Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Επιβράβευση καταπατητών με νομοσχέδιο / Καινούργιο σκάνδαλο στην ΕΡΤ.../ Συνέχεια στην υπόθεση της Κύπρου

Είδηση:  Τίτλους ιδιοκτησίας δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση και όρους, για ακίνητα εντός σχεδίου, καταπατημένα, κατά κανόνα, τα οποία στους χάρτες των δασαρχείων δεν έχουν χάσει τον δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα τους, χαρίζει το ΥΠΕΚΑ, μέσω νομοσχεδίου - σκούπα και πρόσχημα την επιτάχυνση των εργασιών εκπόνησης και σύνταξης του Κτηματολογίου. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο εκπόνησης του Κτηματολογίου για τα ακίνητα που εμφανίζονται ως δασικά ή χορτολιβαδικά, οι δασικές υπηρεσίες υποχρεούνται να υποβάλουν τίτλους βάσει του μαχητού τεκμηρίου του Δημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις και οι κάτοχοί τους οφείλουν να αποδείξουν με τίτλους ότι τους ανήκουν.
Η νέα ρύθμιση (άρθρο 8) στο νομοσχέδιο υπό τον τίτλο "Συμπλήρωση τω διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες διατάξεις", που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το ΥΠΕΚΑ, καταργεί τις προϋποθέσεις που έθετε ο προεκλογικός νόμος 312/2003 της τότε ΥΠΕΧΩΔΕ Β. Παπανδρέου για την παραίτηση του Δημοσίου υπέρ ιδιωτών. Αυτές προέβλεπαν ότι το Δημόσιο απεμπολεί τα δικαιώματά του εφόσον το ακίνητο είναι εμβαδού μέχρι 2.000 τ.μ. και για μεγαλύτερο αν υπήρχε μέχρι το τέλος του 2002 κτίσμα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 30% του ισχύοντος συντελεστή δόμησης στην περιοχή.
Εφεξής πλέον, για τα εντός σχεδίου ακίνητα "ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου εφόσον νέμεται μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού αδιαταράκτως για 10 χρόνια από επαχθή αίτια (π.χ. πώληση), υπέρ του ίδιου ή δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23.2.1945 ή νέμεται το ακίνητο καλοπίστως και αδιαταράκτως για χρονικό διάστημα 30 ετών...".
Με άλλες διατάξεις αποσπώνται βασικές αρμοδιότητες των δασικών υπηρεσιών κατά την επεξεργασία των δηλώσεων, τη θεώρηση, αλλά και την κύρωση των δασικών χαρτών, οι οποίες περιέρχονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε., η οποία αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις των πολεοδομικών υπηρεσιών για την οριοθέτηση των σχεδίων πόλεων σε χρονικό διάστημα τριών μηνών, "σύμφωνα με τα στοιχεία που η ίδια έχει συλλέξει" κατά την κατάρτιση των δασικών χαρτών. Έτσι, αν η Διεύθυνση Δασών μέσα σε πέντε μήνες από την υποβολή του δασικού χάρτη δεν τον επεξεργαστεί και θεωρήσει, η Κτηματολόγιο Α.Ε. αποφασίζει την ανάρτηση και κάνουν την εξής χάρη στις δασικές υπηρεσίες: να υποβάλουν ατελώς αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη! Η Κτηματολόγιο Α.Ε. αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και διόρθωση των δασικών χαρτών, τους οποίους αποστέλλει στον γενικό γραμματέα Περιφέρειας για κύρωση στο σύνολό τους εντός 15 ημερών. Ερωτήματα προκαλεί και η διάταξη η οποία προβλέπει ότι, αν κατά την επεξεργασία της δήλωσης της Διεύθυνσης Δασών διαπιστωθεί ότι εντός γεωτεμαχίου περιλαμβάνονται τμήματα δασικού χαρακτήρα μικρότερα των 100 τ.μ., αποχαρακτηρίζονται. Κατά τα λοιπά διατηρείται το πλήθος των παρεκκλίσεων από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ανάθεση και την εκπόνηση μελετών του Κτηματολογίου, με κριτήρια ανάθεσης που εν πολλοίς καθορίζει η Διοίκηση της Κτηματολόγιο Α.Ε. και άρα δεν ευνοούν τη διαφάνεια, όπως αυτά περιγράφονταν όταν δόθηκε τον Νοέμβριο το σχέδιο νόμου για διαβούλευση (π.χ. καταργείται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, συμπτύσσονται τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, καταργείται ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων για την ίδια κατηγορία μελέτης, που ήταν τρεις, για τις υπό ανάθεση συμβάσεις εκπόνησης μελετών).
Με άλλη, άσχετη διάταξη, άρθρο 9, δίδεται το δικαίωμα να κτίζονται τα τυφλά οικόπεδα, καθώς κατεδαφίζεται ρύθμιση της τότε ΥΠΕΚΑ Τ. Μπιρμπίλη σε συμμόρφωση με απόφαση του ΣτΕ (αντισυνταγματική η έκδοση οικοδομικής άδειας αν κυρωθεί το δίκτυο κοινόχρηστων χώρων). Εξάλλου η Κτηματολόγιο Α.Ε. αναλαμβάνει την τήρηση των ορίων των Ζωνών Διατήρησης και Ζωνών Προστασίας της ορνιθοπανίδας του δικτύου Νatura 2000, ενώ υπουργική απόφαση θα καθορίζει τα της έκδοσης πιστοποιητικών με την καταβολή ειδικού τέλους για το αν μια έκταση ανήκει στο εν λόγω δίκτυο προστασίας.
Παράλληλα υπάρχει ρύθμιση, που εξαλείφει οριστικά το δασικό χαρακτήρα εκτάσεων, που έχουν ενταχθεί σε σχέδια πόλης, αφορά πολλές διαμορφωμένες οικιστικά περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη και τις άλλες ελληνικές πόλεις. Σηματοδοτεί ότι επικρατεί οριστικά η δόμηση και η οικιστική αξιοποίηση εκεί που κάποτε ήταν δάσος.

(Η πλήρης παρουσίαση του νομοσχεδίου βρίσκεται εδώ).

Σχόλιο: Από την μία η κυβέρνηση προωθεί "τυφώνα τσιμέντου" στις παραλίες της χώρας και συζητά ακόμα και σήμερα το πόσες "πολυτελείς" (ή μη κατοικίες) θα χτιστούν στο Ελληνικό - ενώ παράλληλα κάνει ό,τι μπορεί για να "βοηθήσει" τις επενδύσεις χαλαρώνοντας την περιβαλλοντική αδειοδότηση - αλλά από την άλλη δηλώνει "σταθερή προσήλωση" στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας περιουσίας.Δυστυχώς όμως, κανείς δεν μπορεί να τους πιστέψει, αφού με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ο καθορισμός των δασικών χαρτών περνάει πλέον ουσιαστικά σε μια Α.Ε. - έστω και αν αυτή είναι θεωρητικά ελεγχόμενη από το Δημόσιο.

 Παράλληλα, επικροτείται η καταπάτηση αφού απλοποιείται η "οικειοποίηση" μιας έκτασης που είτε ήταν δημόσια είτε δασική (είτε φυσικά και τα δύο): θα περίμενε κανείς μεγαλύτερο σεβασμό από πλευράς κράτους στη δημόσια περιουσία (έστω και αν το έκανε για "οικονομικούς λόγους" δηλ. για μελλοντική "αξιοποίηση"), αλλά δυστυχώς αυτό δε συμβαίνει, αφού για πρώτη φορά, η εκμετάλλευση της "ύπνωσης" (εκούσιας ή ακούσιας) του κράτους για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος επικροτείται, το δε χτίσιμο αυθαιρέτου θεωρείται απόδειξη κατοχής.

Το ιδιαίτερα δε ενδιαφέρον είναι η παραδοχή (από πλευράς κράτους) ότι δε νοείται στην ουσία "δάσος" μέσα στο αστικό ιστό. Αυτό αποτελεί φυσικά μια παγκόσμια πρωτοτυπία (τι να μας πει η Γαλλία, η Γερμανία, η Μ.Βρετανία κ.λπ δηλαδή): κατανοούμε την ανάγκη να λυθούν θέματα σε συγκεκριμένες περιοχές (όπως το παράδειγμα της Πεντέλης που αναφέρεται και στο ρεπορτάζ στο οποίο σας παραπέμπουμε) αλλά αυτό είναι μια ακόμα απόδειξη του ότι σα λαός δεν μπορούμε να βρούμε ποτέ μια μέση λύση - πάντα λειτουργούμε στα άκρα. Έτσι δημιουργούμε νέο πρόβλημα, το οποίο φυσικά είμαστε σίγουρα ότι κάποιος άλλος νομοθέτης θα προσπαθήσει να "λύσει" στο μέλλον κάνοντας τα πράγματα χειρότερα...

Και για να μην ξεχνιόμαστε...Έχουμε γράψει για την μοιρασιά στις θέσεις στο Δημόσιο ανάμεσα στα κόμματα της συγκυβέρνησης...Δυστυχώς παρά την κατακραυγή το βόλεμα "των δικών τους παιδιών" συνεχίζεται - αυτή τη φορά στην ΕΡΤ και στην εκπομπή «Επτά». Εκεί η ΕΡΤ πληρώνει τον γιο (Δημήτρη) για εργασία που προσφέρει ο συνταξιούχος πατέρας του (Πέρης Χαλάτσης) που... συμπτωματικά είναι προσωπικός φίλος του γενικού διευθυντή Ενημέρωσης, Αιμίλιου Λιάτσου, καθώς εάν εμφανιζόταν ως εργαζόμενος θα έπρεπε να παίρνει μειωμένη σύνταξη, όπως προβλέπει ο νόμος, είναι γνωστό. Αυτό αφορά τη μεικτή παραγωγή στην οποία έχει βρει «καταφύγιο» ο κ. Χαλάτσης, μέσω του ιδιώτη συμπαραγωγού, ως αρχισυντάκτης. Στα χαρτιά, βεβαίως, δεν φαίνεται ο ίδιος αλλά ο νεαρός γιος του Δημήτρης, αφού σύμφωνα με την τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 1031/9.2.12, Θ. 15ο περί «Απασχόλησης συνταξιούχων» προβλέπεται ότι όσοι συνταξιούχοι προσλαμβάνονται στην ΕΡΤ υποχρεούνται να το δηλώνουν στον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτούνται, προκειμένου να γίνεται η εκ του νόμου προβλεπόμενη αναστολή ή περικοπή της σύνταξής τους, ενώ από την ΕΡΤ Α.Ε. θα λαμβάνουν το υπόλοιπο του συμφωνηθέντος μισθού τους. Και εις άλλα με υγεία...

Και κάτι τελευταίο... Η απόφαση της Κυπριακής Βουλής να καταψηφίσει το σχέδιο "σωτηρίας" της χώρας που επέβαλε πολλαπλό κούρεμα καταθέσεων, αποτελεί μια γενναία πράξη, που όμως θα έχει αμφίβολα αποτελέσματα, αφού θ' ασκηθούν πιέσεις ώστε αυτό να προχωρήσει - είτε έτσι είτε αλλιώς. Πάντως, τ' αδέρφια μας οι Κύπριοι μας έβαλαν για 2η φορά τα "γυαλιά" (μετά την καταψήφιση του σχεδίου Ανάν) αποδεικνύοντας ότι σε μια δημοκρατία, αδιέξοδα δεν υπάρχουν...Για τη στάση της εγχώριας τρόικας δε θα σχολιάσουμε - ο "μονόδρομος" έγινε "λάθος κίνηση" μόλις βγήκαν στη φόρα οι μεγάλες αντιδράσεις. Μικροί ηγέτες σε μια εποχή που χρειαζόμασταν κάτι καλύτερο...

Πηγές ειδήσεων: "Αυγή", "Ελευθεροτυπία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: