Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Αλλαγές στην πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων στην Ε.Ε. / Πολιτική ιστορία - Η διαγραφή Βενιζέλου από την "Δημοκρατική Πορεία"


Είδηση: Ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, ενόψει της παρουσίασης, στις 20 Δεκεμβρίου, της νέας νομοθετικής πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ που καθιέρωσε τους κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα, όπως προτείνεται στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά, είναι πολύ σημαντικός προκειμένου να υπάρξει μια πιο αποτελεσματική αντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργατικού δυναμικού, να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών και να προωθηθεί η κινητικότητα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Η εν λόγω έκθεση επικεντρώνεται τόσο σε θέματα απλοποίησης των διαδικασιών και των κανόνων για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, όσο και σε θέματα αναβάθμισης της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας μέσω ενός μηχανισμού που έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η επαγγελματική κινητικότητα διενεργείται με σεβασμό στη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Ειδικά στην περίπτωση των επαγγελμάτων υγειονομικής περίθαλψης, υπογραμμίζεται η σημασία των γλωσσικών δεξιοτήτων. Τέλος, σημαντική αναφορά γίνεται στην ανάπτυξη εργαλείων με προστιθέμενη αξία, όπως η καθιέρωση -σε εθελοντική βάση- μιας επαγγελματικής κάρτας ως εργαλείο, το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.


Στο τελικό κείμενο της Έκθεσης ενσωματώθηκαν σε συμβιβασμούς τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη, σχετικά με: τη σημασία ύπαρξης κατευθυντήριων γραμμών προς τα κράτη μέλη προκειμένου να σχεδιάσουν και εφαρμόσουν κοινές διαδικασίες πιστοποίησης και αναγνώρισης προσόντων σχετικά με την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας και της μη τυπικής μάθησης,
τη συμμετοχή των επαγγελματικών οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες πιστοποίησης γεγονός που συμβάλλει στη διαφάνεια, στη διάχυση πληροφόρησης και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος, καθώς και
τον εμπλουτισμό της ενιαίας δικτυακής πύλης των επαγγελματικών προσόντων με μια περιληπτική ενημέρωση για τη διαδικασία πιστοποίησης που ακολουθείται σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και με μία συνοπτική αποτύπωση του επαγγελματικού περιγράμματος που βασίστηκε η πιστοποίηση των προσόντων.

Σχόλιο: Μια είδηση που πέρασε στα ψιλά των εφημερίδων αν και η σημασία της είναι πραγματικά πολύ μεγάλη για όλους μας (ιδιαίτερα μετά το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων με τους όρους που περιγράφονται εδώ). Η ψήφιση βέβαια της έκθεσης από το Ευρωκοινοβούλιο δε σημαίνει απαραίτητα την υιοθέτησή της από την Κομισιόν και ούτε βέβαια την εφαρμογή της απ' τα κράτη μέλη.

Είναι προφανές βέβαια ότι με την οδηγία Μπολκενστάιν που οδήγησε στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων (πλήρης κατάλογος βρίσκεται εδώ) στην χώρα μας, υπάρχει μια ανάγκη για την ύπαρξη διαδικασίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις χώρες υποδοχής των ευρωπαίων εργαζομένων. Αυτό βέβαια θα έπρεπε να προηγηθεί της εφαρμογής της οδηγίας -μιας και η έλλειψη κανόνων οδηγεί στην ασυδοσία και στην εφαρμογή του απόλυτα ελληνικού "είσαι ό,τι δηλώσεις", αλλά η "πρεμούρα" για γρήγορη εφαρμογή της επικράτησε της λογικής (ό,τι ακριβώς δηλαδή έγινε με το ενιαίο νόμισμα στην ευρωζώνη). Είμαστε πάντως αρκετά σκεπτικοί στο κατά πόσο το κείμενο αυτό θ' αποτελέσει οδηγία/νόμο της Ε.Ε. Περιέχει πολλούς περιορισμούς (αναγκαίους καθ' όλα) τους οποίους σειρά χωρών όπως η Γερμανία και η Πολώνια θα εναντιωθούν μιας και θα υπάρξει κίνδυνος αναστροφής των όσων επιδίωξαν με την εφαρμογή της "Μπόλκενστάιν" (για τους μεν Γερμανούς η έμμεση "πτώση" των ημερομισθίων για τους Πολωνούς η εξαγωγή μη πιστοποιημένων εργατικών χεριών στην υπόλοιπη Ε.Ε.).


Η ύπαρξη κανόνων πάντως είναι αναγκαία και το κείμενο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση δηλ. αφήνει τις χώρες υποδοχής να βάλουν τους κανόνες που επιθυμούν (κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο). Ενστάσεις βέβαια υπάρχουν (αλήθεια πως θα μπορέσει να υπάρξει απόδειξη της "εργασιακής εμπειρίας" που η σημασία της αυξάνεται αφού καθιερώνεται ως "μη τυπική εκπαίδευση";) και κίνδυνοι ελλοχεύουν (π.χ. μήπως η "προαιρετική" χρήση της κάρτας καταντήσει "υποχρεωτική" οδηγώντας σ' ένα πανευρωπαϊκό φακέλωμα τους πάντες;) - αλλά γι' αυτό χρειάζεται εγρήγορση από τους εταίρους, τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σ' αυτούς τους τομείς καθώς και όλους μας δεδομένου ότι οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν αφάνταστα την καθημερινότητά μας.

Λίγη πολιτική ιστορία... Μια καινούργια στήλη εγκαινιάζουμε στο μπλογκ μας: από σήμερα και κάθε Κυριακή θα φέρνουμε στο φως της δημοσιότητας στιγμές από την πολιτική ιστορία του τόπου μας - μικρές αλλά ενδιαφέρουσες...

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σημερινός υπουργός Οικονομικών δεν υπήρξε πάντα ΠΑΣΟΚ και (ο Θεός να τον κάνει) σοσιαλιστής. Υπήρξε μέλος της Ε.Κ. -Νέες Δυνάμεις (της μετέπειτα και μέχρι σήμερα ΕΔΗΚ) από της οποίας την φοιτητική παράταξη (την "Δημοκρατική Πορεία") διαγράφηκε, πανηγυρικά μάλιστα...Το γιατί μπορείτε να το διαβάσετε εδώ, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΔΗΝ (νεολαίας της ΕΔΗΚ).

Πηγές ειδήσεων και γελοιογραφιών: "Έθνος", "Καθημερινή", "Τα Νέα", "Ελευθεροτυπία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: