Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Υπεράνω όλων το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων / Νομιμοποιούνται οι καταπατήσεις ακινήτων του Δημοσίου στην χώρα μας!

Είδηση: Με διαδικασίες - εξπρές θα συντελεστεί η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς καν τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με βάση τις διατάξεις που περιελήφθησαν στο πολυνομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε στη Βουλή, η κυβέρνηση.

«Παράθυρο» για πώληση εισηγμένων ΔΕΚΟ αντί «πινακίου φακής» ανοίγει η κυβέρνηση με τις υπερεξουσίες που παραχώρησε στο Ταμείο Αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

Το Ταμείο -με βάση τις διατάξεις που περιελήφθησαν στο πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή- μπορεί να παραχωρήσει άμεσα και χωρίς κανέναν έλεγχο ΔΕΚΟ, ακίνητα, γη και γενικά τη δημόσια περιουσία και τα δικαιώματα του κράτους πάνω στις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας.

Η παραχώρηση -και αυτό είναι το σκανδαλώδες- μπορεί να γίνεται μέσω της ανάθεσης σε χρηματιστηριακές εταιρείες, οι οποίες είτε θα αναζητούν αγοραστή για την πώληση μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο που ανήκουν στο Δημόσιο, είτε θα... απευθύνονται σε πελάτες τους στους οποίους θα προσφέρουν τις προς πώληση μετοχές στις τρέχουσες τιμές με ή ακόμη και... χωρίς άνοιγμα βιβλίου προσφορών.

Οι μεσολαβητές
Δηλαδή χρηματιστές θα πωλούν σε ιδιώτες εισηγμένες μετοχές δημοσίων επιχειρήσεων στις τρέχουσες τιμές του χρηματιστηρίου χωρίς καν να ακολουθούν τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για ξεπούλημα των μετοχών εισηγμένων ΔΕΚΟ σε οποιαδήποτε τιμή προσφέρουν οι αγοραστές στις χρηματιστηριακές εταιρείες που θα αναλάβουν διαμεσολαβητικό ρόλο.

Παράλληλα, δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος για τη δράση των χρηματιστηριακών εταιρειών, αφού -όπως προβλέπεται- οι συμβάσεις ανάθεσης του έργου της εξεύρεσης αγοραστών που θα υπογραφούν μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και των χρηματιστηριακών εταιρειών εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου!

Ειδικότερα, με τις διατάξεις που περιελήφθησαν στο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών:

Επιτρέπεται η πώληση μετοχών δημοσίων επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο σε εξευτελιστικές τιμές, χωρίς καν να προηγηθεί η υποβολή προσφορών, προφανώς προς όφελος των όποιων αγοραστών ζητήσουν πρώτοι τις μετοχές! Το ξεπούλημα των εισηγμένων ΔΕΚΟ θα μπορεί να γίνει μέσω χρηματιστηριακών εταιρειών.

Δίδεται η δυνατότητα στο «Ταμείο Α­ξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» να ιδιωτικοποιεί περιουσιακά δικαιώματα του Δημοσίου, πέραν αυτών που έχουν περιληφθεί στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, το οποίο έχει συμφωνηθεί με την τρόικα με βάση το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011-2015.
Το Ταμείο θα μπορεί, δηλαδή, να ιδιωτικοποιεί ακόμη και τον αιγιαλό, την παραλία, δημόσια κτήματα και λοιπά ακίνητα που διαχειρίζονται οι Κτηματικές Υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και άλλα δημόσια ακίνητα, τα οποία διαχειριζόταν κάποτε η καταργηθείσα πλέον Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου.

Επιπλέον, το Ταμείο θα μπορεί να πωλεί σε ιδιώτες ακόμη και δικαιώματα του ελληνικού κράτους για την εξόρυξη πετρελαίου, πολύτιμων λίθων, λιγνίτη και άλλων αξιοποιήσιμων ορυκτών που υπάρχουν στο υπέδαφος της χώρας.

Το Ταμείο Αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας θα μπορεί να ιδιωτικοποιεί περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα που ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως νοσοκομεία, πανεπιστήμια και ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχονται εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ.

Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές με τις οποίες θα γίνουν οι πωλήσεις μετοχών εισηγμένων ΔΕΚΟ και κρατικών τραπεζών, οι συμβάσεις που θα υπογραφούν για τον σκοπό αυτό με χρηματιστηριακές εταιρείες, καθώς και οι συμβάσεις που συνάπτονται γενικότερα με όλους τους συμβούλους των αποκρατικοποιήσεων εξαιρούνται από τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και όλα αυτά όταν για οποιαδήποτε κίνηση πώλησης κάποιας κρατικής εισηγμένης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία της κάθε εταιρείας, τα θεμελιώδη και κυρίως οι προοπτικές, και όχι η χρηματιστηριακή της αποτίμηση σε μια αγορά η οποία ούτως ή άλλως έχει απαξιωθεί πλήρως.

Ανάποδα ξεκίνησε τη δράση του το Ταμείο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, αφού πριν παράξει οποιοδήποτε έργο στην εξάμηνη λειτουργία του και παρά τις σαφείς κατευθύνσεις για ιδιωτικοποιήσεις που είχε από την κυβέρνηση, έσπευσε να προσλάβει σύμβουλο επικοινωνίας.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο ξεκίνησε η διαδικασία με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Συμβούλου Επικοινωνίας (άραγε για να επικοινωνήσει ποιο έργο;), αναζητώντας εταιρείες ή κοινοπραξίες εταιρειών με διεθνή εμπειρία και κάλυψη, δίνοντας το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 150.000 ευρώ το έτος.

Πρόκειται για ενδεικτικό budget (άρα μπορεί να είναι και μεγαλύτερο), θα είναι χωρίς ΦΠΑ και ήδη άρχισαν τα... όργανα και τα υπονοούμενα πως ο διαγωνισμός πηγαίνει προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα, σε επιστολή του προέδρου της ένωσης διαφημιστικών επιχειρήσεων, αναφέρεται ότι έτσι όπως μεθοδεύτηκε ο διαγωνισμός «χάνεται το όριο του μέτρου», και καλεί το Ταμείο -προκειμένου να προστατευθεί αφενός η αξιοπιστία της διαδικασίας και αφετέρου να επιδειχθεί ο απαιτούμενος σεβασμός στη σοβαρότητα του έργου και του αρμόδιου επαγγελματικού κλάδου- να αναθεωρηθεί το χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης, τόσο για την πρώτη όσο και για τη δεύτερη φάση. Επειτα από αυτό, δόθηκε παράταση και η δεύτερη φάση του διαγωνισμού στην οποία θα καταρτιζόταν shortlist και θα διεξαγόταν στις 6/1/2012, μεταφέρθηκε για τις 20 του ίδιου μήνα.

Σχόλιο: Πως γίνεται μια κυβέρνηση που ευαγγελίζεται την πρόοδο, να οδηγεί σ' ένα καθεστώς που απαξιώνεται ο εργαζόμενος, οι εισφορές του και προωθούνται οι αδιαφανείς διαδικασίες ονοματιζόμενες ως "fast track" για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Είναι το λιγότερο απαράδεκτο, αντί να πηγαίνουμε προς ένα μοντέλο που οι εργαζόμενοι θα διασφαλίζονται και η δημόσια θα χρησιμοποιείται προς όφελος της χώρας να στρεφόμαστε προς ένα συγκεντρωτικό μοντέλο κατά το οποίο ένας αμφιλεγόμενος-ταμείο, ελεγχόμενο από εξωτερικούς παράγοντες θα μπορεί να βάζει χέρι σ' ότι θέλει υπό το πρόσχημα της κάλυψης του χρέους.

Έχουμε αναφερθεί στις περίεργες παραμέτρους κάτω από τις οποίες λειτουργεί το Ταμείο (σχετική ανάρτηση εδώ) και οι σχετικές υπηρεσίες του Δημοσίου (λεπτομέρειες εδώ), μακρυά από συνομωσιακά σενάρια και κινδυνολογίες. Η σπουδή με την οποία πάντως αποφασίζονται και παίρνονται τα μέτρα πρέπει όλους να μας βάζει σε σκέψεις, ανεξάρτητα αν είμαστε υπέρ ή κατά τέτοιων αποφάσεων - όπως επίσης θα πρέπει να μας ανησυχεί και η ευκολία με την οποία κάποιοι μεσολαβητές, θα εισπράττουν για να "ξεπουλήσουν" την περιουσία όλων μας (και όχι μόνο του κυρίου Παπαδήμου και της παρέας του).

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Το υπουργείο Οικονομικών προωθεί σχέδιο "τακτοποίησης" χιλιάδων καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου, μετά τις ρυθμίσεις για τους ημιυπαίθριους και τα αυθαίρετα, που εκτιμάται ότι θα φέρουν στα δημόσια ταμεία έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Η εξαγορά των εδαφικών εκτάσεων θα γίνεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων χωρίς να αποκλείονται και εκπτώσεις. Το υπουργείο εξετάζουν ένα πλαίσιο που θα διέπει τους όρους απόκτησης νόμιμων τίτλων για τις εκτάσεις αυτές. Το σχέδιο που εξετάζεται παρέχει το δικαίωμα στους αυθαίρετους κατόχους να εξαγοράσουν στην ουσία από το κράτος τις εδαφικές εκτάσεις που καταπάτησαν έναντι τιμήματος το οποίο υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ενώ θα προβλέπονται ορισμένες εκπτώσεις.

Σε σχετικό δημοσίευμα του ημερήσιου τύπου, αναφέρει πως το σχέδιο της κυβέρνησης αφήνει εκτός συναλλαγής τις δασικές εκτάσεις ή εκτάσεις σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, ακίνητα σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος και σε προστατευόμενες περιοχές που απαγορεύεται η δόμηση. Η καταπάτηση πρέπει μάλιστα να έχει γίνει πριν από 25χρόνια και να συνεχίζεται μέχρι σήμερα και να αποδεικνύεται αυτό είτε με μάρτυρες είτε με επίσημα χαρτιά για να υπαχθεί μαι έκταση στην εν λόγω ρύθμιση. Το σχέδιο προβλέπει σε πρώτη φάση την τακτοποίηση περίπου 50.000 μικρών καταπατημένων εκτάσεων. Σημειώνεται ότι στα "χέρια" των καταπατητών υπολογίζεται ότι βρίσκεται το 40% της γνωστής δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Όπως και να έχει πάντως τα συγχαρητήριά μας στην κυβέρνηση. Βρήκαν άλλον ένα τρόπο να βγάλουν χρήματα και να επιβραβεύσουν τις παρανομίες που μόνο στην χώρα μας γίνονται, στην Δυτική και "προηγμένη" Ευρώπη.

Και για όσους δεν έχουν προλάβει να καταπατήσουν κάτι - μη φοβάστε. Προλαβαίνεται αφού το σχέδιο δεν έχει γίνει ακόμα νόμος του κράτους.

Από μικρό κι από τρελό, μαθαίνεις την αλήθεια... "Δεν έχει καμία λογική. Το συγκεκριμένο σχέδιο θα αφήσει την Ελλάδα με υψηλότερο ποσοστό χρέους απ’ ότι είχε στην αρχή της κρίσης. Δεν βλέπω με ποιον τρόπο θα μπορέσει η Ελλάδα να αποπληρώσει τα δάνειά της, όταν το ΑΕΠ της έχει πέσει σε τόσο χαμηλά επίπεδα", υπογράμμισε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας (και νυν ανανήψας σοσιαλιστής) , Άλιστερ Ντάρλινγκ. Πολλοί το λένε κύριε Ντάρλινγκ, αλλά κανείς δεν τους ακούει.

Πηγή ειδήσεων: "Αυγή", "Έθνος"

Δεν υπάρχουν σχόλια: