Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι παντού...

Όσο η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τη διανομή+ του πλεονάσματος (σε λίγους και λίγα) και υπόσχεται "καλύτερες μέρες", φροντίζει παράλληλα να διαλύει τον εργασιακό τομέα - ό,τι δηλαδή έχει απομείνει όρθιο. Αυτό βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Δημόσιο, όπου ακόμα υπάρχουν κάποια εργασιακά δικαιώματα τα οποία αναγκαστικά δίνονται στους εργαζομένους. Αυτό όμως θ' αλλάξει - και επειδή δεν μπορεί ν' αλλάξει απευθείας, θ' αλλάξει δια της πλαγίας οδού - πως θα γίνει αυτό; Μ' ένα απλό και συννάμα καταστροφικό τρόπο...
Σύμφωνα με πληροφορίες, επέρχεται διάταξη σύμφωνα με την οποία αποσύρονται οι συμβάσεις αορίστου χρόνου και η μονιμότητα από το Δημόσιο και αντ' αυτών θα γίνονται συμβόλαια αντί συμβάσεων εργασίας διάρκειας 36 μηνών και χωρίς αποζημίωση κατά τη λήξη της απασχόλησης.

Επειδή όμως η κυβέρνηση αγαπάει όλους τους Έλληνες η ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας θ' αφορά και τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι αίρονται οι περιορισμοί για την πρόσληψη εργαζομένων μέσω Εταιριών Προσωρινής Απασχόλησης και στο εξής ο κάθε εργοδότης ή η επιχείρηση δεν θα χρειάζεται να επικαλείται έκτακτους λόγους ή εποχικές ανάγκες για να προσλάβει εργαζομένους μέσω των ΕΣΠΑ.  -
Στην πράξη μια επιχείρηση θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να «δανειστεί» εργαζομένους μέσω των ΕΣΠΑ, χωρίς η ίδια να έχει την υποχρέωση να τους καταβάλει τον μισθό, παρά μόνο αν προβλεφθεί στη συμφωνία που θα κάνει με τον άμεσο εργοδότη τους, δηλαδή με την Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης.
Η σύμβαση που θα υπογράφει ο εργαζόμενος μπορεί να είναι είτε ορισμένου χρόνο είτε αορίστου και μόνο με την Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης, η οποία θα τον εκχωρεί σε άλλους εργοδότες.
Στην ουσία οι εργαζόμενοι θα υπογράφουν ένα συμβόλαιο απασχόλησης που θα ενεργοποιείται με την ανάληψη εργασίας όποτε τους ζητηθεί.

Στο συμβόλαιο αυτό θα αναφέρονται οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού στην εργασία που θα αναλαμβάνει. Τα συμβόλαια εργασίας για τους προσωρινά απασχολουμένους θα έχουν διάρκεια έως 36 μήνες, με ανανέωση μετά από 23 μέρες για να μην εγείρονται αξιώσεις περί μετατροπής συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.
Με τη λήξη του συμβολαίου και σε σύμβαση ορισμένου χρόνου ο προσωρινά απασχολούμενος δεν θα δικαιούται αποζημίωση.

Οι επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν χωρίς κανένα εμπόδιο προσωρινά απασχολούμενους δεν θα πρέπει να έχουν κάνει απολύσεις μέσα στους τελευταίους 3 μήνες, ενώ δεν θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε ομαδικές απολύσεις μέσα στους τελευταίους 6 μήνες.

Η Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι για την ικανοποίηση των μισθολογικών εργαζομένων για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του και την καταβολή των εισφορών.
Στη διάταξη όμως αναφέρεται ότι από την ευθύνη αυτή μπορεί να απαλλάσσεται ο εργοδότης εφόσον προβλεφθεί ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι θα ικανοποιηθούν από τις εγγυητικές επιστολές που θα πρέπει να καταθέτουν οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης.
Να σημειωθεί πως το ύψος των εγγυητικών επιστολών για τις ΕΠΑ έχει μειωθεί από τις 120.000 στις 60.000 ευρώ - με λίγα λόγια η κυβέρνηση έτσι φωνάζει: "κάνε κι εσύ μια τέτοια εταιρεία - μπορείς!"

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΦΑΣΙΣΤΕΣ!!!!