Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

Σύγκριση οικονομικών μεγεθών - μια διδακτική ιστορία / Μείωση εργοδοτικών εισφορών = αύξηση φόρων

Το σημερινό κύριο θέμα μας προέρχεται από το αγγλικό περιοδικό "New Internationalist" και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον - περιλαμβάνει πίνακες σύγκρισης διαφόρων οικονομικών μεγεθών - μια μελέτη τους είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική για το πως είχε η κατάσταση μέχρι το 2011, και για το πόσο "σχετικά" ήταν τελικά όλα εκείνα που μας οδήγησαν στη λαίλαπα των Μνημονίων...


Και για να μην ξεχνιόμαστε... Είτε το ασφαλιστικό μας σύστημα πάει πρίμα ή αυτοί που σχεδιάζουν αλλαγές σ' αυτό, δεν έχουν συναίσθηση για το τι συμβαίνει στην χώρα μας. Γιατί το λέμε αυτό: Γιατί σύμφωνα με την εφημερίδα "Ελεύθερο Τύπο" στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις του ασφαλιστικού συμπεριλαμβάνεται και η κατάργηση των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών μέχρι ενός ορίου μισθού - να θυμήσουμε ότι σύμφωνα με το Μνημόνιο που κάποιοι ψήφιζαν χωρίς να διαβάσουν, ζητείται η μείωση των εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2016.
Στο σχέδιο αυτό, προτείνεται να καταργηθούν οι ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές μέχρι του τμήματος του μισθού ως τα 200 ή τα 400 ευρώ και να διατηρηθεί η υποχρέωση πληρωμής εισφορών για το τμήμα του μισθού άνω των 200 ή 400 ευρώ. Επειδή όμως η μαύρη τρύπα που θα δημιουργηθεί δεν θα μπορεί να καλυφθεί διαφορετικά,προτείνεται να καλυφθεί η απώλεια των εσόδων για το ασφαλιστικό σύστημα, με αύξηση της φορολογίας, είτε στα εισοδήματα είτε στην ακίνητη περιουσία.
Πιο συγκεκριμένα η πρόταση του ΔΝΤ για την αναδιάρθρωση των Εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης περιλαμβάνει:
  1. Οι εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ θα απαλλάσσονται από την καταβολή του δικού τους ποσοστού (28%) για κάθε εργαζόμενο μέχρι ενός καθορισμένου ύψους μισθού, που θα μπορούσε να είναι 100, 200, 300 ή 400 ευρώ.
  2. Η βάση για τις εργοδοτικές εισφορές θα μπορούσε να περιοριστεί στους μισθούς που υπερβαίνουν αυτό το όριο. Δηλαδή, σε έναν μισθωτό των 1.200 ευρώ ο εργοδότης να έχει απαλλαγή εισφορών μέχρι τα 300 ή τα 400 ευρώ και να πληρώνει εισφορές μόνο για τα υπόλοιπα 900 ή τα 800 ευρώ. Αντίστοιχα, εργαζόμενος των 800 ευρώ θα ασφαλίζεται μόνο για τα 500 ή τα 400 ευρώ.
  3. Το ανώτατο όριο θα μπορούσε να αυξηθεί κατά το ίδιο ποσό, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν μισθό υψηλότερο από το ανώτατο όριο να μην επωφελούνται  από την ελάφρυνση αυτή. Σήμερα, το ανώτατο όριο μισθού μέχρι του οποίου εισπράττονται εισφορές είναι 5.435 ευρώ. Το ΔΝΤ λέει ότι αυτό το όριο θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 200, 300 ή 400 ευρώ.
  4. Η απαλλαγή αυτή θα επιφέρει απώλεια εσόδων που μπορεί να καλυφθεί είτε με τη μετατόπιση του βάρους στην έμμεση φορολογία, είτε στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: