πληρώνουμε και μετά βλέπουμε", όπως είναι το πατροπαράδοτο ελληνικό δόγμα...

Και μια και διαβάσαμε το όνομα Ροβέρτος Σπυρόπουλος...Αλήθεια, το ΙΚΑ κίνησε τις διαδικασίες για να καταστήσει απαιτητές τις ασφαλιστικές εισφορές που εδώ και χρόνια χρωστάει το ΠΑΣΟΚ στον οργανισμό, το οποίο παράλληλα έχει παρακρατήσει ΧΩΡΙΣ ν' αποδώσει και τις αντίστοιχες των εργαζομένων; Τι είπατε; Όχι; Μήπως είναι τυχαίο ότι ο κύριος Σπυρόπουλος είναι σημαίνων στέλεχος του κινήματος και για ένα διάστημα ήταν ελεγκτής και ελεγχόμενος; 

Πηγή είδησης: "Ελευθεροτυπία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: