Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Η 1η επιχειρησιακή σύμβαση στα χέρια της Επιθεώρησης Εργασίας (ανανεωμένο) / Νέα συνταξιοδοτικά όρια ηλικίας σε τράπεζες και ΔΕΚΟ / Κάλαντα των Φώτων

Είδηση: Η «Βιομηχανία Γάλακτος Δράμας Α.Ε. - Νεογάλ» είναι η πρώτη εταιρεία που υπέγραψε ειδική επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας και η οποία προβλέπει μείωση στις αποδοχές των εργαζομένων κατά 9% από 1ης Ιανουαρίου. Στην αιτιολογική έκθεση της σύμβασης, που κατατέθηκε στο ΣΕΠΕ και υπογράφεται από το διευθύνοντα σύμβουλο Χριστόφορο Σεβαστίδη και τα 5 μέλη του του Δ.Σ. του σωματείου των εργαζομένων, βασίζεται στο άρθρο 13 του ν. 3899/2010 και αναφέρει ότι κρίθηκε αναγκαία η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κατά 9%, «μετά την αύξηση του ΦΠΑ επί της τιμής των άνω προϊόντων κατά 2%, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της τιμής των προϊόντων της εταιρείας και η περαιτέρω μείωση της ανταγωνιστικότητάς της και προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της στις νέες συνθήκες της αγοράς». Η γαλακτοβιομηχανία είναι συνεταιριστική. Απασχολεί 80 εργαζομένους (σύμφωνα με την εταιρεία 142), εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι συμβασιούχοι και εποχικοί. Όπως αναφέρεται από μέλη της Διοικήσης του Εργατικού Κέντρου Δράμας «Επ' αυτών έχουν εφαρμοστεί όλες οι μορφές ελαστικής αποσχολησης με το πρόσχημα της μη απόλυσης, διμηνίτες, οκταμηνίτες, εποχικοί, ωρομίσθιοι κ.λπ. πάντα με κάποιο πρόσχημα». Η επιτροπή πάντως γνωμοδότησε αρνητικά - στο σκεπτικό της αναφέρει ότι: "η επιχείρηση άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμα σύναψης επιχειρησιακής σύμβασης, καθώς η οικονομική της κατάσταση είναι ιδιαίτερα υγιής, έχει 11 εκατ. ευρώ στο ταμείο και δραστηριοποιείται σε μία αγορά που δεν χαρακτηρίζεται από κυκλικότητα και συνεπώς δεν αναμένονται ακραίες μεταβολές στον τζίρο της. Με την επιφύλαξη σχετικά με την πορεία που έχει καταγράψει η Εταιρία κατά το οικονομικό έτος που μόλις παρήλθε (2010), για το οποίο δεν διαθέτουμε στοιχεία, θεωρούμε ότι δεν πληροί κανέναν από τους παράγοντες που θα μπορούσαν να την καταστήσουν επισφαλή για τους μετόχους ή τους πιστωτές της". H ΝΕΟΓΑΛ επιμένει πάντως και δηλώνει ότι θα την εφαρμόσει...

Σχόλιο: Σίγουρα, "όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος" αλλά από την άλλη μήπως τα επιχειρήματα της επιχείρησης είναι έωλα; Δε γνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας (η οποία πάντως παρουσιάζεται κερδοφόρα), αλλά η μείωση του μισθολογικού κόστους της εταιρίας δε νομίζουμε ότι θα επηρεάσει ουσιαστικά "την ανταγωνιστικότητα" της εταιρίας δεδομένων των συνθηκών κάτω από τον οποίο λειτουργεί. Αν σκεφτεί κανείς παράλληλα, ότι τα νούμερα δε βγαίνουν απόλυτα (μείωση δηλ. 9% στους μισθούς για να απορροφηθεί μια αύξηση 2% στον ΦΠΑ η οποία θα περίμενε κανείς να απορροφηθεί μεταξύ της εταιρίας και των χοντρεμπόρων/λιανεμπόρων που διακινούν τα προϊόντα της). Αντί λοιπόν να προωθηθεί η "εξωστρέφεια" της επιχείρησης, με αύξηση του δικτύου διανομής των προϊόντων της κ.ο.κ, ωστε να διατηρηθεί η κερδοφορία της στα υπάρχοντα επίπεδα, προωθείται η εύκολη λύση της μείωσης του μισθολογικού κόστους, χωρίς να υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας (δηλ. χρονικός ορίζοντας της επαναφοράς των μισθών στα κανονικά επίπεδα, διατήρηση των τιμών στα ίδια επίπεδα κ.ο.κ): Έτσι χωρίς κόστος, κόπο και ουσιαστικό επιχειρηματικό σχέδιο, προκρίνεται μια λύση χωρίς βάθος χρόνου και δημιουργείται μια κατάσταση που σε βάθος χρόνου δεν οδηγεί πουθενά, παρά εις βάρος των εργαζομένων, όπως έχει επισημανθεί στο παρελθόν (δείτε εδώ).

Το άλλο άξιο σχολιασμού πάντως είναι η εμμονή της εταιρίας για εφαρμογή της σύμβασης παρά την αρνητική γνωμοδότηση. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δούμε πως θ' αντιδράσει το κράτος και οι μηχανισμοί του σ'αυτήν την περίπτωση: Θα επιβληθούν πρόστιμα στην εταιρία; Θα υπάρξει έλεγχος ώστε να τηρηθούν τα προβλεπόμενα; Η' όπως συνήθως θα έχουμε εφαρμογή των νόμων μόνο στις περιπτώσεις που συμφέρει τις εταιρίες ενώ στις άλλες αυτοί θα "παρακάμπτονται"; Εδώ θα φανεί κατά πόσο η κυβέρνηση επέβαλλε τις επιχειρησιακές συμβάσεις "με πόνο καρδιάς" ή προς όφελος των επιχειρήσεων και μόνο...

Είδηση 2η: Ανέπαφοι από τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου μένουν οι εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ και τράπεζες που έχουν συμπληρώσει 25ετία ασφάλισης μέχρι 31/12/2010, όπως επίσης και οι μητέρες με ανήλικο παιδί στους ίδιους κλάδους που είχαν συγκεντρώσει 5.500 ένσημα. Οι υπόλοιπες κατηγορίες υπαλλήλων, κυρίως οι γυναίκες και οι μητέρες ανηλίκων, αναμένεται να επιβαρυνθούν με 5 έως 15 επιπλέον χρόνια εργασίας, αν δεν αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια ασφάλισης. Ευνοημένοι είναι οι παλαιοί εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ και τράπεζες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΗΣΑΠ, Εθνική, Αγροτική, Τράπεζα Ελλάδος, όσοι προέρχονται από την ΕΤΒΑ και την Ιονική, οι εργαζομένοι στους αγροτικούς Συνεταιρισμούς ΤΣΕΑΠΓΣΟ και την Εθνική Ασφαλιστική).

Ειδικότερα, οι ασφαλισμένοι πριν από την 1η/1/1983 που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010, δηλαδή όσοι έχουν συμπληρώσει μέχρι αυτήν την ημερομηνία τα 25 έτη ασφάλισης, δεν θα δουν καμία ανατροπή ως προς τα όρια συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους, ακόμη κι αν παραμείνουν στην εργασία τους.
Στα χρόνια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται και αναγνωρίσεις με βάση όσα ίσχυαν έως πέρυσι και όχι με βάση τη νέα λίστα των πλασματικών χρόνων όπως σπουδών, μαθητείας κ.ά. Στους χαμένους συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλισμένοι από 1ης/1/1983 μέχρι 31/12/1992, που με το προηγούμενο καθεστώς συνταξιοδοτούνταν με 35ετία σε ηλικία 58 ετών, οι ασφαλισμένοι πριν από το 1983 που δεν θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31η/12/2010, οι γυναίκες με 15 έτη ασφάλισης και ηλικία μικρότερη των 60 ετών, όπως επίσης και οι ασφαλισμένες - μητέρες ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 2010 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 50 ετών ή 5.500 ένσημα και τα 55 (για πλήρη) ή τα 50 (για μειωμένη σύνταξη). Οι ασφαλισμένοι στα πρώην Ειδικά Ταμεία υπολογίζονται σε περισσότεροι από 70.000, εκ των οποίων περίπου οι μισοί υπάγονται στις ευνοϊκές διατάξεις συνταξιοδότησης, που διατηρούνται και μετά την ψήφιση του νέου νόμου.

Οι ασφαλισμένοι από 1ης/1/1983 έως 31/12/1992 θεμελίωναν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 37 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Με τον νέο νόμο η δυνατότητα αυτή καταργείται, αν και το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει το σχετικό δικαίωμα για ακόμη 2 χρόνια. Με εγκύκλιο το υπουργείο ακυρώνει επίσης τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης για να λάβουν δεύτερη σύνταξη όσοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να ισχύσει και σε όλα τα άλλα Ταμεία.

Σχόλιο: Το νέο ασφαλιστικό είναι πλέον γεγονός για την χώρα μας με ότι αυτό συνεπάγεται. Βέβαια υπάρχουν ακόμα πλήθος ενστάσεων και προσφυγών που μέχρι να τελεσιδικήσουν θα περάσει χρόνος πολύς. Μέχρι τότε οι χαμένοι θα είναι πολλοί και κυρίως οι νέοι - που θα δουλέψουν περισσότερο για να πάρουν (πολύ) λιγότερα (δείτε σχετικά εδώ). Και οι παραινέργιες τους δε σταματούν δυστυχώς μόνο εκεί (δείτε σχετική ανάρτηση εδώ).

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Απ' όλες τις γιορτές του δωδεκαημέρου των γιορτών αυτή που ταιριάζει πιο πολύ στην παρούσα κατάσταση είναι αυτή των Θεοφανείων: Μακάρι ο Θεός να μας φωτίσει όλους και κυρίως του κυβερνώντες ώστε ν' αλλάξουν πορεία και να ενδιαφερθούν για το λαό. Δύσκολο, αλλά ίσως ένα θαύμα να είναι το μόνο που μας μένει...Και του χρόνου με υγεία:

Δεν υπάρχουν σχόλια: