Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Έρχεται αύξηση δημοτικών τελών για κάλυψη μισθοδοσίας / "Στοπ" στο χαράτσι ακινήτων μέσω ΔΕΗ αλλά η κυβέρνηση δεν το βάζει κάτω

Είδηση: Στη διευκρίνιση ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή από την κεντρική διοίκηση, η μισθοδοσία των εργαζομένων Δήμων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, αν τα χρηματικά διαθέσιμα των Δήμων δεν επαρκούν, προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Το έγγραφο που διαβιβάστηκε από το υπουργείο Οικονομικών δίνει απάντηση σε αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Στρατούλη για τον χειρισμό των θεμάτων μισθοδοσίας του προσωπικού των ΟΤΑ. Ο κ. Στρατούλης είχε καταθέσει αναφορά της ΠΟΕ-ΟΤΑ με αίτημα την άμεση εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν. 3979/2011 για την κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών των ΟΤΑ Α' Βαθμού, την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης ώστε να μην μπορεί να γίνεται κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ΟΤΑ Α' Βαθμού σε τρίτους που προορίζονται για τη μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές και τη συνέχιση της καταβολής των αποδοχών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
Όπως επισημαίνει στην απάντησή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αποστολή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών είναι η πληρωμή, μέσω τραπεζικού λογαριασμού, των πάσης φύσεως αποδοχών ή πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και των φυσικών προσώπων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου στους ανωτέρω φορείς, καθώς και των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ.
«Σε περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασμός εμφανίζει ανεπαρκές υπόλοιπο, οι καταβολές δεν πραγματοποιούνται και για κάθε επόμενη πληρωμή θα πρέπει να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο που να καλύπτει συνολικά την πληρωμή των πληρωτέων ποσών των αποδοχών, λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων, καθώς και των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου, ασφαλιστικών οργανισμών, τρίτων κλπ», αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός και ξεκαθαρίζει: «στην περίπτωση επομένως ανεπαρκούς υπολοίπου, καμία καταβολή δεν θα πραγματοποιηθεί μεμονωμένα (δεν θα καταβληθεί δηλαδή ούτε μισθοδοσία, ούτε πρόσθετα, ούτε απόδοση κρατήσεων κλπ). Τα τυχόν πρόστιμα ή προσαυξήσεις που θα καταλογιστούν από τη μη απόδοση των κρατήσεων βαρύνουν αποκλειστικά το ΝΠΔΔ για λογαριασμού του οποίου η Ενιαία Αρχή Πληρωμών διενεργεί τις καταβολές».
Ο κ. Σταϊκούρας διευκρινίζει ότι «μόλις τροφοδοτηθεί ο τραπεζικός λογαριασμός από τον φορέα με απαιτούμενο ποσό για την εξόφληση των οφειλών (υποχρεώσεων) του συνολικά βάσει των μισθοδοτικών καταστάσεων, των συγκεντρωτικών καταστάσεων ενταλμάτων για πρόσθετα και αποζημιώσεις και των απορρίψεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα, η πληρωμή θα διενεργηθεί από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών κατά την επόμενη πληρωμή».
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναφέρει, επίσης, ότι «μετά τις ημερομηνίες έναρξης καταβολής αποδοχών και λοιπών αμοιβών από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η με διαφορετικό τρόπο καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και αμοιβών» ενώ ξεκαθαρίζει ότι με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας δεν προβλέπεται έξοδος οποιουδήποτε φορέα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών ύστερα από την ένταξή του.
Στην αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτρη Στρατούλη έχει απαντήσει εγγράφως και ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης ο οποίος επικαλείται το άρθρο 49 του Ν. 3979/2011 «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», με το οποίο ορίζεται ότι οι αποδοχές και τα κατ' αποκοπήν έξοδα κίνησης του λοιπού προσωπικού δήμων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και όσων εργάζονται για παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κείμενη νομοθεσία, καταβάλλονται κατά προτεραιότητα πριν από κάθε άλλη δαπάνη από τους οικείους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα.

Σχόλιο: Το ότι πρέπει να μπουν όρια στις σπατάλες σε ολόκληρο το Δημόσιο (και όχι μόνο) τομέα είναι μια ανάγκη που δεν χωράει αμφισβήτησης - και αυτό θα ήταν απαραίτητο είτε είχαμε 3 Μνημόνια "στο κεφάλι μας" είτε κανένα. Το να μπαίνει όμως το μαχαίρι στο λαιμό στους Δήμους όταν: α) το κράτος περικόπτει ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ δαπάνες σ' αυτούς, β) μειώνει τα παρεχόμενα κονδύλια, γ) βάζει στο χέρι (μέσω υποχρεωτικής αγοράς ομολόγων) τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων και δ) καθυστερεί την καταβολή της ετήσιας επιχορήγησής τους, μάλλον απέχει πολύ από το να χαρακτηρισθεί ως "δίκαιο και σωστό".

Βέβαια η παραπάνω κίνηση (όταν συνεχίζουμε να έχουμε πάρτυ αποσπασμένων στα υπουργεία και μισθούς "ειδικών συνεργατών" στους υπουργούς με μισθούς ναυάρχων) αποτελεί μάλλον αποτέλεσμα μνησικακίας της κυβέρνησης κυρίως λόγω της άρνησης των Πρωτο-δευτεροβάθμιων ΟΤΑ να δώσουν τα στοιχεία των εργαζομένων τους, για να τους περάσει "εύκολα" στην εφεδρεία. Παράλληλα δε, αποτελεί απόδειξη ότι ο "Καλλικράτης" γι' αλλού ξεκίνησε και αλλού βρέθηκε (θυμηθείτε τι γράφαμε εδώ για τους Δήμους και εδώ για τις περιφέρειες): σε μια δύσκολη συγκυρία οι Δήμοι βρίσκονται μόνοι, ν' αντιμετωπίσουν μια κατάσταση για την οποία η δική τους ευθύνη είναι υπαρκτή μεν, αλλά μικρότερη της γενικής διοίκησης δε. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα; Δεδομένου ότι η δυνατότητα δανεισμού δεν υπάρχει, ο μόνος τρόπος αύξησης των εσόδων και κάλυψης των αναγκών θα είναι μέσω των δημοτικών τελών - είτε επιβάλλονται αυτά άμεσα είτε έμμεσα. Οπότε ετοιμαστείτε όλοι να βάλετε για μια ακόμα φορά το χέρι στην τσέπη...

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Καμιά φορά η δικαιοσύνη χαλάει το σχέδιο της κυβέρνησης - αλλά επειδή η ντροπή δεν έχει τέλος, εκείνη δεν το βάζει κάτω... Έτσι αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας για το τέλος ακινήτων θα καταθέσει το Δημόσιο, παράλληλα με αίτηση αναίρεσης της απόφασης που θα υποβληθεί στον Άρειο Πάγο, όπως αποφασίσθηκε σε σύσκεψη της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών με τη διοίκηση της ΔΕΗ.
Η σύσκεψη έγινε μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου που έκρινε αντισυνταγματική την είσπραξη του τέλους ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και επέβαλε στη ΔΕΗ να σταματήσει την είσπραξη του τέλους. Ωστόσο, παρακάπτοντας τις αποφάσεις και μη περιμένοντας το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για το σύννομο μιας τέτοιας ενέργειας, η Διοίκηση της ΔΕΗ, κατ' εντολή Στουρνάρα, έχει δώσει εντολή στην αρμόδια υπηρεσία για συνέχιση της έκδοσης των λογαριασμών στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το ειδικό τέλος ακινήτων.

Στις περιπτώσεις πάντως που οι καταναλωτές αποφασίσουν να μην πληρώσουν το χαράτσι, οι οφειλές από αυτό μεταφέρονται στις ΔΟΥ, οι οποίες ενημερώνονται από τη ΔΕΗ για τις δόσεις που εκκρεμούν. Σε περίπτωση πάντως που το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαιώσει ότι το τέλος δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, το Δημόσιο θα πρέπει να επιδιώξει την είσπραξή του μέσω διαφορετικού μηχανισμού.

Πηγή ειδήσεων: "Εξπρες" / Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο για το νέο "κούρεμα" των ομολόγων με τίτλο "ο εκβιασμός δεν είναι πατριωτισμός" μπορείτε να δείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: