Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Τα κριτήρια της αξιολόγησης οργανισμών και εργαζομένων του Δημοσίου / Δικαστικά θα κινηθούν τα hedge funds ενάντια της Ελλάδας για το "κούρεμα"

Επτά θα είναι τα κριτήρια (όπως οι "επτά πληγές του Φαραώ" και τα "επτά κακά της μοίρας" τους) που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των φορέων και των υπαλλήλων του Δημοσίου. Τώρα, ποιος τ' αποφάσισε, πως κατέληξε σ' αυτά και πως προαποφασίζονται πράγματα που θα γίνουν από την επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από εκλογές (και όχι από την θέληση του κ.Καρατζαφέρη να παρατείνει την παρουσία του κόμματός του στην κυβέρνηση και των κυρίων Λοβέρδου και Πάγκαλου να το παίζουν πρώτα βιολιά), άγνωστο. Πάντως αξίζει να τα δει κανείς, γιατί βρίθουν από γενικότητες και
αοριστολογίες και αν τα πράγματα δεν ήταν τόσο σοβαρά, θα γελάγαμε με την καρδιά μας. Ως γενική τοποθέτηση μας πάντως πρέπει να πούμε ότι η αξιολόγηση χρειάζεται, όχι όμως για να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πίεσης για "κλείσιμο" ή απόλυσης, αλλά ως μέσο βελτίωσης των υπηρεσιών και προστασίας του πραγματικού "δημοσίου συμφέροντος". Και βέβαια για να προχωρήσουμε σε αξιολόγηση, προέχει η ύπαρξη σωστών υλικοτεχνικών υποδομών και κατάλληλα εκπαιδευμένου και αριθμητικά επαρκούς ανθρωπίνου δυναμικού...Κατά που παρά τ' αντιθέτως θρυλούμενα, δεν υπάρχει στην πλειοψηφία των υπηρεσιών του Δημοσίου σήμερα.

Εξυπηρέτηση του κοινού
Η ικανοποίηση των πολιτών από την εξυπηρέτηση που θα έχουν στις διάφορες υπηρεσίες θα πραγματοποιηθεί με ερωτηματολόγια, με την καταγραφή του αριθμού παραπόνων, καθώς με το χρόνο ανταπόκρισης των υπηρεσιών σε αιτήματα του κοινού.


Σχόλιο: Τόσο τα ερωτηματολόγια όσο και η καταγραφή του αριθμού παραπόνων δεν είναι ούτε αντικειμενικός ούτε σοβαρός τρόπος αξιολόγησης της ικανοποίησης του κοινού, ως πρακτική δε θεωρείται παρωχημένη και αναποτελεσματική. Ο λόγος είναι απλός: τα παράπονα μπορεί να είναι οτιδήποτε από σοβαρές κωλυσιεργίες μέχρι του "το χαρτί της απάντησης δεν ήταν ανακυκλωμένο". Άρα ως απόλυτος αριθμός δε σημαίνει τίποτα. Για τα δε ερωτηματολόγια αυτά συμπληρώνονται από μικρή μερίδα του κοινού και συνήθως από κάποιους που έχουν παράπονα. Ο χρόνος ανταπόκρισης επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης επιτυχίας. Η ουσία είναι η επίλυση του αιτήματος του πολίτη και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος.

Προσόντα στελεχών
Τα ανώτερα στελέχη της διοικητικής ιεραρχίας των οργανισμών θα αξιολογηθούν ως προς την ικανότητά τους να οργανώνουν, να διαχειρίζονται, αλλά και να συντονίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες και το προσωπικό τους.


Σχόλιο: Μήπως για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει ως προϋπόθεση να χρησιμοποιηθεί η σχολή Δημόσιας Διοίκησης για όλα τα ανώτερα στελέχη; Σύνηθες είναι το φαινόμενο να μπαίνουν άνθρωποι σε θέσεις χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση με μόνο προσόν μια "καλή παρουσία" σε μια τυπική συνέντευξη και φυσικά η "σωστή" κομματική ταυτότητα.

Συντονισμός, χρόνοι, προγραμματισμός
Ο προγραμματισμός βάσει του οποίου διαμορφώνεται η αποστολή των δημόσιων οργανισμών, οι σκοποί, οι στόχοι, αλλά και τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη αυτών, είναι ένα από τα πλέον αδύνατα σημεία της δημόσιαα διοίκησης στην Ελλάδα. Με την αξιολόγηση θα φανεί ποιες δομές διαθέτουν προγραμματισμό και ποιες όχι.


Σχόλιο: Είναι ν' απορεί κανείς μ' αυτόν που έγραψε το παραπάνω σχόλιο. Ποιος θα κάνει την αξιολόγηση; Ποιος θα κρίνει "τους σκοπούς" και "τους στόχους"; Και κυρίως με τι σκεπτικό; Του "να τον κλείσουμε" ή του "να δούμε τι προσφέρει και αν υπάρχει αλληλοκάλυψη από άλλη υπηρεσία ή οργανισμό"; Άγνωστο. Και φυσικά στόχος δεν μπορεί να είναι να βρούμε αν υπάρχει προγραμματισμός, αλλά κατά πόσο είναι επικαιροποιημένος...

Αξιοποίηση δυνατοτήτων
Ένα ακόμα σημείο στο οποίο θα κριθούν οι ικανότητες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού είναι η αξιοποίηση των υπαλλήλων όχι μόνο βάσει των τυπικών αλλά και των ουσιαστικών προσόντων τους. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού είναι μία παράμετρος που απουσιάζει από τη δημόσια διοίκηση.

Σχόλιο: Αλήθεια...Τι σημαίνει "ουσιαστικά προσόντα"; Πως θα αξιολογηθούν αυτά; Τι δεξιότητες θα μετρηθούν; Η αξιοποίηση του δυναμικού όντως απουσιάζει από την Δημόσια Διοίκηση, αλλά δυστυχώς το σκεπτικό και μόνο πάσχει...

Συντονισμός υπηρεσιών
Στο τραπέζι της αξιολόγησης θα πέσουν και οι κοινές συσκέψεις υπηρεσιών – υπουργείων, η συχνότητα, αλλά κυρίως η αποτελεσματικότητά τους. Στόχος των επιτροπών θα είναι να αξιολογήσουν εάν εξυπηρετείται η κεντρική πολιτική με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από όλες τις συναρμόδιες δομές.
Σχόλιο: Το πρόβλημα δεν είναι να γίνονται συχνές συσκέψεις, αλλά να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών, η οποία σε συνδυασμό με την ύπαρξη επαρκούς και σωστά εκπαιδευμένου προσωπικού θα κάνει τη δουλειά. Και βέβαι το ζήτημα δεν είναι να "εξυπηρετείται" η κεντρική πολιτική, αλλά ο πολίτης.

Νέες τεχνολογίες
Σε αυτό το κριτήριο θα μετρηθεί η ετοιμότητα των δημόσιων υπηρεσιών σε επίπεδο σχεδιασμού με στόχο να απορροφήσουν κοινοτικά κονδύλια για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, αλλά και πόρους από το ΕΣΠΑ στον τομέα τις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θα αξιολογηθεί η υπηρεσιακή δομή.

Σχόλιο: Συγγνώμη αλλά η λέξη "μπούρδες" περιγράφει απλώς αυτό το "κριτήριο". Όταν δεν υπάρχει μηχανισμός επικοινωνίας ανάμεσα στις υπηρεσίες του κράτους, τι πάει να πει "νέες τεχνολογίες"; Το κράτος χρειάζεται ένα σύστημα στο οποίο θα υπάρχει διαύγεια και επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα. Αυτό είναι αποτέλεσμα κεντρικής πολιτικής και όχι αποσπασματικά των διαφόρων υπηρεσιών.

Κρατικές δομές
Οι επιτροπές θα αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των οργανωτικών δομών του κράτους. Θα μετρηθεί ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των πολιτικών προκειμένου να αξιολογηθεί ποιες δομές θα διατηρηθούν, ποιες θα καταργηθούν και ποιες θα ιδιωτικοποιηθούν.

Σχόλιο: Και φτάσαμε στο ζουμί και την μαγική λέξη: "ιδιωτικοποίηση". Ποιος θα είναι στις "επιτροπές", ποια τα κριτήρια και γιατί "ο σχεδιασμός" και η "υλοποίηση των πολιτικών" θα πρέπει να καθορίζουν το ποιες δομές θα περάσουν στα χέρια των ιδιωτών (και τις οποίες θα συνεχίσει να πληρώνει ο πολίτης, αλλά έμμεσα από δω και πέρα βέβαια) παραμένει άγνωστο. Και βέβαια η κατάργηση ή ιδιωτικοποίηση θ' αποτελεί εφαρμογή πολιτικής απόφασης π.χ. αν η παρούσα ή η επόμενη κυβέρνηση θεωρεί ότι το κράτος δεν χρειάζεται σχολεία ή εφορίες και θα πρέπει περάσουν στα χέρια των ιδιωτών, θα έχει το δικαίωμα να δεσμεύσει όλες τις επόμενες γενιές μ' αυτήν την απόφαση; Το παράδειγμα είναι ακραίο, αλλά με βάση τα όσα ακούγονται μόνο κατά το ήμισυ...

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Έτοιμα να προχωρήσουν σε προσφυγές στα ευρωπαϊκά δικαστήρια εμφανίζονται ορισμένα hedge funds που κατέχουν ελληνικά κρατικά ομόλογα και ουσιαστικά σαμποτάρουν την εθελοντική αναδιάρθρωση του χρέους, εφόσον η κυβέρνηση εφαρμόσει αναδρομικά τις ρήτρες συλλογικής δράσης και αναγκάσει όλους τους ιδιώτες ομολογιούχους να συμμετέχουν στο PSI+. Ο Γερμανός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Humboldt, ειδικός σε θέματα πτωχευτικού δικαίου, Κρίστοφ Πάουλους, εκτιμά ότι δεν και πολλές ελπίδες να επιτύχουν κάτι σημαντικό, όπως επισημαίνει στη Deutsche Welle.

Η κυβέρνηση μπορεί με μία απλή νομοθετική ρύθμιση να επιβάλει απώλειες στους ομολογιούχους, σημειώνει. «Κατά περίεργο τρόπο ναι, τόσο εύκολο είναι. Στα ομόλογα που έχουν ήδη εκδοθεί υπάρχει η δυνατότητα να επιβάλει κανείς τις αποκαλούμενες ρήτρες συλλογικής δράσης, collective action causes, οι οποίες θεωρείται ότι δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Και αυτές οι ρήτρες ορίζουν ότι μπορούν να τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν την έκδοση των ομολόγων, εφόσον συμφωνήσει σε αυτό η απαραίτητη και προβλεπόμενη πλειοψηφία των ομολογιούχων» δηλώνει ο Γερμανός καθηγητής. Ο καθηγητής Πάουλους θεωρεί ότι τα κερδοσκοπικά κεφάλαια δεν έχουν πολλές πιθανότητες να κερδίσουν μία δίκη κατά της Ελλάδας.

«Η μοναδική σοβαρή πιθανότητα θα ήταν να επικαλεστούν παραβίαση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Αλλά και πάλι οι πιθανότητες θα ήταν ελάχιστες για να το διατυπώσω προσεκτικά. Η αξία αυτού του τακτικού ελιγμού έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι τροποποιεί τους όρους, χωρίς να παραβιάζει καμία θεμελιώδη συνθήκη του δικαίου περί συναλλαγών. Ασφαλώς, και τα κερδοσκοπικά κεφάλαια έχουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Αλλά η ιδιοκτησία δεν προστατεύεται αιωνίως, ούτε άνευ όρων. Η επίκληση μίας ρήτρας συλλογικής δράσης μέσω νομοθετικής ρύθμισης είναι ακριβώς ο τρόπος εκείνος που μπορεί να περιορίσει το προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος της ιδιοκτησίας».

Να πούμε ότι στεναχωριόμαστε θα είμαστε ψεύτες...

Από μικρό και από τρελλό μαθαίνεις την αλήθεια... «Το Κεφάλαιο μπορεί να είναι από τον Μπόμπολα, τον Βαρδινογιάννη και τον Λάτση, μέχρι τον μικρομεσαίο που έχει ένα μαγαζί. Και αυτόν «κεφάλαιο» τον θεωρούν! Δεν μπορεί να λες «το κεφάλαιο» χωρίς να λες ονόματα και διευθύνσεις. Και να αναλαμβάνεις βέβαια και το πολιτικό κόστος» τάδε έφη Αλέξης Τσίπρας για το γενικά καταγγελτικό λόγο του ΚΚΕ. Σωστή παρατήρηση, αλλά με τέτοια δε βλέπω σύγκλιση προεκλογικά της αριστεράς...

Πηγές ειδήσεων: "Τα Νέα" / Απεβίωσε πρόσφατα ο Λευτέρης Αντωνιάδης, ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής της Τουρκίας, ο οποίος όμως τυγχάνει να ήταν Έλληνας. Τελευταίο σύμβολο της εποχής που Έλληνες καθόριζαν την πορεία τομέων της γειτονικής χώρας - μιας εποχής που έφυγε και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: