Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Το μεγαλύτερο φακέλωμα στην ελληνική ιστορία μέσω τροποποίησης του ασφαλιστικού; / Η απίστευτη κυβερνητική λογική για την επανέναρξη των πλειστηριασμών των ακινήτων

Είδηση: Σε πλήρες φακέλωμα 4,2 εκατομμυρίων ενεργών ασφαλισμένων και 3,2 εκατομμυρίων συνταξιούχων προχωρεί η κυβέρνηση κατ' απαίτησιν της τρόικας μέσω της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής του υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να εκπονήσει άμεσα αναλογιστικές μελέτες σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία σχετικά με τη βιωσιμότητα τα ερχόμενα χρόνια του συνταξιοδοτικού συστήματος στη χώρα μας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έρχονται αυξήσεις στις εισφορές και περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις, ώστε τα ασφαλιστικά ταμεία, τα περισσότερα από τα οποία σήμερα βρίσκονται στο κόκκινο, να καταφέρουν να ορθοποδήσουν, καθώς τα επόμενα χρόνια περιορίζεται αισθητά η κρατική χρηματοδότηση που σήμερα φθάνει τα 12,8 δισ. ευρώ. Με δύο άκρως εμπιστευτικά έγγραφα που απέστειλε η Εθνική Αναλογιστική Αρχή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις 24.04.2013 και 29.05.2013 αιτείται από την Ανεξάρτητη Αρχή την άδεια ώστε να προχωρήσει στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για 7,4 εκατ. ασφαλισμένους και συνταξιούχους.


Τα στοιχεία αυτά ζητεί να τα λάβει από όλους τους φορείς (φορείς κοινωνικής ασφάλισης όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το υπουργείο Εσωτερικών κ.λπ.), με σκοπό -όπως αναφέρει- να προχωρήσει στη σύνταξη αναλογιστικής έκθεσης την οποία θα παραδώσει στην τρόικα, όπως επιτάσσει το Μνημόνιο, προκειμένου να γίνει κρίση των αποτελεσμάτων της. Ετσι σε όποια ασφαλιστικά ταμεία εντοπισθούν τεράστιες αποκλίσεις και κριθούν ότι βρίσκονται στο κόκκινο, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων αλλά και σε νέες περικοπές των συντάξεων, ώστε να αντέξει το ασφαλιστικό σύστημα.

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές φακέλωμα για εκατομμύρια ενεργούς ασφαλισμένους και συνταξιούχους, καθώς από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ζητούνται για επεξεργασία τα πάντα, από το γενεαλογικό δένδρο ενός ασφαλισμένου μέχρι την οικονομική του κατάσταση. Ειδικότερα για τους ενεργούς ασφαλισμένους, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή ζητεί: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμό Μητρώου, φύλο, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία ασφάλισης στο φορέα, ημερομηνία πρώτης ασφάλισης, ένδειξη κοινά - βαρέα - υπερβαρέα, ασφαλιστική κλάση ή κατηγορία, συνολικός ετήσιος μισθός, συνολικός ετήσιος ασφαλιστέος μισθός, σύνολο ετήσιων καταβληθεισών εισφορών, ένδειξη κατώτατου μισθού, πληρωτέοι μήνες έτους, πληρωθέντες μήνες έτους, πληρωτέοι μήνες καριέρας, πληρωθέντες μήνες καριέρας, προγενέστερος φορέας ασφάλισης διαφορετικός από τον τρέχοντα, ένδειξη παλαιός / νέος, ένδειξη νεοεισερχόμενος, ενεργός / ανενεργός, ημερομηνία διακοπής, αιτία κατάστασης σε περίπτωση ανενεργού, ένδειξη επανεισερχόμενος, ημερομηνία γέννησης συζύγου, αριθμός τέκνων, ημερομηνία γέννησης πρώτου τέκνου, ημερομηνία γέννησης δεύτερου τέκνου.
Για τους συνταξιούχους ζητούνται: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου, φύλο, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γέννησης συζύγου, ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, είδος σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) , σχέση με τον θανόντα, τελευταίος ετήσιος μισθός πριν από τη συνταξιοδότηση, ετήσια σύνταξη, κρατήσεις ν. 3986/2011, ν. 4024/2011, ν. 4051/2012, ν. 4093/2012, προστατευόμενα μέλη, ημερομηνία γέννησης πρώτου μέλους, ημερομηνία γέννησης δεύτερου μέλους, συνταξιούχος κατώτατου ορίου, ένδειξη νέος συνταξιούχος έτους, ενεργός / ανενεργός, ημερομηνία διακοπής, αιτία κατάστασης σε περίπτωση ανενεργού, ένδειξη επανεισερχόμενου.


Τα στοιχεία αυτά, όπως επικαλείται η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, είναι αναγκαία ώστε να γίνει ταυτοποίηση του ασφαλισμένου/συνταξιούχου όσον αφορά την προϋπηρεσία, την κινητικότητα ανά φορέα, το πλήθος των συνταξιούχων κ.λπ. Αναφέρει επίσης ότι «οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές για την εκπόνηση των προαναφερθεισών μελετών αλλά και οι παράμετροι που πρέπει να εμφανίζονται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων τίθενται από το "Euro Ageing Working Group" του Συμβουλίου υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. και αναπροσαρμόζονται με την πάροδο των ετών αλλά και με τις εκάστοτε ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, οι αναλογιστικές μελέτες που εκπονούνται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή ελέγχονται από εκπροσώπους του EAWG και εφ' όσον εγκριθούν, τότε γίνονται αποδεκτές από την τρόικα και γίνεται χρήση των αποτελεσμάτων τους».

Το αίτημα της Αναλογιστικής Αρχής θα εξετασθεί από την ολομέλεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ήδη σύμφωνα με πληροφορίες εκφράζονται επιφυλάξεις για την παροχή άδειας τέτοιων δεδομένων, αρκετά από τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα. 

Σχόλιο: Τρία απλά και σύντομα ερωτήματα από μας: α) Για να κρίνει τη βιωσιμότητα του κάθε ταμείου δεν αρκούν ο αριθμός των ασφαλισμένων, οι ηλικίες και οι συντάξιμες αποδοχές; Υπερ-αρκούν. β) Ποιος ο λόγος να "εγκρίνει" η τρόικα τις ασφαλιστικές μελέτες; Αν έχουν σκοπό ν' αναλάβουν να πληρώνουν κιόλας τις συντάξεις έχει καλώς. Διαφορετικά δεν έχουν κανένα ρόλο - εξάλλου ακόμα και με βάση το Μνημόνιο όσο αφορά το ασφαλιστικό "απλώς συμβουλεύουν". Παράλληλα δε σε καμία ευρωπαϊκή συνθήκη δεν έχει υπογραφεί η παραχώρηση δικαιώματος ορισμού συντάξεων ή εγκρίσεως των αναλογιστικών μελετών των ασφαλιστικών ταμείων κάθε χώρας από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή επιτροπή και γ)  η Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων πως δέχεται τέτοια αιτήματα και τα συζητάει, χωρίς να στείλει τους αιτούντες από κει που ήρθαν;

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι η κυβέρνηση θέλει να αρχίσουν ΑΜΕΣΑ οι πλειστηριασμοί των ακινητών για τα καθυστερούμενα δάνεια. Την αιτία γι' αυτή την πρεμούρα την εξήγησε στην Βουλή ο αρμόδιος υφυπουργοός κ. Σκορδάς: με τις συνεχόμενες παρατάσεις οδηγούνται σε δραματική μείωση οι τιμές των ακινήτων.Πιο συγκεκριμένα δήλωσε:  «Αυτό που επιδιώκουμε είναι το καλύτερο πλαίσιο. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2013 στην Ισπανία έγιναν 42.000 κατασχέσεις, εδώ αντίθετα καμία. Γνωρίζετε ότι δώσαμε παράταση στην αναστολή των πλειστηριασμών έως το τέλος του έτους», είπε ο υφυπουργός και πρόσθεσε ότι «θα πρέπει όμως να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τις αναστολές των πλειστηριασμών, που σωρεύονται από το 2008. Διότι κάποια στιγμή θα μπει τέλος. Ξέρετε τι θα γίνει τότε; Θα έχει μπουκώσει το σύστημα με ένα πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων που αν βγουν μαζικά έξω από το καθεστώς της αναστολής, τότε θα μηδενίσουμε την ακίνητη περιουσία κάθε Ελληνα πολίτη. Αυτό θέλετε να συμβεί; Ή θέλετε να συζητήσουμε έγκαιρα το θέμα μέσα στο καλοκαίρι», είπε απευθυνόμενος προς τους βουλευτές. Τελικά η βλακεία είναι ανίκητη: που να σκεφτούν στην κυβέρνηση τον κόσμο που θα μείνει στο δρόμο, την ανάγκη για παράταση του μέτρου και την ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου που θ' ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα (και θα δείχνει ότι πήραν χαμπάρι το ποιος οδήγησε στην εκτόξευση των μη εξυπηρετούμενων δανείων)...

Πηγή ειδήσεων: "Ελευθεροτυπία", "Εφημερίδα των Συντακτών"

Δεν υπάρχουν σχόλια: