Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Οι δρόμοι του λαθρεμπορίου πετρελαίου / Τι σημαίνει η απόφαση αντισυνταγματικότητας για τις μειώσεις μισθών

Ανατρέχοντας στο αρχείο μας βρήκαμε το παρακάτω άρθρο που αναφέρεται στις "περίεργες" διαδρομές του λαθρεμπορίου στο πετρέλαιο. Το άρθρο είναι αρκετών μηνών και προέρχεται από την "Καθημερινή". Ο λόγος που το αναδημοσιεύουμε είναι απλός: τόσοι μήνες πέρασαν από τότε που "ανακαλύφθηκε" το θέμα και τα όσα έχουν γίνει είναι μηδαμινά!

 

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Μια τεράστιας σημασίας απόφαση ελήφθει από το Ελεγκτικό Συμβούλιο - μια κίνηση που άμεσα μεν δεν πρόκειται ν' αλλάξει πολλά στις καταιγιστικές μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, αλλά θα παίξει ρόλο στις προσφυγές που έχουν γίνει στο ΣτΕ - και αφορά τους πάντες και όχι μόνο αυτούς που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια (με βάση την αρχή της ισότητας). 

Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά την αναδρομική (από 1.8.2012) μείωση των συντάξεων στα ειδικά μισθολόγια -στα οποία υπάγονται δικαστές, στρατιωτικοί, κ.ά-  και  κρίνει αντισυνταγματική και αντίθετη στην ΕΣΔΑ τη σχετική διάταξη του νομοσχεδίου για την τροποποίηση και βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών κ.λπ. διατάξεων.
Ακόμη η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφαίνεται ότι δικαίωμα να λάβουν σύνταξη έχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν απολυθεί ως επίορκοι. Κατά την Ολομέλεια, η διάταξη του νομοσχεδίου που απαγορεύει τη λήψη σύνταξης για την κατηγορία των μόνιμων ή ισοβίων υπαλλήλων που έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η υπηρεσιακή ανεπάρκεια, κινείται εκτός νομοθετικών πλαισίων. Οι παραπάνω παρατηρήσεις που αφορούν στον «πυρήνα» του όλου νομοθετήματος, διατυπώνονται σε γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία με εισηγητή, τον σύμβουλο Αντώνη Κατσαρόλη, γνωμοδότησε επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, για τις αναδρομικές μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια, η Ολομέλεια αναφέρει πως οι σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου θίγουν «το νομίμως αναγνωρισμένο περιουσιακής φύσεως δικαίωμα των εν λόγω συνταξιούχων του Δημοσίου».
Κατά την Ολομέλεια, «δεν προκύπτει αν η εν λόγω αναδρομική μείωση υπαγορεύθηκε από λόγους γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος κατόπιν βεβαίως τηρήσεως των αρχών της ισότητας και της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών και της αναλογικότητας, εν όψει και του γεγονότος ότι όμοια ρύθμιση δεν θεσπίστηκε και για τους λοιπούς εν γένει συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι σημειωτέον υπέστησαν μόνον τις μέχρι τούδε ποσοστιαίες μειώσεις επί των συντάξεών τους».

Αντίθετα, η Ολομέλεια ανάβει το «πράσινο φως» για τη διάταξη εκείνη του νομοσχεδίου που θέτει πιο αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση των λογοτεχνών - καλλιτεχνών και περιορίζεται το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σ’ αυτούς στα 720 ευρώ μηνιαίως.
Ωστόσο, η Ολομέλεια παρατηρεί επί της συγκεκριμένης διάταξης πως η μείωση «των ήδη καταβαλλόμενων σε καλλιτέχνες και λογοτέχνες τιμητικών συντάξεων στο ποσό των 720 ευρώ, αναδρομικά, μάλιστα, από 1.1.2013, πέραν του ότι ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης των δικαιούχων (άρθρο 2 παράγραφος 1 του Συντάγματος), συνιστά προσβολή του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, που προστατεύεται από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, χωρίς, περαιτέρω, να προκύπτει επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την προσβολή αυτή, αφού, με δεδομένο τον, ούτως ή άλλως, περιορισμένο αριθμό των συνταξιούχων της συγκεκριμένης κατηγορίας, δεν μπορεί να αναμένεται σημαντικό δημοσιονομικό όφελος από την επίμαχη μείωση».
 
Η Ολομέλεια, με την γνωμοδότησή της «μπλοκάρει» όμως και τη διάταξη του νομοσχεδίου που προβλέπει την κατάργηση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Ολομέλειας η κατάργηση αυτή είναι αντίθετη στη μέχρι τώρα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.  Στην ουσία με τη συγκεκριμένη διάταξη καταργείται η δυνατότητα του συνταξιούχου του Δημοσίου να μπορεί να επαναφέρει σε νέα εξέταση την οριστικώς κριθείσα υπόθεσή του, εφόσον επικαλείται αντίθετη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Πηγή ειδήσεων: "Ελευθεροτυπία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: