Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Ενστάσεις για την εφεδρεία από το ΣτΕ - διευκρινιστική εγκύκλιος / Προσφυγή στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για τις αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις

Είδηση: Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε σε γενικές γραμμές νόμιμο το σχέδιο ΠΔ για την εργασιακή εφεδρεία που του εστάλη για επεξεργασία, εντούτοις διαπίστωσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία πρέπει να ξαναδούν πολλές από τις διατάξεις του και να προχωρήσουν στις απαραίτητες τροποποιήσεις. Φρένο στην άμεση προώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, που αφορά το καθεστώς εφεδρείας για το πλεονάζον προσωπικό στις ΔΕΚΟ (και γενικότερα σε όλους τους φορείς που με νεότερα νομοθετήματα έχουν τον χαρακτήρα δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού), βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Μολονότι το ανώτατο δικαστήριο έκρινε σε γενικές γραμμές νόμιμο το σχέδιο ΠΔ που του εστάλη για επεξεργασία τον περασμένο Σεπτέμβριο, εντούτοις διαπίστωσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία πρέπει να ξαναδούν πολλές από τις διατάξεις του και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις και τροποποιήσεις.

Κατ' αρχάς το ΣτΕ επεσήμανε ότι το σχέδιο ΠΔ "για τον καθορισμό κριτηρίων και της διαδικασίας κατάρτισης πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού του Ν. 3986/11" έχει στήριγμα τις διατάξεις του Ν. 3986/11, που όμως αντικαταστάθηκαν στο σύνολό τους από τον νεότερο νόμο για την εφεδρεία 4024/11. Συνεπώς -καταλήγει το ΣτΕ- οι διατάξεις του σχεδίου ΠΔ πρέπει να επανεξεταστούν από τη Διοίκηση, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις ρυθμίσεις του Ν. 4024/11.

Μάλιστα το ανώτατο δικαστήριο υπογραμμίζει ότι μετά τις διορθώσεις που θα γίνουν, πρέπει να του ξανασταλεί το νέο σχέδιο ΠΔ για να υποβληθεί σε νέα επεξεργασία, ώστε να κριθεί η νομιμότητά του με βάση τις προβλέψεις του Ν. 4024/11, οπότε και πιθανολογείται ότι θα εξεταστεί και η συνταγματικότητα του όλου νομοθετικού εγχειρήματος. Συνεπώς η προώθηση του ΠΔ θα χρειαστεί οπωσδήποτε μερικούς μήνες.

Παράλληλα, το Ε' Τμήμα ΣτΕ εντόπισε ασάφειες και προβλήματα σε αρκετές επιμέρους διατάξεις, υποδεικνύοντας ότι πρέπει να γίνουν επιπλέον διορθώσεις, τροποποιήσεις και διευκρινίσεις. Το Ε' Τμήμα, υπό τον αντιπρόεδρο Κ. Μενουδάκο, επισημαίνει ότι με το σχέδιο ΠΔ επιτρέπεται να ρυθμιστούν αποκλειστικά τα κριτήρια και η διαδικασία με την οποία το ΑΣΕΠ θα προχωρήσει στην κατάρτιση πινάκων για το τυχόν πλεονάζον προσωπικό ορισμένων δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ωστόσο τονίζεται προς το υπουργείο Εσωτερικών ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δεν αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο ή στήριγμα για να προσδιοριστεί ποιο μπορεί να είναι το τυχόν πλεονάζον προσωπικό. Ετσι, η εφαρμογή των ρυθμίσεων του σχεδίου ΠΔ προϋποθέτει να καθοριστεί το προσωπικό των φορέων αυτών που είναι πλεονάζον, με βάση τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία κάθε φορέα ή με κάποια άλλη ειδική διάταξη νόμου.

Τονίζει, επίσης, (301/11) ότι με το σχέδιο αυτό δεν είναι δυνατό να ρυθμιστούν τα αρμόδια όργανα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία κ.λπ., βάσει των οποίων θα καθοριστεί προσωπικό ως πλεονάζον.
Ειδικότερα ζητούνται αλλαγές:
Ελέγχοντας τα αντικειμενικά κριτήρια (τυπικά προσόντα, σπουδές, εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις κ.λπ.), με τις οποίες το ΑΣΕΠ θα κατατάξει κατά σειρά σε λίστες το πλεονάζον προσωπικό των ΔΕΚΟ (για να ενεργοποιηθούν στη συνέχεια οι διατάξεις για εφεδρεία, αποδοχές μειωμένες στο 60% για 1 έτος, μεταφορά σε άλλο δημόσιο φορέα κ.λπ.), το ΣτΕ εντόπισε διάφορα προβλήματα και ζητεί να επανεξεταστούν:

Η βαθμολόγηση με ίσο αριθμό μορίων εκείνου που γνωρίζει άριστα μία ξένη γλώσσα με εκείνον που γνωρίζει άριστα περισσότερες γλώσσες, καθώς και ο περιορισμός των γνώσεων μόνο σε γλώσσες χωρών της ΕΕ.

Οι ασαφείς ρυθμίσεις για τη μονογονεϊκή οικογένεια (ιδίως για όσους μέχρι το 30ό έτος έχουν στερηθεί και τους δύο γονείς), η επιβολή παραβόλου για την υποβολή ένστασης κατά των πινάκων, καθώς δεν προβλέπεται στον Ν. 3986/11 σχετική ρύθμιση.
Επίσης, το ΣτΕ ζητεί από το υπουργείο να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρώνεται η μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού σε άλλους φορείς, πώς θα διαπιστώνεται το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών, πώς θα υποβάλλονται τα αναγκαία δικαιολογητικά όταν η αίτηση μεταφοράς γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα κ.λπ.

Σχόλιο: Στα τέλη του Οκτώβρη είχαμε αναφερθεί στην αντισυνταγματικότητα του πρόσφατου Πολυνομοσχεδίου όπως αυτή παρουσιάστηκε στην Βουλή από σειρά νομικών και συνταγματολόγων (λεπτομέρειες εδώ). Η συγκυβέρνηση πάντως κατάφερε να οδηγήσει σε αποσιώπηση του γεγονότος αυτού μιας και 2 από τους 3 που την παρουσίασαν στην Βουλή εμπλέκονται είτε άμεσα (Μ.Βορίδης) είτε έμμεσα (Π.Παυλόπουλος) στην καινούργια κυβέρνηση. Άρα το έργο της κρίνεται επιτυχημένο, αφού όσο λιγότερες αντίθετες φωνές ακούγονται τόσο καλύτερα για την "ομίχλη" που ορισμένοι θέλουν να ρίξουν στην χώρα.

Ανάμεσα στις διατάξεις που θεωρούνται αντισυνταγματικές είναι ορισμένες σχετιζόμενες με την εργασιακή εφεδρεία. Το ΣτΕ (το οποίο έχουμε δείξει στο παρελθόν ότι λειτουργεί πλέον κατά βάση πολιτικά και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να υπερασπιστεί τη Συνταγματικότητα του Μνημονίου), δεν μπήκε στην ουσία της κυβερνητικής απόφασης. Προσπάθησε απλώς να κάνει τα πράγματα πιο "διάφανα", πράγμα που είναι μεν θετικό αλλά δυστυχώς δεν το φέρνει στο ύψος των περιστάσεων. Η δικαιοσύνη δεν υπάρχει για να δικαιολογεί τ' αδικαιολόγητα, ούτε για να υπερασπίζεται το συμφέρον ορισμένων που απομυζούν κάθε ικμάδα ζωής από την κοινωνία. Είναι για να εφαρμόζει το Σύνταγμα (καταρχήν) και τους νόμους. Και όταν το ΣτΕ απλώς δηλώνει τ' αυτονόητα (π.χ. ότι δεν αναφέρεται πουθενά ποιος θα καθορίζει τι είναι πλεονάζον προσωπικό και με ποιους όρους), χωρίς να δηλώνει σαφώς ότι η εφεδρεία όπως έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται απλώς συγκρούεται με το Σύνταγμα και επομένως πρέπει ν' αλλάξει ριζικά, τότε απλώς είναι κατώτερο των περιστάσεων και πολύ φοβούμαστε έχουμε ως λαός λίγα να περιμένουμε από αυτό.

Και αυτό είναι μια ήττα της δημοκρατίας και των θεσμών μας και η διευκρινιστική εγκύκλιος (που βρίσκεται εδώ) δεν "χρυσώνει" το χάπι...

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Συμπληρωματική προσφυγή στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας κατά των νέων μέτρων του πρόσφατου νόμου του υπουργείου Οικονομικών, (ν.4024/2011), «που παραβιάζουν βάναυσα τα θεμελιώδη συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων που προστατεύονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας» κατέθεσε η ΓΣΕΕ.

Η ΓΣΕΕ ζητά την άμεση παρέμβαση του ILO για την κατάργηση όλων αυτών των αντεργατικών μέτρων. Όπως εξηγεί η ΓΣΕΕ «η νέα Προσφυγή εντάσσεται στη διαδικασία που ήδη από τον Ιούλιο του 2010 έχει ξεκινήσει η Συνομοσπονδία καταγγέλλοντας τις παραβάσεις μιας σειράς Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας με τα νομοθετικά μέτρα της κυβέρνησης για την εφαρμογή του μηχανισμού δανεισμού της χώρας».

Η ΓΣΕΕ «παραθέτει όλες τις παράνομες παρεμβάσεις που επιβλήθηκαν με σκοπό την κατάργηση κρίσιμων δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων (δυσμενείς επιχειρησιακές ΣΣΕ, πλήρη αποδυνάμωση κλαδικών ΣΣΕ, περιεχόμενο διαιτησίας, ενώσεις προσώπων, κατάργηση ΣΣΕ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δραστικές μειώσεις μισθών, εφεδρεία) παράλληλα με τα άδικα και αντικοινωνικά εισοδηματικά και φορολογικά μέτρα».

«Με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, παρουσιάζεται η διαδικασία της «μεταμόρφωσης» της εργατικής νομοθεσίας και της επιβολής των μέτρων με απαράδεκτους όρους για την εκταμίευση των δανειακών δόσεων προς την Ελλάδα και αποδεικνύεται η παραβίαση των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και του ελληνικού Συντάγματος, ενώ ζητείται η άμεση παρέμβαση του ILO για την κατάργηση όλων αυτών των αντεργατικών μέτρων». Άντε να δούμε τι θα γίνει και μ' αυτό - "ο βρεγμένος απ' τα μαλλιά του πιάνεται" έτσι κι αλλιώς...

Πηγές ειδήσεων: "Τα Νέα", "Έθνος"

Δεν υπάρχουν σχόλια: